Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Wielkopolskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (25)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (30)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (43)
  • (43)
  • (43)
  • (43)
  • (43)
  • Zobacz więcej »
  • (43)
  • (42)
  • (42)
  • (42)
  • (42)
 • Wymiar etatu
  • (43)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (28)
  • (33)
  • (38)
  • (43)
  • Zobacz więcej »
  • (43)

43 oferty pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Wielkopolskie

Sortuj według:
 • i maszyn Uzupełnianie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych w środki transportowe i maszynyOpracowywanie dokumentacji analitycznej i sprawozdawczej z realizowanego obszaru zadańOrganizowanie przy współudziele organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych

 • prokuratury oraz organów kontroli)bieżąca obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych w celu zapewnienia sprawnego przyjmowania i wydawania korespondencjiprzygotowywanie do wysyłki oraz wysyłanie przesyłek wychodzących z Urzędu w celu przekazania ich operatorowi pocztowemunadawanie indywidualnie pilnych

 • nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP

 • publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą

 • zamieszczoną na stronie UrzęduOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego

 • oraz innych urządzeń biurowych,- praca w ternie - kontrole podmiotów nadzorowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego,- prowadzenie samochodu służbowego,- praca pod presją czasu,- praca na 1 piętrze budynku,Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

 • i sprawozdań, przygotowywanie projektów decyzji i innych dokumentów z zakresu chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt,Kontrola warunków weterynaryjnych w nadzorowanych podmiotach,Kontrola dobrostanu zwierząt w gospodarstwach, identyfikacji i rejestracji zwierząt, oraz wymogów wzajemnej zgodności

 • oraz aktualizacja tego rejestru wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń przez powiatowych lekarzy weterynarii,postępowań skargowych,prowadzania kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzenie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających

 • w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.Weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym.Prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze

 • ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnejkontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu i obrociekontrola dobrostanu zwierząt gospodarskich, identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi cross-compliancekontrola podmiotów nadzorowanychsporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań i kontroli

 • zwierząt dotkniętych chorobą zakaźną w celu wypłaty odszkodowań rolnikom za wykupione zwierzęta, dotknięte chorobą zakaźną Przeprowadzanie kontroli miejsc skupu i gromadzenia zwierząt, schroniska dla zwierzątObsługa weterynaryjnych systemów informatycznych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji ...

 • przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu i obrociekontrola dobrostanu zwierząt gospodarskich, identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi cross-compliancekontrola podmiotów nadzorowanychsporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznychbieżąca

 • wymaganych świadectw w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym,sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wyznaczonymi do nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego lekarzami weterynarii i personelem pomocniczym, w zakresie ich czynności,kontrola gospodarstw produkujących mleko surowe, popularyzacja

 • i utrzymaniowych na infrastrukturze kolejowej w celu sprawdzenia, oceny i eliminacji nieprawidłowości w obszarze nadzoru technicznego i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym;Udział w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach aktualnie występujących

 • w tym w szczególności dotyczących wyrobów stosowanych w kolejnictwie, podsystemów strukturalnych, warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach i świadectwach bezpieczeństwa;Kontrolowanie zarządców infrastruktury kolejowej, użytkowników bocznic kolejowych oraz przewoźników kolejowych oraz udział w kontrolach

 • i żywienia.Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej.Pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych.Realizacja zadań związanych z merytoryczną stroną obrotu krajowego, handlu ...

 • i żywienia.Kontrola prawidłowości wykonywania czyności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej.Pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych i urzędowych.Realizacja zadań związanych z merytoryczną stroną obrotu krajowego ...

 • Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, - praca w zespole, - praca w terenie (powiat kolski) - prowadzenie kontroli podmiotów, - wyjazdy służbowe, - wyjazdy szkoleniowe, - samodzielne kierowanie samochodem służbowym, - brak wysiłku fizycznego - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Wielkopolskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry