Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista W Wydziale Infrastruktury", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (100)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • (90)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (100)
  • (99)
  • (99)
  • (99)
  • (99)
  • Zobacz więcej »
  • (99)
  • (97)
  • (97)
  • (97)
  • (97)
 • Wymiar etatu
  • (99)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (11)
  • (58)
  • (100)
  • (100)
  • (100)
  • Zobacz więcej »
  • (100)

100 ofert pracy dla: Specjalista W Wydziale Infrastruktury lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • z utrzymaniem i rozwojem systemów eksploatowanych w Ministerstwie oraz wdrażaniem nowych technologii w zakresie infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa, w tym infrastruktury sieciowej, nadzorowanie i koordynowanie opracowywania, wdrażania, stosowania i aktualizacji procedur obsługi użytkowników, narzędzi

 • związanych z utrzymaniem i rozwojem systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wdrażaniem nowych technologii w zakresie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym planowanie i monitorowanie wydatkowania środków publicznych na te cele.Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad licencjami oprogramowania

 • infrastruktury i usług IT• Analiza danych wydajnościowych i pojemnościowych z systemów• Optymalizacja wykorzystania zasobów• Podejmowanie decyzji o realizacji wniosków na rozszerzenie pojemności• Weryfikacja poziomu dostarczanych usług (SLA), modyfikacja i wprowadzanie nowych KPI• Tworzenie i modyfikacja

 • Zakres czynności: wprowadzanie nowych umów kosztowych i przychodowych do SAP RE, aktualizacja umów istniejących podpinanie właściwych obiektów najmu do umów kosztowych oraz przychodowych w SAP RE wprowadzanie właściwej metody alokacji kosztów w SAP RE na obiekty najmu dla umów kosztowych w przypadku zmian w strukturze obiektów najmu odpowiednie podpięcie nowych wprowadzanie odczytów liczników na ...

 • Zakres czynności: wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem, ustalaniem wysokości i regulowaniem zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wszystkie zagadnienia związane z wystąpieniem w celu otrzymania interpretacji podatkowej obsługa umów zawieranych przez Wydział opracowywanie projektów pism, wniosków i wystąpień do organów administracji, kontrahentów, jednostek i komórek ...

 • w tym weryfikowanie sprawozdawczości beneficjenta oraz prowadzenie bieżącej korespondencji z beneficjentamiSporządzanie prognozy wydatkowania środków oraz przygotowywanie zestawień, raportów i sprawozdań w zakresie wdrażanych w Wydziale działańProwadzenie rejestrów wniosków aplikacyjnych, umów i wniosków o płatność

 • niezbędne:znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej wraz z aktami wykonawczymiznajomość zastosowań

 • wykonywanych na stanowisku pracy:współpraca w programowaniu, wdrażaniu i realizacji działania 1.7 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”– schemat I „Scalanie gruntów” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem pocztyz dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WZ-7/III/19 ...

 • data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Urząd do Spraw Cudzoziemcówul. Taborowa 3302-699 Warszawaz dopiskiem nabór nr 44935 "specjalista w Wydziale I BFZ" ...

 • dotyczącymi PROW 2014-2020, w celu zapewnienia przestrzegania wymogów prawa krajowego i unijnego,realizacja procedur związanych z udzielaniem zamówień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym przy opracowywaniu planu zamówień publicznych, związanych z działalnością wydziału, w celu realizacji zadań

 • oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WZP-4/III/19 ...

 • od pracowników z tytułu szkody wyrządzonej w mieniu ministerstwa, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za gospodarowanie składnikami majątkowymi. Opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych, zgodnie z właściwością wydziału oraz udział w przygotowaniu, opiniowaniu i uzgadnianiu

 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w WarszawieDyrektor generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw naliczania wynagrodzeń oraz dokonywania rozliczeń z ZUS i US w Wydziale Finansowo-KsięgowymNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowychul. Rakowiecka 2D02-517

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Wydziale Koordynacji Procedury Scentralizowanej w Gabinecie PrezesaUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Wydziale Koordynacji Procedury Scentralizowanej w Gabinecie PrezesaUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

 • Ministerstwo Sprawiedliwości w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów w Wydziale Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Specjalista W Wydziale Infrastruktury", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry