Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Pomorskie Inspektor Ochrony", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (57)
  • (15)
  • (8)
  • (8)
  • (7)
  • Zobacz więcej »
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
 • Region
  • (96)
  • (31)
  • (30)
  • (23)
  • (20)
  • Zobacz więcej »
  • (17)
  • (16)
  • (15)
  • (12)
  • (11)
  • (11)
  • (11)
  • (10)
  • (9)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
 • Kraj
  • (4)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (114)
  • (61)
  • (53)
  • (41)
  • (16)
  • Zobacz więcej »
  • (13)
  • (11)
  • (10)
  • (10)
  • (10)
  • (8)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (326)
  • (317)
  • (314)
  • (314)
  • (314)
  • Zobacz więcej »
  • (314)
  • (292)
  • (292)
  • (292)
  • (292)
  • (10)
  • (10)
 • Wymiar etatu
  • (274)
  • (51)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (21)
  • (183)
  • (277)
  • (308)
  • (319)
  • Zobacz więcej »
  • (324)

326 ofert pracy dla: Pomorskie Inspektor Ochrony

Sortuj według:
 • są do trzech miesięcy od zakończenia naboru. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.htmlWymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średnie w zakresie spraw należących

 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.html Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średnie z zakresu spraw należących do właściwości WIOŚdoświadczenie zawodowe/staż

 • na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania zaleceń, pełnienie punktu kontaktowego dla pracodawcy w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych współpraca z pracodawcą w zakresie ochrony danych osobowych Informacja o warunkach pracy: pełny wymiar czasu Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (cv), kserokopie świadectw pracy /zaświadczeń o ...

 • lub umyślne przestępstwo skarbowePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowedoświadczenie zawodowe w ochronie zabytków prawo jazdy kat. BDokumenty i oświadczenia

 • lub umyślne przestępstwo skarbowePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkowedoświadczenie zawodowe w ochronie zabytków prawo jazdy kat. BDokumenty i oświadczenia

 • ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska orz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;Obsługa komputera w środowisku Windows - pakiet Office;Posiadanie obywatelstwa

 • na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,sporządzanie projektów dokumentów pokontrolnych celem zobowiązania do usunięcia stwierdzonych naruszeń,przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań

 • z aktami wykonawczymi, - Prawo budowlane, - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - o gospodarowaniu nieruchomościami, - o ochronie przyrody, - Kodeks postępowania administracyjnego, - o opłacie skarbowej, - o służbie cywilnej, - zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad

 • kwalifikacyjnej. Informacja taka znajdzie się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8528003 wewn. 117Wymagania związane ze stanowiskiem

 • nakładania kar pieniężnych wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Warunki pracy• praca w siedzibie wydziału i w terenie,• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach• zagrożenie

 • o ochronie przyrody, - Kodeks postępowania administracyjnego, - o opłacie skarbowej, - o służbie cywilnej, - zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa

 • archeologicznych Opiniuje formy ochrony zabytków archeologicznychProwadzi i przygotowuje korespondencję i sprawozdawczość w zakresie spraw objętych zakresem czynności Upowszechnia wiedzę o zabytkachWarunki pracypraca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu ...

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w LublinieLubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytków20-113 Lublin ul. Archidiakońska 4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie działań administracyjnych w zakresie oceny stanu

 • Zakres obowiązków osoby zatrudnianej : • realizacja obowiązków służby BHP wynikających z rozporządzenia, • kontrola warunków pracy i dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, • pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej w zakresie BHP, • kontrolowanie i eliminowanie zagrożeń, • prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników, • prowadzenie dokumentacji BHP, • przygotowywanie analiz i raportów z zakresu BHP, • ścisła współpraca z innymi ...

 • zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

 • budowlanejpozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustaw: Prawo budowlane, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania

 • fitosanitarna)doświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Prawo jazdy kat. Bznajomość ustaw o ochronie roślin, o środkach ochrony roślin, o nasiennictwieznajomość obsługi komputerakomunikatywnośćumiejętność pracy w zespolePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw

 • fitosanitarna)doświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:prawo jazdy kat. Bznajomość ustaw o ochronie roślin, o środkach ochrony roślin, o nasiennictwieznajomość obsługi komputerakomunikatywnośćumiejętność pracy w zespolePosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Pomorskie Inspektor Ochrony", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry