Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Kosztorysant Robót Drogowych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (7)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Kraj
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (20)
  • (15)
  • (10)
  • (10)
  • (8)
  • Zobacz więcej »
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (41)
  • (40)
  • (38)
  • (38)
  • (38)
  • Zobacz więcej »
  • (38)
  • (32)
  • (32)
  • (32)
  • (32)
 • Wymiar etatu
  • (41)
 • Okres publikacji
  • (14)
  • (30)
  • (39)
  • (40)
  • (40)
  • Zobacz więcej »
  • (41)

41 ofert pracy dla: Kosztorysant Robót Drogowych

Sortuj według:
 • ofertowych na etapie przetargu oraz realizacji robót, - weryfikacja, porównywanie i archiwizowanie zebranych ofert, - współpraca z osobami zaangażowanymi w realizację projektu/robót, - wykształcenie techniczne (mile widziana specjalność drogowa i instalcyjna), - znajomość programu Norma PRO, - znajomość MS Excel, - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, - samodzielność, obowiązkowość oraz umiejętność pracy pod ...

 • oraz wykonawców.Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne budowlane (specjalizacja budownictwo drogowe) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej min. 3 lat doświadczenia w pracy na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych przy budowie lub przebudowie

 • sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo-materiałowego ujętego w dokumentacji z zakresem kontraktowym. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego budowlanego o profilu drogowym, minimum rocznego doświadczenia w pracy na budowie, pasji oraz prawdziwego zainteresowania branżą. Kandydatom spełniającym

 • Quantity Surveyor

  HRK S.A

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

  podwykonawców; Przygotowanie przejściowych świadectw płatności; Opracowanie miesięcznych raportów; Analiza kosztów budowy i rezultatów produkcji. Wymagania: Doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze infrastruktury drogowej; Wykształcenie wyższe - Budownictwo; Rozwinięte

 • wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,przygotowywanie materiałów przetargowych, opracowywanie części technicznej dokumentacji przetargowej na roboty utrzymaniowe,ustalanie warunków technicznych lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych

 • drogowego, dokonywanie objazdów i przeglądów dróg, ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach;przekazywanie i odbieranie pasa drogowego – koordynowanie

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca pod ruchem drogowym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, budynek i jego wyposażenie zapewniają

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca pod ruchem drogowym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, budynek i jego wyposażenie zapewniają

 • kontrolowanie robót zleconych w drodze przetargów, prowadzenie i koordynacja prac w zakresie zimowego utrzymania dróg, współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowywanie danych do robót

 • pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy1 rok doświadczenia zawodowegow obszarze drogownictwa,pozostałe wymagania niezbędne:prawo jazdy kat. B,wiedza z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym,znajomość rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych; w sprawie

 • drogowego,przygotowywanie projektów opinii w sprawie lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym, zjazdów, reklam,przeprowadzanie okresowych objazdów dróg w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym identyfikacja ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa

 • Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie

 • służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną, współuczestnictwo w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego a także kar

 • realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie drogi objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r ...

 • drogowe,posiadanie uprawnień budowlanych,posiadanie wiedzy fachowej z zakresu budownictwa,umiejętność czytania dokumentacji technicznej,doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w budownictwie.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie

 • wykonawstwa robót,Sporządzanie rozliczenia zadania w celu właściwej pod względem terminowości i finansowej realizacji zadania,Przekazywanie kompletów dokumentacji powykonawczej i operatów kolaudacyjnych do Archiwum Zakładowego, do Rejonów komplet dokumentacji powykonawczej, a ponadto do Wydziału Mostów raport

 • inspektor nadzoru budowlanego

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskie

  na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodnosci ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczacymi bezpieczestwa ludzi i mienia,dokonywanie kontroli istniejących budowli, obejmujących glównie

 • o specjalności drogowej lub mostowej,doświadczenie zawodowe/staż pracy2 lata doświadczenia zawodowegow obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich.pozostałe wymagania niezbędne:prawo jazdy kat. B,znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Kosztorysant Robót Drogowych", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry