Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Pomorskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (14)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (26)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (37)
  • (36)
  • (36)
  • (36)
  • (36)
  • Zobacz więcej »
  • (36)
  • (36)
  • (36)
  • (36)
  • (36)
 • Wymiar etatu
  • (37)
 • Okres publikacji
  • (3)
  • (21)
  • (31)
  • (36)
  • (37)
  • Zobacz więcej »
  • (37)

37 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Pomorskie

Sortuj według:
 • właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie weryfikacji prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych w celu przekazania bezpośredniemu przełożonemu.Uczestniczy w kontrolach oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć

 • inwazyjnych realizowanych przez wydział oraz uczestnictwo w ich realizacji na obszarze działania wydziału;udział w postępowaniach i kontrolach funkcjonowania ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także kontrolach gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody

 • postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa

 • publicznym w celu zapobiegania wybuchom epidemii poprzez śledzenie całości obrotu zwierzętami z lub do danego miejsca i poinformowania stosownych władz w miejscu przeznaczenia o przybyciu przesyłki.Administrowanie systemu Rasff w celu kontroli informacji przychodzacych o przesyłkach niebiepiecznych

 • GdańskiZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie kontroli z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt;prowadzenie kontroli z zakresu wymogów wzajemnej zgodności;prowadzenie kontroli z zakresu minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;kontrola

 • nad gospodarstwami rolnymi produkujacymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,Kontrola i realizacja Krajowego Programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie

 • (kontrole, szkolenia, narady) poza teren powiatu,- Narzędzia i materiały: komputery, drukarki , kserokopiarki, urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska- Pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdówInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

 • (kontrole, szkolenia, narady) poza teren powiatu,- Narzędzia i materiały: komputery, drukarki , kserokopiarki, urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska- Pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdówInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

 • stawki procentowej od opłaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz rozpatrywanie innych wniosków starostów w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa;przeprowadzanie kontroli w starostwach w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;realizowanie

 • oraz przekazywanie materiałów niejawnych.Udostępnianie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa.Przygotowanie kancelarii materiałów niejawnych do kontroli okresowej.Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania dokumentów

 • ryzyka zawodowego,monitorowanie i bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,realizacja zadań inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej,prowadzenie dokumentacji z medycyny pracy celem zapewnienia wykonania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i specjalistycznych

 • właściwości PINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania;przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji, postanowień i innych pism);przeprowadzanie kontroli w przedmiocie dopuszczania obiektów

 • administracyjne w zakresie właściwości WINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, jak i oddawania obiektów do użytkowania, w tym przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych w celu przekazania bezpośredniemu przełożonemu.Przeprowadza kontrole

 • wykonywanych na stanowisku pracy:  nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,  weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola

 • związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do 27 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego", osobiście

 • i zakończeniu budowy.Warunki pracy- praca w siedzibie inspektoratu, jednozmianowa związana z obsługą interesantów. Wyjazdy służbowe na kontrole budów i obiektów budowlanych;- narzędzia i materiały: - komputer- możliwość poruszania się po budynku - obecność wind.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę

 • zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z proceduramiProwadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateliWspółdziałanie z innymi organami, instytucjami

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Pomorskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry