Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Praca W Administracji Państwowej", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (18)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (19)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (31)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (34)
  • (34)
  • (34)
  • (34)
  • (34)
  • Zobacz więcej »
  • (34)
  • (34)
  • (34)
  • (34)
  • (34)
 • Wymiar etatu
  • (34)
 • Okres publikacji
  • (3)
  • (16)
  • (34)
  • (34)
  • (34)
  • Zobacz więcej »
  • (34)

34 oferty pracy dla: Praca W Administracji Państwowej

Sortuj według:
 • I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania, niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: 1. Wykształcenie wyższe- magisterskie - preferowane: prawo, administracja, ekonomia, 2. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub realizacji projektów

 • wykonywanie innych bieżących prac związanych z projektem i jego administracją. uczestnictwo w pracach zespołu projektowego, wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe doświadczenie w pracy przy projektach inwestycyjnych doświadczenie w zakresie inwestycji realizowanych w ramach procedur Prawa Zamówień

 • Straży Pożarnej,umiejętność technicznej obsługi komputera,znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania

 • w Sekcji organizacyjno – kadrowejpod numerem telefonu (89) 751 71 16, (89) 751 71 36.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w WarszawieKomendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ul. Podchorążych 38, 00-463 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie

 • Zatwierdzanie wdrożeń nowych klientów w obszarze dotyczącym zakresu odpowiedzialności Reprezentowanie spółki przed klientami, dostawcami i organami administracji państwowej w obszarze odpowiedzialności Nadzór i akceptacja nad treścią wezwań, maili i SMS’ów do dłużników Opracowywanie, aktualizacja oraz okresowe Kluczowe kompetencje: Umiejętność zarządzania zespołem ekspertów Umiejętność prowadzenia ...

 • etapu naboru dostępne będą na stronie www.podkarpacie.straz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie terminie do dwóch tygodni od dnia wpływu dokumentów aplikacyjnych.„Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane

 • związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe ekonomicznedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowegozwiązany z pracą biurową w administracji publicznej w zakresie finansów i zobowiązań płatniczychpozostałe wymagania niezbędne:bardzo dobra znajomość obsługi pakietu

 • z przeprowadzaniem kontrolipozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo budowlane, o ochronie granicy państwowej, o Państwowej Straży Pożarnejznajomość rozporządzenia RM ws. szczegółowego sposobu i trybu finansowania

 • geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks postępowania administracyjnego znajomość ustawy o służbie cywilnej znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie znajomość zarządzenia w sprawie

 • z dokumentacją w państwowych i niepaństwowych jednostkach organizacyjnych.Warunki pracy- Praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych- Brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich- Przeprowadzanie kontroli w zewnętrznych jednostkach organizacyjnychInne informacje:W miesiącu

 • w pierwszej instancji i odwoławczych od postanowień i decyzji organu I instancji;współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP;opracowywanie informacji, notatek

 • instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz pełna zdolność do czynności prawnych,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

 • Gospodarczego,przygotowywanie dokumentów dotyczących wzajemnej współpracy Policji z instytucjami państwowymi i podmiotami sektora prywatnego,współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie w zakresie określania i realizacji potrzeb remontowych, zaopatrzenia w materiały i usługi na rzecz KPP w Sławnie,prowadzenie

 • i systematycznej aktualizacji wprowadzonych danych.Przekazywanie zatrzymanych dokumentów do właściwych komórek organizacyjnych Urzędów Administracji Państwowej oraz Policji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji.Bieżące ustalanie w bazach danych w celu sprawdzenia kompletności i poprawności

 • ustawy o służbie cywilnej znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), współpraca

 • Polskiejwspółpraca ze Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądami, prokuraturami, archiwami państwowymi, polskimi placówkami konsularnymi, placówkami konsularnymi państw obcych, organami administracji rządowej i samorządowej, w tym m.in. sporządzanie wniosków

 • Płatnik,znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej NBP, wiedza na temat struktury, funkcjonowania i zakres zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej,znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiDokumenty i oświadczenia

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Praca W Administracji Państwowej", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry