Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Iso Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (73)
  • (34)
  • (22)
  • (17)
  • (16)
  • Zobacz więcej »
  • (11)
  • (9)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
 • Region
  • (85)
  • (52)
  • (48)
  • (35)
  • (21)
  • Zobacz więcej »
  • (18)
  • (15)
  • (11)
  • (9)
  • (8)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
 • Kraj
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (50)
  • (47)
  • (45)
  • (28)
  • (26)
  • Zobacz więcej »
  • (26)
  • (22)
  • (22)
  • (21)
  • (20)
  • (19)
  • (19)
  • (16)
  • (15)
  • (15)
  • (13)
  • (12)
  • (12)
  • (12)
  • (11)
  • (11)
  • (9)
  • (8)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (321)
  • (310)
  • (310)
  • (310)
  • (310)
  • Zobacz więcej »
  • (310)
  • (170)
  • (170)
  • (170)
  • (170)
  • (4)
  • (4)
 • Wymiar etatu
  • (313)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (45)
  • (299)
  • (311)
  • (318)
  • (320)
  • Zobacz więcej »
  • (321)

321 ofert pracy dla: Specjalista Ds Iso Zakres Obowiązków

Sortuj według:
 • specjalista

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego, warmińsko-mazurskie

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w OlsztynieWarmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Osińskiego 12/13, 10-011 OlsztynZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i natężenia

 • test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań a następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.Etap III: rozmowa z Lubelskim

 • dodatkoweposiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych, umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych, znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających

 • wytycznych/opinii/inicjatyw, etc. w zakresie opłat za usługi wodne, w tym: tworzenie bazy wiedzy, przekazywanie informacji zainteresowanymrealizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich ...

 • zgodnie z wydanymi rozkazami i zawartymi umowami, wykazami zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oraz dokumentami źródłowymi - aktualizacja kartotek;realizowanie obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;realizowanie obowiązków płatnika w zakresie ubezpieczeń

 • państwa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w szkołach rolniczych oraz Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, w celu przygotowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej, prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem rocznego harmonogramu dochodów i wydatków, sprawdzanie oraz przygotowywanie

 • i inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie Prawo budowladne oraz prezpisach związanych.Kwalifikacja obiektów do remontu, zakresu remontu i ustalenie zakresu niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla jego wykonania.Sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich

 • Finansowego Państwa (WPFP) w zakresie żeglugi śródlądowej i transportu wodnego śródlądowego, w tym: weryfikowanie zgłoszeń dysponentów do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP w zakresie programów, opracowywanie/przekazywanie informacji w zakresie projektu budżetu, podział wydatków wg klasyfikacji zadaniowej ...

 • przeprowadzanie czynności wyjaśniających, sporządzanie dokumentacji z zaistniałych incydentów teleinformatycznych oraz opracowywanie procedury zaradczej.Kontrolowanie komórek organizacyjnych KWP w Białymstoku w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych w oparciu o roczny plan

 • spraw w zakresie nadzorowania zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową i remontem dróg, obiektów inżynierskich,współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi m. in. w zakresie przygotowywania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych ...

 • specjalista

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskie

  spraw w zakresie nadzorowania zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową i remontem dróg, obiektów inżynierskich,współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi m. in. w zakresie przygotowywania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych ...

 • portalu Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) oraz określonych w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących zapewnienia możliwości załatwiania spraw przy użyciu systemów teleinformatycznych;Uczestniczenie w prowadzeniu działań

 • (tłumaczenie spraw) realizowana w celu monitorowania i weryfikowania obowiązków podatkowych podatników, gromadzenia informacji i materiałów (dowodów) do wykorzystania przez jednostki KAS, zapobiegania unikaniu opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom w handlu wewnątrzwspólnotowym. Prowadzenie sprawozdawczości

 • pracowniczy przydział mobilizacyjny oraz wymagane jest przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tym przydziałem.Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie konkursu.Postępowanie konkursowe obejmowało będzie:1) test ze znajomości aktów prawnych:- ustawa

 • i analiz, opracowywanie wyników badań monitoringowych, komentowanie wyników badań, prowadzenie baz danych zawierających wyniki monitoringu i charakterystyki sieci pomiarowych. Weryfikacja danych uzyskanych od wykonawców badań.udzielanie informacji o środowiska i jego ochronie w zakresie posiadanych

 • z zatwierdzeniem regulaminu rynku mocy i monitorowanie realizacji obowiązków uczestników rynku mocy,­prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w zakresie działań uczestników rynku mocy,­przygotowywanie analiz dotyczących stanu i przewidywanych zmian wystarczalności generacji

 • wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z kierowaniem robotami budowlanymi lub realizacją

 • Ministrówprzygotowywanie materiałów informacyjnych, notatek, opracowań na temat poszczególnych punktów scenariusza imprezynadzór nad przygotowaniem i organizacją spotkań i wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz członków rządu i kierownictwa KPRM w zakresie organizacji i obsługi medialnej; uczestnictwo w wizytach

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Iso Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry