Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Sadowa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (11)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (13)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (14)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (30)
  • (30)
  • (30)
  • (30)
  • (30)
  • Zobacz więcej »
  • (30)
  • (29)
  • (29)
  • (29)
  • (29)
 • Wymiar etatu
  • (27)
  • (2)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (3)
  • (23)
  • (25)
  • (28)
  • (30)
  • Zobacz więcej »
  • (30)

30 ofert pracy dla: Sadowa

Sortuj według:
 • danych dotyczących prawomocnych rozstrzygnięć sądowych w celu prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.Wprowadzanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami w celu prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.Wprowadzanie

 • za bezskuteczną czynność prawną dłużnika dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieliprowadzenie czynności związanych z oceną i analizą ryzyka braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnieniawykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej

 • koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia w celu zarządzania zaległościami.Prowadzenie spraw dotyczących zastawów skarbowych w celu zarządzania zaległościami.Składanie wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu

 • Nasze oczekiwania: Min. 4 letnie doświadczenie w obszarze kontroli należności i windykacji klienta biznesowego (B2B) w sektorze usług, Dobra znajomość języka angielskiego, Znajomość procesów windykacji polubownej, sądowej i egzekucyjnej, Doświadczenie we wdrażaniu i usprawnianiu procesów związanych z zarządzaniem

 • Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"- Ustawa o gospodarce nieruchomościami- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego- Ustawa o własności lokali- Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji-

 • oraz przyjmowanie oświadczeń i wyjaśnianie kwestii formalnych;Kierowanie wniosków o ukaranie i wnoszenie środków odwoławczych w ramach postępowań sądowych;Nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych;Przygotowywanie projektów pism związanych z działalnością delegatury.Warunki pracyPraca przy komputerze wymagająca

 • Transportu Drogowego;Współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju systemów wspierających merytoryczną obsługę działań będących we właściwości Biura realizowanego przez Sekcję do spraw pojazdów nienormatywnych;Współpraca z Wydziałem Postępowań Sądowych w prowadzonych postępowaniach sądowych

 • odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205- 17-73

 • doświadczenia zawodowegow obsłudze prawnej obywateli w organach administracji publicznej lub obszarze związanym z wymiarem sprawiedliwości,pozostałe wymagania niezbędne:znajomość przepisów prawa dotyczących resortu (np. ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy o komornikach sądowych

 • i o zmianie Kodeksu cywilnego- Ustawa o własności lokali- Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji- Ustawa o transporcie kolejowym- Kodeks cywilny- Kodeks postępowania administracyjnego znajomość MS Office dyspozycyjność samodzielność w działaniu umiejętność szybkiego uczenia się i nabywania nowych

 • zabytków, ochronie środowiska, ogólnym postepowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, staranność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań (przywiązywanie wagi do szczegółów), samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, dobra organizacja pracy, w tym powtarzalnych

 • Zakres czynności: analiza i weryfikacja stanu należności obsługiwanego portfela dłużników kompleksowy kontakt z dłużnikami oraz kontrola spływu należności zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadzenie negocjacji na etapie windykacji polubownej obsługa należności na etapie postępowania sądowego

 • Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621293, REGON 364597540, NIP 8522621573 (zwana dalej: AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k.) oraz APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Ku Słońcu 23-24/35, 71–073 Szczecin, zarejestrowana

 • rat i odroczeń w celu weryfikacji ich terminowości; udzielanie odpowiedzi na pisma komorników sądowych w sprawie zajęć wierzytelności w celu poinformowania komornika o uznaniu lub nie uznaniu przez Urząd zajęcia wierzytelności;sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania

 • administracyjnym • prowadzenie cywilno-prawnych postępowań egzekucyjnych • przekazywanie tytułów egzekucyjnych opatrzonych klauzulą wykonalności komornikom sądowym • przygotowywanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów administracyjnychWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru

 • i orzeczeniach sądowych Wymagania: Wykształcenie wyższe prawnicze Status aplikanta II-III roku lub doktoranta nauk prawnych Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa karnego gospodarczego, cywilnego oraz procedury cywilnej Znajomość przepisów prawnych dotyczących działalności leasingowej. Doświadczenie

 • Zakres obowiązków: Obsługa kasy: przyjmowanie wpłat, realizowanie wypłat, sprzedaż e-znaków opłaty sądowej Przestrzeganie wysokości ustalonego pogotowia kasowego Czego oczekujemy? Sprawnej obsługi komputera i pakietu MS Office Komunikatywności Oferujemy: Zatrudnienie w oparciu o umowę

 • spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.Wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postepowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji.Koordynowanie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Sadowa", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry