Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Śląskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (13)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (21)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (25)
  • (25)
  • (25)
  • (25)
  • (25)
  • Zobacz więcej »
  • (25)
  • (25)
  • (25)
  • (25)
  • (25)
 • Wymiar etatu
  • (25)
 • Okres publikacji
  • (1)
  • (15)
  • (22)
  • (25)
  • (25)
  • Zobacz więcej »
  • (25)

25 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Śląskie

Sortuj według:
 • Pożarną w organizowaniu szkoleń i ćwiczeń dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy oraz przeprowadzeniu kontroli w tych jednostkach, realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Urzędu Miejskiego w Toszku i ewakuacji pracowników, wykonywanie czynności z zakresuWymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu ...

 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

 • i przetwórstwem mięsa, kontrole z zakresu przestrzegania w rzeźniach i ubojniach przepisów o ochronie zwierząt organizacja badań zwierząt rzeźnych i łownych oraz mięsa w celu wydania oceny dot. ich przydatności do spożycia przez ludzi,pobieranie próbek surowców i produktów do badań laboratoryjnych, koordynacja

 • zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rejestracja i prowadzenie kontroli podmiotów produkujących i wprowadzających do obrotu środki spożywcze pochodzenia zwierzęcegoProwadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie projektów decyzji i zaświadczeńNadzór i prowadzenie kontroli weryfikujących

 • na stanowisku pracy:prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,kontrola bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie,prowadzenie

 • się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówCV i list motywacyjnyoświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medycznym w zakresie wykraczającym

 • terytorialnego w celu wymiany informacji na temat prowadzonych postępowań, rozpatrywanych wniosków, spraw załatwianych w ramach II instancji, spraw związanych z kontrolą terminowości wydawanych decyzji. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych, krajowe wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste

 • osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Zagrożenie korupcją.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia

 • RacibórzZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy;udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków

 • lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.Przeprowadzanie okresowych kontroli podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego celem oceny prawidłowości wykorzystania przyznanych środków finansowych.Organizowanie konkursu ofert

 • administracji samorządu terytorialnego celem ustalania sposobu opracowywania planów i ich aktualizacji, podmiotami leczniczymi celem przygotowania ich do realizacji zadań obronnych. Praca w terenie, wyjazdy służbowe oraz zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie

 • projektów decyzji.Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w celu zbadania ich zasadności oraz przygotowania projektów odpowiedzi na skargę lub wniosek.Przeprowadzanie kontroli w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego w zakresie wykonywania

 • ws. trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowejznajomość rozporządzenia PRM w sprawie ,,zasad techniki prawodawczej”znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwieznajomość ustawy o służbie cywilnej

 • Inspektora Nadzoru budowlanego w Rudzie Śląskiej. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie ŚląskiejPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiejul. Jadwigi Markowej 2241-709 Ruda ŚląskaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających

 • postępowań egzekucyjnych;prowadzenie czynności kontrolno-inspekcyjnych;przyjmowanie petentów;Warunki pracyPraca poza siedzibą urzędu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokościach). Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4

 • związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:- trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, - szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), - narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów

 • wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia

 • / stażu pracyOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Śląskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry