Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Osoby Niepełnosprawne", w miejscowości "Śląskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (15)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (20)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (23)
  • (23)
  • (23)
  • (23)
  • (23)
  • Zobacz więcej »
  • (23)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
 • Wymiar etatu
  • (23)
 • Okres publikacji
  • Zobacz więcej »

23 oferty pracy dla: Osoby Niepełnosprawne lokalizacja: Śląskie

Sortuj według:
 • przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek ...

 • ruchowo. Współpraca z innymi wydziałami lub jednostkami mieszczącymi się w budynkach niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

 • w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 6. Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny, b) życiorys (cv), c) kserokopie świadectw pracy /zaświadczeń o zatrudnieniu d) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, e) kserokopie ...

 • w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 6.Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny, b) życiorys (cv), c) kserokopie świadectw pracy /zaświadczeń o zatrudnieniu d) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, e) kserokopie ...

 • ogłoszenia w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 6.Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny, b) życiorys (cv), c) kserokopie świadectw pracy /zaświadczeń o zatrudnieniu d) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, e ...

 • nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi

 • i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: niewidomych, głuchoniemych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

 • niepełnosprawnych – przed budynkiem. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: niewidomych, głuchoniemych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

 • Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu

 • po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie

 • zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

 • zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

 • sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),- zagrożenie korupcją,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- budynek Urzędu dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu (możliwość poruszania się

 • motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą

 • do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

 • z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnejNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek ...

 • osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami- ogłoszenie o naborze w celu

 • jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

 • .Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiWzory

 • oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiW ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia zamieszczono

 • znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnejOświadczenie o korzystaniu z pełni praw

 • WYMAGANIA FORMALNE WRAZ Z INFORMACJĄ O TERMINIE, MIEJSCU I GODZINIE PROWADZONEGO NABORU BĘDZIE OGŁOSZONA W BIULETYNIE IZBY ORAZ WYWIESZONA W MIEJSCU OGÓLNIE DOSTĘPNYM W SIEDZIBIE IZBY (TABLICA INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWA).Osoby spełniające wymogi formalne proszone są o zabranie kalkulatora na postępowanie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Osoby Niepełnosprawne", w miejscowości "Śląskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry