Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Łódzkie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (15)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
 • Region
  • Zobacz więcej »
 • Branża / kategoria
  • (15)
  • (9)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (24)
  • (24)
  • (24)
  • (24)
  • (24)
  • Zobacz więcej »
  • (24)
  • (24)
  • (24)
  • (24)
  • (24)
 • Wymiar etatu
  • (23)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (19)
  • (23)
  • (24)
  • (24)
  • Zobacz więcej »
  • (24)

24 oferty pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Łódzkie

Sortuj według:
 • pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Warunki pracyczynniki uciążliwe: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: klienci składający wnioski o wydanie

 • skarżącym lub przekazania właściwym do ich rozpatrzenia organomWarunki pracyPraca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innym urzędach, stres związany z przygotowaniem decyzji

 • przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty

 • przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie

 • wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli badania zwierząt rzeźnych i mięsa.Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych.Nadzorowanie wywozu i przywozu oraz handlu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego.Przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania żywności

 • w Zgierzuul. A. Struga 2395-100 ZgierzZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze i dodatki paszowe.Planowanie i realizacja pobierania prób monitoringowych pasz w ramach Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz pobieranie

 • kontroli podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym,prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dt. zajmowanego stanowiska.Warunki pracyNarzędzie pracy - komputer. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony

 • nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym ich produkcji i wprowadzaniu na rynek, w szczególności nad wymaganiami weterynaryjnymi w rolniczym handlu detalicznymProwadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wystawianie wymaganych świadectw

 • związanej z monitorowaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej zwierzątPrzyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierzątPrzeprowadzanie kontroli w handlu, wywozie i przewozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handluKontrolowanie podmiotów nadzorowanychKontrolowanie

 • sprawozdawczościprzeprowadzanie kontroli podmiotów gospodarczych objętych nadzoremWarunki pracyNarzędzie pracy - komputer. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak

 • Opracowuje wytyczne i opinie konserwatorskie dot. zabytków nieruchomych Prowadzi kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Formułuje zalecenia pokontrolne i decyzje, prowadzi działania w sprawach dot. wykonania nakazów konserwatorskich Współdziała

 • Opracowuje wytyczne i opinie konserwatorskie dot. zabytków nieruchomych Prowadzi kontrole przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Formułuje zalecenia pokontrolne i decyzje, prowadzi działania w sprawach dot. wykonania nakazów konserwatorskich Współdziała

 • pracy:Przeprowadza terenowe lustracje, oględziny zabytków archeologicznych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania i eksploatacji obszarów, na których się znajdują, dokonuje kontroli przeprowadzanych prac archeologicznych i wykopaliskowych Przygotowuje pozwolenia

 • wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

 • o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa

 • o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa

 • BOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku

 • z zaburzeniami psychicznymi” oraz dokonywanie weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody specjalnej z zakresu pomocy społecznej, przyznawanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,współudział w tworzeniu rocznych planów kontroli, budżetu zadaniowego oraz analizy stanu i skuteczności pomocy

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Łódzkie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry