Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Łódzkie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (21)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (23)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (28)
  • (28)
  • (28)
  • (28)
  • (28)
  • Zobacz więcej »
  • (28)
  • (28)
  • (28)
  • (28)
  • (28)
 • Wymiar etatu
  • (28)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (21)
  • (25)
  • (28)
  • (28)
  • Zobacz więcej »
  • (28)

28 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Łódzkie

Sortuj według:
 • ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W ŁODZI, ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 ŁódźZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie kontroli i sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej (w tym projektów decyzji w zakresie merytorycznym),Wykonywanie oceny jakości handlowej artykułów

 • ROLNO - SPOŻYCZYCH W ŁODZI, ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 ŁódźZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli ex-post na podstawie art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U z 2017 r. poz.2212 z późn. zm.).Wykonywanie

 • dokumentów oraz sprawozdań z realizacji wydatków na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień,sporządzanie projektów umów i porozumień oraz nadzoru nad zgodnością dokonywanych zamówień z ustawą prawo zamówień publicznych oraz uczestnictwo w kontrolach JST w zakresie realizacji zadań

 • zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót zlecanych,współpraca z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich,udział w przygotowywaniu propozycji planów robót

 • Spraw Pracowniczych i Organizacyjnychul. Irysowa 291 - 857 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac, udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień ...

 • lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do ...

 • przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

 • na stanowisku pracy:Kontrola terenowych pracowni badania mięsa na obecność włośni, w zakresie utrzymywania właściwego stanu sanitarnego, bieżącej dokumentacji.Prowadzenie spraw i kontroli dot. ubojów zwierząt na użytek własny.Prowadzenie monitoringu badań kontrolnych.Pobieranie próbek do badań.Prowadzenie bazy

 • prawidłowości oznakowania zwierząt i zaopatrzenia bydła i koniowatych w paszporty, porównywaniu danych uzyskanych w wyniku kontroli z danymi zgromadzonymi w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu rejestrów zwierząt

 • wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli badania zwierząt rzeźnych i mięsa.Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych.Nadzorowanie wywozu i przywozu oraz handlu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego.Przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania żywności

 • kontroli podmiotów gospodarczych objętych nadzoremWarunki pracyNarzędzie pracy - komputer. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów

 • Opracowuje wytyczne i opinie konserwatorskie dot. zabytków nieruchomych Prowadzi kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Formułuje zalecenia pokontrolne i decyzje, prowadzi działania w sprawach dot. wykonania nakazów konserwatorskich Współdziała

 • w przeprowadzanych przez Inspektorat kontrolach obiektów budowlanych w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i KPA zleconych przez Powiatowego Inspektoraopracowywanie protokołów z w/w kontroliopracowywanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroliprzygotowanie projektów decyzji i postanowień

 • i rzetelnie; Potrafisz efektywnie organizować swoją pracę i masz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne. Będziesz odpowiedzialny za: Monitorowanie pracy Operatorów Ochrony w magazynie centralnym; Koordynowanie procesów związanych z monitoringiem transportu, procesów kontroli poprawności kompletacji

 • do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenWymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia

 • obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenWymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie

 • skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-03-06Decyduje data:wpływu

 • polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Łódzkie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry