Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista D S Programów Inwestycyjnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (78)
  • (9)
  • (8)
  • (7)
  • (4)
  • Zobacz więcej »
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (83)
  • (13)
  • (12)
  • (8)
  • (8)
  • Zobacz więcej »
  • (7)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (89)
  • (19)
  • (13)
  • (12)
  • (11)
  • Zobacz więcej »
  • (9)
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (160)
  • (153)
  • (153)
  • (153)
  • (153)
  • Zobacz więcej »
  • (153)
  • (130)
  • (130)
  • (130)
  • (130)
  • (1)
  • (1)
 • Wymiar etatu
  • (158)
  • (2)
 • Okres publikacji
  • (26)
  • (123)
  • (152)
  • (160)
  • (160)
  • Zobacz więcej »
  • (160)

160 ofert pracy dla: Specjalista D S Programów Inwestycyjnych

Sortuj według:
 • Ministerstwo Infrastruktury w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetuul. Chałubińskiego 4/6Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Zespole do spraw Wspomagania Technicznego Inwestycji i Remontów Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Biura Logistyki PolicjiKomenda Główna Policjiul ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw monitoringu i rozliczeń inwestycji w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w KatowicachOddział GDDKiA w Katowicach, siedziba biuraul. Myśliwska

 • inwestycyjno-remontowych przez jednostki organizacyjne Policji oraz udział w pracach planistycznych przy konstruowaniu budżetu państwa w zakresie budownictwa służbowego i modernizacji istniejących obiektów Policji,sporządzanie sprawozdań kwartalnych z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, jak również

 • inwestycyjnych;współuczestnictwo przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole;przyjmowanie, rejestrowanie oraz prawidłowe przechowywanie, a następnie likwidacja prób laboratoryjnych;kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań.Warunki pracyWarunki

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw programowania i zarządzania w Wydziale Strategii i Ewaluacji w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznegoul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

 • uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji, udział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych, współpraca z właściwymi komórkami

 • opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji, udział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych, współpraca z właściwymi komórkami

 • w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycjiudział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnychwspółpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie badań i nadzorów archeologicznych

 • w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycjiudział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnychwspółpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie badań i nadzorów archeologicznych

 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji • analizowanie programów inwestycji • monitorowanie postępu realizacji inwestycji • identyfikowanie ryzyk i problemów oraz przygotowywanie rekomendacji działań zapobiegawczych i naprawczych • opracowywanie dokumentów niezbędnych do akceptacji programów

 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji inwestycji • analizowanie programów inwestycji • monitorowanie postępu realizacji inwestycji • identyfikowanie ryzyk i problemów oraz przygotowywanie rekomendacji działań zapobiegawczych i naprawczych • opracowywanie dokumentów niezbędnych do akceptacji programów

 • inwestycyjnych/programów współfinansowanych ze środków europejskich lub z budżetu państwa pozostałe wymagania niezbędne:Znajomość prawa krajowego i Wspólnotowego w zakresie wdrażania funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem VIII osi priorytetowej PO liŚ 2014-2020Znajomość dokumentów programowych

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw kontroli projektów w Wydziale Kontroli w Departamencie Funduszy i Spraw Europejskich - nabór na zastępstwoMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw oceny i obsługi finansowej decyzji i umów dotyczących finansowania programów oraz przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także zadań

 • 53Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analiza i opiniowanie wniosków Oddziałów dotyczących korekt finansowych dla zadań inwestycyjnych na istniejącej sieci drogowej, aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych dla tych zadań oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,analiza i weryfikacja

 • i Turystyki zaplanowanych środków.Opiniowanie wystąpień o zaangażowanie środków finansowych związanych z zakończeniem zadań inwestycyjnych dotyczących budowy Stadionu Narodowego, składanych przez spółkę Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia Sp. z o.o. w likwidacji w celu określenia zasadności ponoszonych

 • Programów Rządowych.Wykonywanie czynności związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację Programów Rządowych.Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania dotacji na inwestycje realizowane w ramach rozbudowy infrastruktury szkolnej w województwie warmińsko-mazurskim oraz rozliczanie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Specjalista D S Programów Inwestycyjnych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry