Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Ogloszenia Trojmiasto Pl", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (244)
  • (18)
  • (16)
  • (14)
  • (13)
  • Zobacz więcej »
  • (12)
  • (11)
  • (9)
  • (8)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
 • Region
  • (274)
  • (25)
  • (25)
  • (19)
  • (19)
  • Zobacz więcej »
  • (15)
  • (13)
  • (11)
  • (11)
  • (9)
  • (8)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
 • Branża / kategoria
  • (400)
  • (19)
  • (16)
  • (7)
  • (6)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (451)
  • (451)
  • (451)
  • (451)
  • (451)
  • Zobacz więcej »
  • (451)
  • (450)
  • (450)
  • (450)
  • (450)
  • (1)
  • (1)
 • Wymiar etatu
  • (434)
  • (17)
 • Okres publikacji
  • (43)
  • (291)
  • (434)
  • (450)
  • (450)
  • Zobacz więcej »
  • (450)

451 ofert pracy dla: Ogloszenia Trojmiasto Pl

Sortuj według:
 • budynków). Centrum Usług Wspólnych nie zapewnia zatrudnienia w warunkach pracy zakładu pracy chronionej. 4. Wskaźniki zatrudnienia 1) w miesiącu maju 2018r. poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 5.Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny, b) życiorys (CV), c) kserokopie świadectw pracy /zaświadczeń o ...

 • powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu.Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w Biuletynie

 • numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej lub osobistego dostarczenia oferty do IAS/. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci będą

 • na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku. Urząd posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

 • internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Praca w GUNB”.Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych

 • pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi

 • oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie www. gum.gov.pl Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie

 • oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/departamenty-ministerstwa/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-dwm.html Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane ...

 • co najmniej 6%. Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW”.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego ...

 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW ...

 • w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie www. gum.gov.pl

 • są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”.Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także

 • i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie.Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca ...

 • przeprowadzania kolejnego etapu, zostanie upowszechniona poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz opublikowanie na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Lublinie http://www.kmpsp.lublin.pl/.Wszelkie informacje zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, niewymienione

 • Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mi.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą

 • Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mi.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą

 • datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).- Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.- Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i którzy

 • po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego).- Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).- Kandydaci

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Ogloszenia Trojmiasto Pl", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry