Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Lubuskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (8)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (17)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • Zobacz więcej »
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
 • Wymiar etatu
  • (16)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (8)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)

17 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Lubuskie

Sortuj według:
 • przez podległe jednostki w celu prawidłowego ich wykonania, przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu obrony stanowiska LWINB wydanego w trybie odwoławczym, przeprowadzanie kontroli organów szczebla powiatowego (starostów) jako organów administracji

 • odpowiedzi pism do innych organów. Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok.Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiskaUczestnictwo w kontrolach pozaplanowych.Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiskaWarunki pracy- Praca w Delegaturze

 • odpowiedzi pism do innych organów. Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok.Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiskaUczestnictwo w kontrolach pozaplanowych.Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiskaWarunki pracy- Praca w Delegaturze

 • odpowiedzi pism do innych organów. Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok.Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiskaUczestnictwo w kontrolach pozaplanowych.Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiskaWarunki pracy- Praca w Wojewódzkim

 • i urzędowych żywności pochodzenia zwierzęcego.Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych w handlu i wywozie zwierząt wraz z wystanianiem świadect zdrowia.Warunki pracy- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30,- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu międzyrzeckiego, wyjazdy

 • przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć

 • za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

 • przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKwestionariusz

 • posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • co najmniej 6%. Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem- " Nabór na stanowisko Starszego Inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt."Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu

 • celno-skarbowym oraz systemów ewidencjonujących kontrole, a także nadzór nad prawidłowością kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz monitorowanie działań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w urzędach w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań;przygotowywanie projektów dokumentów ...

 • jednostkowych oraz o dużej skali (wpływ zasadniczy). Celem zadania jest wspomaganie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawnym i efektywnym egzekwowaniu wykonania obowiązków w zakresie środowiska przez kontrolowane podmioty Nadzoruje i koordynuje opracowywanie okresowych sprawozdań

 • obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu

 • dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,dokonywanie analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych, kierowanie pracą podległych pracowników, współpraca z pozostałymi komórkami

 • obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków z- cy głównego

 • stanu kont. Kontrola raportów kasowych. Obsługa modułu Softus MAGA, MAKS, TRWA, TRWP. Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, planu finansowego (ewidencja pozabilansowa).Prace związane z badaniami statystycznymi, przygotowanie zestawień i rozliczeń. Potwierdzanie zobowiązań

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Lubuskie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry