Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Iso Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (71)
  • (28)
  • (17)
  • (14)
  • (11)
  • Zobacz więcej »
  • (8)
  • (8)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
 • Region
  • (88)
  • (45)
  • (40)
  • (29)
  • (26)
  • Zobacz więcej »
  • (15)
  • (11)
  • (9)
  • (8)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (35)
  • (35)
  • (34)
  • (29)
  • (26)
  • Zobacz więcej »
  • (24)
  • (21)
  • (21)
  • (20)
  • (19)
  • (17)
  • (17)
  • (16)
  • (15)
  • (15)
  • (15)
  • (12)
  • (11)
  • (10)
  • (9)
  • (9)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (288)
  • (286)
  • (286)
  • (286)
  • (286)
  • Zobacz więcej »
  • (286)
  • (147)
  • (147)
  • (147)
  • (147)
  • (2)
  • (2)
 • Wymiar etatu
  • (283)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (218)
  • (240)
  • (267)
  • (277)
  • (283)

288 ofert pracy dla: Specjalista Ds Iso Zakres Obowiązków

Sortuj według:
 • zdarzeń/incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji; Monitorowanie postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji dla Ministerstwa Sprawiedliwości;Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych

 • elektromagnetycznych w określonych miejscach w terenie, w celu sprawnego i zgodnego z przepisami wykonania badań;Udziela informacji publicznej w zakresie realizowanych obowiazków, w tym informacji za pośrednictwem publiczznych sieci telekomunikacyjnych, w celu przekazania danych określających stan środowiska

 • szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w dziedzinie finansów (świadectwa

 • spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymogami udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami itp.Oświadczenie

 • rozumieć:- świadectwa pracy/świadectwa służby- świadectwa pracy w ramach umów cywilnoprawnych- zaświadczenia o odbytych stażach, wolontariatach- zaświadczenia o zatrudnieniu- zakres dotychczas wykonywanych obowiązków pokrewny z zadaniami na stanowisku o które kandydat ubiega się.Wzory wymaganych oświadczeń

 • spraw w zakresie nadzorowania zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową i remontem dróg, obiektów inżynierskich, Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: przygotowania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych ...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Giełdowa 7/901-211 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w prowadzeniu kontroli w sprawach dotyczących zakłóceń pracy urządzeń i sieci

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Giełdowa 7/901-211 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wydanie, zmianę lub uchylenie pozwoleń radiowych

 • telekomunikacyjnych oraz operatorów pocztowych;udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych za niewywiązywanie się przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z obowiązków przekazywania Prezesowi UKE danych przewidzianych ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz niewykonywanie

 • realizacji zadania, realizacja obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wobec KPRM/MF i innych podmiotów,udzielanie dotacji w zakresie finansowym, w tym: kontrolowanie i monitorowanie projektów dotacyjnych, weryfikowanie i opiniowanie materiałów,gospodarowanie środkami finansowymi w zakresie budżetu państwa

 • podpisówprowadzenie obsługi w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, w tym: weryfikowanie zapisów księgowych, sporządzanie zestawień (m.in. obrotów i sald, analityki wydatków, etc.), sporządzanie sprawozdań budżetowych, przygotowywanie informacji z wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdań

 • realizowana w celu monitorowania i weryfikowania obowiązków podatkowych podatników, gromadzenia informacji i materiałów (dowodów) do wykorzystania przez jednostki KAS, zapobiegania unikaniu opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom w handlu wewnątrzwspólnotowym. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyk ...

 • w pierwszej instancji dotyczących zwrotu do budżetu państwa dotacji wydatkowanych przez uczelnie niepubliczne niezgodnie z przeznaczeniem.Monitorowanie zmian organizacyjnych zachodzących w obszarze funkcjonowania uczelni niepublicznych w zakresie ich konsolidacji bądź likwidacji, pod względem prawidłowego

 • przebiegu służbyzakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Kuratoriumwprowadzanie do bazy danych oświatowych (SIO) danych dotyczących pracowników Kuratorium, sprawdzanie ich kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznymsporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązków sprawozdawczych

 • audytów i szkoleń Zarządzanie ryzykiem, w celu zapobiegania poważnym incydentom związanym z bezpieczeństwem pracy i środowiska Współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie ochrony środowiska w celu skutecznego wdrożenia obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska Współudział w budowaniu skutecznego

 • obsługi programów graficznych: Corel i Photoshop odporność na stres kultura osobista i umiejętność pracy w zespole umiejętność organizowania sobie pracy, dotrzymywania terminów gotowość do wyjazdów służbowych znajomość zagadnień ISO i HACCP Nasz Klient oferuje:zatrudnienie w oparciu o umowę

 • Dla naszego Klienta - prestiżowej instytucji finansowej poszukujemy samodzielnej, komunikatywnej oraz gotowej do nauki osoby na stanowisko: Specjalista ds BezpieczeństwaMiejsce pracy: Warszawa Zadania: Monitoring stanu bezpieczeństwa wszystkich elementów systemów teleinformatycznych ...

 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Koordynowanie pracą Działu Jakości (dwie osoby) Prowadzenie procedur zapewnienia jakości (dokumentacja ISO, nadzór nad narzędziami) Przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych audytów ISO Kontakt z klientami i dostawcami Bieżąca kontrola jakości; kontrola dostaw surowców ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Iso Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry