Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Świętokrzyskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (11)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • Zobacz więcej »
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
 • Wymiar etatu
  • (17)
 • Okres publikacji
  • (13)
  • (16)
  • (17)
  • (17)
  • (17)

17 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Świętokrzyskie

Sortuj według:
 • 25-516 Kielce Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych wprowadzanych do obrotu wyrobów budowalnych oraz pobieranie próbek wyrobów budowlanych,Prowadzenie postępowań admnistracyjnych w I instancji w sprawach wyrobów budowlanych niespełniających wymagań

 • polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu

 • Skarżysko-KamiennaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:- prowadzenie nadzoru weterynaryjnego oraz kontroli sanitarno-weterynaryjnych zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcegoprowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnegoprowadzenie obowiązującej

 • wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynacja pracy Wieloosobowego Stanowiska oraz prowadzenie spraw organizacyjnychPrzeprowadzanie kontroli powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz koordynacja organizacji szkoleń dla członków powiatowych zespołów ds. orzekania

 • pozostałości,prowadzenie obowiązującej dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie sprawozdań, analiz i korespondencji w zakresie posiadanych uprawnień,kontrola prawidłowości prowadzenie badania zwierząt rzeźnych i miesa przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju ...

 • na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli z zakresu przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniaSporządzanie projektów decyzjiWspółpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej w zakresie rozpoznawania i zwalczania chorób zakaźnych zwierzątUmiejętność stosowania prawa

 • zagospodarowania przestrzennegowdrażanie programów modernizacyjnych i wspomagających oraz aplikacji komputerowych i systemów informatycznychprowadzenie kontroli w zakresie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemów łączności, systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ...

 • na użytkowanie;Kontrola dokumentów dot. prowadzenia robót budowlanych, przekazania obiektów budowlanych do użytkownania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych;Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów postanowień, decyzji, pism w sprawach należących do właściwości organu

 • sądowych i skarbowych,Sporządzanie rocznych deklaracji PIT, w celu przekazania pracownikom i właściwym Urzędom Skarbowym.Warunki pracyPraca na miejscu w siedzibie ŚUW, piętro IV, praca przy komputerze powyżej 4 godz., kontakty z osobami fizycznymi nie będącymi pracownikami ŚUW, pracownikami Urzędów

 • lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruDokumenty należy złożyć do: 2019-05-27Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyPrawo jazdy kat BOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia

 • wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie kontroli podatkowej pod nadzorem koordynatora oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych czynności w tym sporządzanie wniosków i pism do innych instytucji i urzędów w celu zebrania materiału dowodowego niezbędnego do pełnej analizy działalności

 • opracowywanie wyników tych audytów.Opracowywanie projektów protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów i wystąpień niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny

 • w ogłoszeniu o naborze – o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Nie podlegają rozpatrzeniu oferty

 • obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarki, kserokopiarki.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • pisemnej w siedzibie Izby, za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze – o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej

 • OPIS STANOWISKA: Nadzór nad obszarem podatkowym: sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych z zakresu podatku VAT i CIT oraz innych podatków, ceny transferowe Kontrola kwalifikacji zdarzeń gospodarczych oraz dokumentów pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych Kalkulacja podatku

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Świętokrzyskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry