Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Praca Radca Prawny", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (13)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (14)
  • (2)
 • Branża / kategoria
  • (9)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • Zobacz więcej »
  • (16)
  • (15)
  • (15)
  • (15)
  • (15)
 • Wymiar etatu
  • (15)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (1)
  • (10)
  • (13)
  • (15)
  • (15)
  • Zobacz więcej »
  • (16)

16 ofert pracy dla: Praca Radca Prawny

Sortuj według:
 • raportować bezpośrednio do Zarządu Spółki.Od Kandydatów oczekujemy wykształcenia prawniczego, kilkuletniego doświadczenia zawodowego, zdobytego w obszarze prawnym (mile widziane doświadczenie w branży produkcyjnej). Niezbędna będzie również wiedza w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego ...

 • niezbędnego w zakresie wykształceniakopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia radcy prawnegoOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie

 • Generalnego lub Dyrektora DPR – opinii prawnychOpiniowanie pod względem prawnym projektów upoważnień i pełnomocnictw, zarządzeń Rzecznika i Dyrektora Generalnego oraz projektów umów o udzielanie zamówień publicznych oraz innych umów cywilnoprawnychTworzenie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw

 • Radca prawny

  POLAQUA Sp. z o.o.

  05-500 Piaseczno, mazowieckie

  ZADANIA: • Prowadzenie procesów w sprawach cywilnych gospodarczych i pracy; • Przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami; • Opiniowanie dokumentacji przetargowej; • Bieżące doradztwo korporacyjne; • Reprezentowanie Firmy w negocjacjach. WYMAGANIA: • Wykształcenie kierunkowe poparte co najmniej 3-letnim doświadczeniem; • Uprawnienia Radcy Prawnego; • Doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych ...

 • projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych z zakresu będącego we właściwości wydziałuPrzygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie w zakresie działalności geologicznej i górniczej oraz udzielanie interesantom wyjaśnień i konsultacji w zakresie procedur

 • publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweWpis na listę radców prawnychPosiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowychPosiadanie kompetencji: umiejętność myślenia analitycznegoZnajomość języka angielskiego lub innego

 • zrównoważonego rozwoju krajuPrzygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu właściwości DepartamentuProwadzenie spraw dotyczących opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnychProwadzenie postępowań administracyjnych

 • projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych z zakresu będącego we właściwości ZespołuPrzygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie w zakresie działalności geologicznej i górniczej oraz udzielanie interesantom, w tym anglojęzycznym, wyjaśnień i konsultacji

 • postępowania karnego oraz cywilnego. szacowanie roszczeń, wydawanie opinii prawnych, prowadzenie korespondencji i gromadzenie dokumentacji, formułowanie wezwań do zapłaty, pism uzupełniających, odwołań, formułowanie pism procesowych ...

 • stanowisk,uczestniczenie w posiedzeniach komisji sejmowych oraz komisji senackich rozpatrujących projekty ustaw związane z systemem zamówień publicznych w celu dostarczenia informacji, które umożliwią właściwe rozpatrzenie projektu,opiniowanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów aktów normatywnych i dokumentów

 • przez kierownictwo resortu obrony narodowej.Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje poselskie oraz wystąpienia innych organów i instytucji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w resorcie obrony narodowej.Analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących obszar wynagrodzeń

 • opinii prawnych dotyczących interpretacji prawa z zakresu właściwości Departamentu Skarbu Państwa.Opiniowanie co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projektów decyzji administracyjnych, umów, pełnomocnictw i innych jednostronnych oświadczeń woli Prezesa Rady Ministrów, Sekretarza Stanu

 • do działania Rozwinięte zdolności interpersonalne Oferujemy: Pracę w znanej, renomowanej kancelarii prawnej z siedzibą w centrum Warszawy Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego i awansu Atrakcyjny system premiowy Pakiet benefitów

 • i innych dokumentów) Sporządzanie raportów due diligence, opinii prawnych oraz memorandów Bieżąca obsługa korporacyjna spółek Przygotowywanie i negocjowanie umów Kontakt z klientami w zakresie realizowanych zadań Nadzór nad pracą młodszych prawników Wymagania: Miniumim 4 lata doświadczenia

 • nad pracą młodszych prawników. Wymagania: tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego, min. 6-letnie doświadczenie z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa transakcyjnego, samodzielność oraz doświadczenie przy prowadzeniu transakcji real estate oraz przeprowadzanie badań due diligence (warunek

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Praca Radca Prawny", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry