Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Ogloszenia Trojmiasto Pl", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (196)
  • (22)
  • (21)
  • (21)
  • (17)
  • Zobacz więcej »
  • (16)
  • (12)
  • (10)
  • (8)
  • (8)
  • (7)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
 • Region
  • (221)
  • (33)
  • (29)
  • (26)
  • (24)
  • Zobacz więcej »
  • (24)
  • (21)
  • (20)
  • (15)
  • (15)
  • (15)
  • (14)
  • (10)
  • (9)
  • (8)
  • (3)
 • Branża / kategoria
  • (433)
  • (18)
  • (12)
  • (8)
  • (5)
  • Zobacz więcej »
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (487)
  • (487)
  • (487)
  • (487)
  • (487)
  • Zobacz więcej »
  • (487)
  • (483)
  • (483)
  • (483)
  • (483)
  • (3)
  • (3)
 • Wymiar etatu
  • (478)
  • (7)
  • (2)
 • Okres publikacji
  • (35)
  • (306)
  • (465)
  • (482)
  • (484)
  • Zobacz więcej »
  • (487)

487 ofert pracy dla: Ogloszenia Trojmiasto Pl

Sortuj według:
 • niedosłyszącym oraz głuchym Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób

 • http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html • list motywacyjny powinien być własnoręcznie podpisany, • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),• oferty odrzucone zostaną

 • oraz własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl

 • zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472). Planowane techniki

 • pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: niewidomych, głuchoniemych. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ...

 • dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi

 • oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow Wzory wymaganych oświadczeń

 • na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani

 • elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci ...

 • na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu).Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach

 • nie będą brane pod uwagę. Po dokonaniu weryfikacji formalnej ofert, lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, termin i miejsce postępowania zostaną zamieszczone stronie internetowej KP PSP w Radzyniu Podlaskim www.kppspradzyn.bip.gov.pl.Wymagania związane

 • Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu www.dolnoslaskie.kas.gov.pl.Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej dostępna

 • dla osób niepełnosprawnych na parterze,- pomieszczenie biurowe w budynku III kondygnacyjnym,Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

 • miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiNasz urząd

 • się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne, etap 2: test wiedzy merytorycznej,etap 3: rozmowa kwalifikacyjna. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl

 • kopertach lub 2) w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl.W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych

 • rozmowa kwalifikacyjna. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie

 • jest na stronie www.mkidn.gov.pl Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Ogloszenia Trojmiasto Pl", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry