Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Handlu Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (72)
  • (23)
  • (20)
  • (12)
  • (12)
  • Zobacz więcej »
  • (8)
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
 • Region
  • (88)
  • (34)
  • (28)
  • (26)
  • (15)
  • Zobacz więcej »
  • (13)
  • (12)
  • (10)
  • (8)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
 • Kraj
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (50)
  • (34)
  • (32)
  • (29)
  • (27)
  • Zobacz więcej »
  • (22)
  • (20)
  • (20)
  • (11)
  • (11)
  • (11)
  • (10)
  • (10)
  • (10)
  • (10)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (257)
  • (251)
  • (250)
  • (250)
  • (250)
  • Zobacz więcej »
  • (250)
  • (130)
  • (130)
  • (130)
  • (130)
  • (4)
  • (4)
 • Wymiar etatu
  • (250)
  • (6)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (6)
  • (223)
  • (242)
  • (247)
  • (251)
  • Zobacz więcej »
  • (256)

257 ofert pracy dla: Specjalista Ds Handlu Zakres Obowiązków

Sortuj według:
 • jak i zakupu; Realizacja ustalonych planów sprzedażowych oraz zakupów; Koordynowanie dostaw oraz organizowanie transportu; Budowanie długoterminowych relacji biznesowych; Obsługa dotychczasowych kontrahentów.; Wsparcie w zakresie planowania produkcji. Wymagania: Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ...

 • jak i zakupu; Realizacja ustalonych planów sprzedażowych oraz zakupów; Koordynowanie dostaw oraz organizowanie transportu; Budowanie długoterminowych relacji biznesowych; Obsługa dotychczasowych kontrahentów.; Wsparcie w zakresie planowania produkcji. Wymagania: Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ...

 • i informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne funkcjonujące na rynku paliw ciekłych w związku z realizacją obowiązków ustawowych,przeprowadzanie kontroli lub prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami albo wpisem

 • prawnych oraz opracowywanie wewnętrznych uregulowań z zakresu merytorycznej właściwości wydziału,sporządzanie opracowań i analiz z zakresu działania wydziału w celu dostarczania aktualnych informacji o gospodarce kwaterunkowej, mundurowej i wyposażenia specjalnego oraz przedstawienia rozwiązań i informacji

 • pracy:Prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją budynku, w tym okresowych przeglądów obiektów, instalacji i urządzeń oraz utrzymaniem obiektów budowlanych m. in. remontem, przebudową, rozbudową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w celu zapewnienia właściwego

 • wysyłane przez wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.Prowadzenie rejestrów: odwołań, zażaleń oraz skarg, a także sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań w tym zakresie.Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Punktu kontaktowego ds. oszustw związanych

 • wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość obsługi programów komputerowych,Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,Systematyczność i odpowiedzialność,Łatwość komunikowania się,Umiejętność organizowania pracy w zespole,Umiejętność obsługi komputera

 • telekomunikacyjnych oraz zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym;udział w lokalizowaniu radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu lub używanych bez wymaganego pozwolenia;udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu

 • energetycznej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów prawa w tym zakresie,przygotowywanie projektów decyzji umarzających świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz świadectwa efektywności energetycznej,gromadzenie oświadczeń składanych

 • należytego wykonania umów oraz kosztów utrzymania ataszatów obrony.Weryfikowanie oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji i rozliczeń z placówkami dyplomatycznymi RP w zakresie kosztów utrzymania ataszatów obrony (rozliczenia kosztów wspólnych pomiędzy MON a MSZ), weryfikacja dokumentów finansowych pod kątem

 • dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie

 • niezbędne:przeszkolenie w zakresie stosowania przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,umiejętność pracy w zespole,umiejętność działania w sytuacjach stresowych, umiejętność negocjowania,umiejętność obsługi programów pakietu Office.Posiadanie

 • w zakresie właściwości Wydziału,­udział we współpracy międzynarodowej, w tym współpracy regulatorów, oraz przygotowywanie i opiniowanie dokumentów powstających w ramach tej współpracy,­prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach udzielenia i cofania

 • sporządzanych zakresów obowiązków,• opracowywanie dokumentów wynikających z nawiązywania i rozwiązywania stosunku służbowego/pracy,• prowadzenie dokumentacji urlopowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,• prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu służby funkcjonariuszy i czasu pracy pracowników

 • obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

 • "Łącząc Europę" CEF w sektorze transportu;zarządzanie i prowadzenie serwisów internetowych IZ PO IIŚ poprzez udział w budowie i rozbudowie narzędzi i serwisów internetowych, bieżąca współpraca z pracownikami DPI (m.in. zarządzanie uprawnieniami w zakresie publikowania treści w Bazie Wiedzy) w celu

 • funkcjonalno-użytkowych dla zadań remontowych, w oparciu o dane wyjściowe uzyskane od użytkownika i innych zainteresowanych służb, warunki techniczne i terenowo - prawne oraz przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów,uczestniczenie w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie

 • i modyfikacji narzędzi analitycznych oraz diagnozie opinii i debaty publicznejOcena wpływu aktów normatywnych procedowanych przez Radę Ministrów lub komitety Rady Ministrów na życie społeczne i ekonomiczne, w zakresie oddziaływania na opinię i debatę publicznąUdział w opiniowaniu, na potrzeby Prezesa Rady

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista Ds Handlu Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry