Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Inspektor Terenowy Praca", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (16)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • Zobacz więcej »
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
 • Wymiar etatu
  • (17)
 • Okres publikacji
  • (5)
  • (16)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • Zobacz więcej »
  • (17)

17 ofert pracy dla: Inspektor Terenowy Praca

Sortuj według:
 • konieczność ciągłego samokształcenia, możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób ziemniaka; praca terenowo- biurowa; gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.Inne informacje:W miesiącu

 • na podstawie wykazów;Włączanie do zbioru kartotecznego wniosków po wydaniu paszportów z wykazów sporządzonych w Oddziale Paszportów lub w Terenowych Punktach Paszportowych;Stałe monitorowanie zasobów kartoteki wniosków paszportowych poprzez wprowadzanie informacji o zgonach obywateli, odnotowywanie utraty

 • zniszczone.Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora".Dokumenty złożone do celów rekrutacji nie podlegają zwrotowi.Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie, pozostałe osoby nie będą informowane.List

 • urzędowych i akredytowanych oraz inspektorów w oddziałach Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie prowadzonych spraw nasiennych;prowadzenie kontroli w zakresie wytwarzania, przerobu i obrotu materiałem siewnym.Warunki pracyPraca biurowo-terenowa. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu

 • przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w PINB w Nowej Soli”, osobiście lub za pośrednictwem poczty ...

 • do badań laboratoryjnych;wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych;sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania zadań.Warunki pracyPraca biurowo-terenowa. Praca w biurze wymagająca

 • należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór – Inspektor ds. wód– Kędzierzyn- Koźle”• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy

 • lub w e-mailem.Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin

 • dotyczących wydania broniWarunki pracy- praca w budynku KWP we Wrocławiu w warunkach stresu związanego z obsługą klientów zewnętrznych Policji- sporadycznie praca w terenie związana z wyjazdami służbowo-szkoleniowymi w związku z realizacją zadania nadzorowania podległych jednostek terenowych Policji

 • zwierząt. Prowadzenie akt nadzorowanych podmiotów.Sporządzanie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej.Warunki pracyPraca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin

 • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, całokształtu spraw dotyczących ochrony zabytków nieruchomych i ochrony krajobrazu kulturowego oraz w wymienionym niżej zakresie zadań z zakresu obrony cywilnej, a w szczególności:prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów zabytkowych w celu rozpoznania stanu

 • pracy:prowadzenie kontroli terenowych parków, alei, cmentarzy oraz innych form zaprojektowanej zieleni;prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu zabytków do rejestru zabytków cmentarzy, parków , alei oraz innych form zaprojektowanej zieleni;prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń

 • do rejestru zabytkówprowadzenie bieżących terenowych inspekcji zieleni i krajobrazu w celu określenia stanu zachowania współpraca przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.współpraca przy opracowywaniu wniosków do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego

 • nieruchomości wpisanych do rejestru zabytkówprowadzenie bieżących terenowych inspekcji zieleni i krajobrazu w celu określenia stanu zachowania współpraca przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.współpraca przy opracowywaniu wniosków do studiów i planów zagospodarowania

 • wykonywanych na stanowisku pracy:inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych

 • specjalistycznych programów do obróbki prezentacji danychopracowywanie wyników pomiarów, wykonywanie ocen klimatu akustycznegowykonywanie map akustycznychrozpatrywanie wniosków o interwencję w zakresie hałasu komunikacyjnegoudział w terenowych pomiarach hałasu oraz obsługa aparatury pomiarowej wykorzystywanej

 • pracy:Samodzielne pobieranie próbek środowiskowych zgodnie z obowiązującymi metodykami przy użyciu odpowiedniego wyposażenia oraz wykonywanie pomiarów terenowych z zastosowaniem specjalistycznej aparatury kontrolno - pomiarowej w celu prowadzenia monitoringu i kontroli podmiotów korzystających

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Inspektor Terenowy Praca", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry