Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Kraków Urząd Skarbowy", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (21)
 • Region
  • (21)
 • Branża / kategoria
  • (19)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (21)
  • (21)
  • (21)
  • (21)
  • (21)
  • Zobacz więcej »
  • (21)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (4)
  • (4)
 • Wymiar etatu
  • (21)
 • Okres publikacji
  • (3)
  • (16)
  • (20)
  • (20)
  • (21)
  • Zobacz więcej »
  • (21)

21 ofert pracy dla: Kraków Urząd Skarbowy

Sortuj według:
 • organizacyjno-technicznego stanowiska pracy). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy

 • Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7, w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto. Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr- tel. 12 25 57 372.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia

 • oraz dokument o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe może być zastąpiony oświadczeniem w tym temacie. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody

 • oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność

 • również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się

 • publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą

 • naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać

 • przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie

 • naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać

 • osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów ...

 • oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiInformacja o metodach naboru:- analiza formalna dokumentów,- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,- rozmowa kwalifikacyjnaStanowisko współfinansowane ze środków PT POIiŚ.Nasz urząd

 • Rada NCN działając na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz.947 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego ...

 • z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.Podania niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń

 • naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.Podania niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej

 • i o sztuce Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony Liczba stanowisk pracy: 1 Termin rozpoczęcia pracy: od 1 lutego 2019 r. Miejsce pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy Oczekiwania wobec kandydatów: co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych, społecznych ...

 • o pracę na czas określony Liczba stanowisk pracy: 1 Termin rozpoczęcia pracy: od 1 lutego 2019 r. Miejsce pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Oczekiwania wobec kandydatów: co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o życiu; znajomość ...

 • rozpoczęcia pracy: od 1 lutego 2019 r. Miejsce pracy: ul. Twardowskiego 16, Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki; • organizowanie prac Zespołów Ekspertów Oczekiwania wobec kandydatów: • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk ścisłych i technicznych ...

 • do pracy w systemie zmianowym od poniedziałku do niedzieli (zgodnie z harmonogramem), Nienaganna opinia, Niekaralność (w szczególności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe), Posługiwanie się językiem polskim w stopniu wystarczającym do obsługi automatów gry. Obowiązki Sprzedaż produktów LOTTO ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Kraków Urząd Skarbowy", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry