Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Iso Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (78)
  • (24)
  • (18)
  • (17)
  • (11)
  • Zobacz więcej »
  • (10)
  • (9)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
 • Region
  • (89)
  • (38)
  • (33)
  • (23)
  • (14)
  • Zobacz więcej »
  • (14)
  • (13)
  • (8)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
 • Kraj
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (46)
  • (45)
  • (34)
  • (28)
  • (23)
  • Zobacz więcej »
  • (23)
  • (17)
  • (15)
  • (15)
  • (14)
  • (14)
  • (13)
  • (13)
  • (12)
  • (12)
  • (10)
  • (9)
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (264)
  • (247)
  • (247)
  • (247)
  • (247)
  • Zobacz więcej »
  • (247)
  • (144)
  • (144)
  • (144)
  • (144)
  • (2)
  • (2)
 • Wymiar etatu
  • (258)
  • (5)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (7)
  • (232)
  • (253)
  • (259)
  • (263)
  • Zobacz więcej »
  • (264)

264 oferty pracy dla: Specjalista Ds Iso Zakres Obowiązków

Sortuj według:
 • Zarządzania Środowiskiem Nadzorowanie wypadków / awarii środowiskowych Nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych związanych z systemem ISO14001 Wydawanie opinii w zakresie nowych wymagań środowiskowych Reprezentowanie Dyrekcji wobec organizacji zewnętrznych w sprawach związanych z ISO

 • instrumentalna i fizyko-chemiczna wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gleb, odpadówprowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie wykonywanych analiz, interpretacja oraz prowadzenie wynikówprowadzenie kontroli jakości wykonywanych badań/pomiarów zgodnie z obowiązującą dokumentacjąuczestniczenie w badaniach

 • Specjalista ds. BHP Rzeszów NR REF.: 1110796 Twoja następna firmaEME Aero - połączenie Lufthansy Technik oraz MTU Aero Engines.Największy serwis silników samolotowych na świecie!Twoje następne stanowiskoEHS SpecialistJako Specjalista ds. BHP będziesz odpowiedzialny za tworzenie

 • zgodnie z wydanymi rozkazami i zawartymi umowami, wykazami zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oraz dokumentami źródłowymi - aktualizacja kartotek;realizowanie obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;realizowanie obowiązków płatnika w zakresie ubezpieczeń

 • / stażu pracyw tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracykopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy ...

 • jest sekretarz komisji przetargowej lub w przypadku powierzenia takich obowiązków - zastępca lub przewodniczący komisji, w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,analizowanie złożonych w postępowaniach ofert pod kątem ich zgodności z warunkami postawionymi

 • oraz wyposażenia biurowego zakupionego ze środków pomocy technicznej POIiŚ oraz monitorowanie jego wykorzystania; monitorowanie przestrzegania przez komórki merytoryczne pośrednio zaangażowane w realizację projektu PT POIiŚ obowiązków beneficjenta w zakresie info-promo;uczestnictwo w codziennej analizie działań

 • administracyjnych z zakresu działania Wydziału, w tym przygotowywanie decyzji i postanowień administracyjnych w I i II instancji, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych dotyczących rozstrzygnięć Ministra w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz reprezentowanie Ministra

 • obowiązków wynikających z Działu IIIB ustawy Ordynacja podatkowa w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Krajowej Izbie Rozliczeniowej, bankach zrzeszających oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.Udział w opracowywanie stanowisk do zastrzeżeń pokontrolnych w celu

 • Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoruProwadzenie wymaganej dokumentacji związanej z umowami i zleceniami wynikającymi ze swoich obowiązków w zakresie systemów ppoż., wentylacji i klimatyzacjiWarunki pracyPraca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze

 • niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe

 • Ministerstwo Sprawiedliwości w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów wizyt krajowych i zagranicznych członków

 • motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej

 • motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej

 • będących w zakresie działania Departamentu.Warunki pracyPraca wykonywana jest w siedzibie MSWiA w budynku przy ul. Syreny 23 w Warszawie. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach

 • sekretarskimpozostałe wymagania niezbędne:Znajomość ustawy o służbie cywilnejZnajomość struktury organizacyjnej MKiDNZnajomość zagadnień dot. obszaru kultury i dziedzictwa narodowego Znajomość procedur kancelaryjno-archiwizacyjnychWiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznejKompetencje: organizacja

 • niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe

 • przeznaczonych do realizacji w Zespole Inwestycji i Remontów Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie, a przydzielonych do realizacji i nadzoruProwadzenie wymaganej dokumentacji związanej z umowami i zleceniami wynikającymi ze swoich obowiązkówOpracowywanie planów finansowych zabezpieczających wydatki

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Iso Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry