Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Małopolskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (15)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (19)
  • (19)
  • (19)
  • (19)
  • (19)
  • Zobacz więcej »
  • (19)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
 • Wymiar etatu
  • (19)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (13)
  • (17)
  • (19)
  • (19)
  • Zobacz więcej »
  • (19)

19 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Małopolskie

Sortuj według:
 • na stanowisku pracy:uczestniczego w kontrolach fitosanitarnych roślin i produktów roślinnych,uczestniczenie w kontrolach obrotu i stosowania środków ochrony roślin,pobieranie prób roślin, produktów roślinnych do badań laboratoryjnych, uczestniczenie w kontrolach wytwarzania i obrotu materiałem

 • Inspektoratu oraz na tablicy ogłoszeń wraz ze wskazaniem terminu i miejsca przeprowadzenia testu wiedzy.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12-448-10-30 Akty prawne na podstawie, których zostanie ułożony test wiedzy dla kandydatów na stanowisko pracy inspektora 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r ...

 • eksportowej.Pobieranie prób w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach krajowego monitoringu.Prowadzenie rejestrów w zakresie realizowanych obowiązków.Warunki pracySiedziba urzędu znajduje się na piętrze.Na parterze znajduje się platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych.Istnieją bariery architektoniczne

 • chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi w zakresie sprawozdawczości, w zakresie kontroli i w zakresie

 • w tym przeprowadzanie kontroli obowiązkowych obiektów zakładu górniczego w celu realizacji zadań dyrektora Urzędu jako organu administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa,Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności

 • do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów ...

 • publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą

 • obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego

 • naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać

 • Inspektora ds. BHP i ochrony PPOŻ

  U Jędrusia Sp. z o.o.

  Kraków - Morawica k/lotniska w Balice, małopolskie

  Zakres obowiązków osoby zatrudnianej : • realizacja obowiązków służby BHP wynikających z rozporządzenia, • kontrola warunków pracy i dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, • pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej w zakresie BHP, • kontrolowanie i eliminowanie zagrożeń, • prowadzenie szkoleń BHP wykształcenie minimum Technik BHP, • minimum trzyletnie doświadczenie w służbie BHP, • bardzo dobra znajomość przepisów prawa ...

 • kontroli i prowadzenie baz danych związanych z działalnością kontrolną. Warunki pracyPraca w terenie, praca z zastosowaniem komputera, siedziba inspektoratu nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Pomieszczenie

 • kontroli i prowadzenie baz danych związanych z działalnością kontrolną. Warunki pracyPraca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie w trzykondygnacyjnym budynku. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy. Dostępność do pomieszczeń socjalnych m.in ...

 • administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych, udział w przygotowywaniu wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku, oraz załatwianie wniosków o interwencję, przygotowywanie materiałów do opracowań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli i prowadzenie baz

 • w komisjach przetargowych, dodatkowo (w ramach działań prowadzonych w trybie projektowym): budowa i bieżąca kontrola budżetu i harmonogramu danego projektu na bazie danych od osób odpowiedzialnych za kwestie merytoryczne przygotowanie dokumentów niezbędnych do finansowania projektów (wnioski o dotację Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe ekonomiczne lub min 2 letnie doświadczenie polegające na ...

 • oraz jej aktualizacji, bieżąca współpraca/kontakt z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą, aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie, bieżąca analiza wytycznych dotyczących realizowanego projektu w szczególności kwalifikowalności wydatków, uczestniczenie w inspekcjach, kontrolach przeprowadzanych Termin i miejsce składania ofert: Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać klikając w ...

 • wykonywanych na stanowisku pracy:- zadania związane z kontrolą bioasekuracji w gospodarstwach indywidualnych utrzymujących świnie- sporządzanie projektów decyzji,- prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym rejestrów, planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości,- wykonywanie

 • Oddziału,kontrola formalno-rachunkowa rozliczeń podróży służbowych krajowych i zagranicznych,bieżące opracowanie informacji o wysokości zobowiązań z tyt. dopłat urlopowych i przejazdów raz w rokuWarunki pracy- praca administracyjno- biurowa- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie ...

 • wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Małopolskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry