Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Wrocław" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

14 oferty pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Wrocław

Sortuj według:
 • dolnośląskiegoprzygotowywanie planów finansowych z podziałem na KWP,KMP,CBŚ,BSW w zakresie energii elektrycznej i ich bieżąca kontrolabieżąca kontrola realizacji umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w szczególności kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na dostawę energii elektrycznej w ramach zawartej umowy

 • celem zapewnienia właściwego obiegu poczty między jednostkami organizacyjnymi KMP i innymi jednostkami zewnętrznymi.Odpowiedzialność za całość pracy sekretariatu, kontrola i organizacja pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokładne i terminowe sporządzanie pism i dokumentów, celem wsparcia

 • delegacji pracowników. Ponadto prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej planowanych videokonferencji w sali sztabowej. Przekazywanie do Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu dokumentacji dot. wypadków funkcjonariuszy/pracowników Sztabu Policji KWP we Wrocławiuzapoznawanie pracowników Sztabu Policji KWP

 • prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

 • prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

 • na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych Wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z zatwierdzonym programem kontroliopracowywanie projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w przypadku stwierdzenia

 • dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), służących sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, w tym stosowania przez instytucję kontrolowaną obowiązujących procedur,obsługiwanie procesu naboru, weryfikacji i oceny programów lokalnych oraz wniosków na realizację zadań

 • WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych na towary i usługi do 30 000 euro na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzanie kontroli finansowej w zakresie wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta WrocławiaPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcyjno - kontrolnym50-502 Wrocław, ul. Hubska 8-16Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli, analizowanie stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruchu zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników ...

 • Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- praca w terenie,- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych.-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II

 • skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2019-08-26Decyduje

 • pracy:prowadzenie postępowań w sprawach stanu technicznego obiektów budowlanych, prowadzenia robót, zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz skarg w tym zakresieprzygotowywanie decyzji, postanowień oraz innych pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanegoWarunki pracyPraca

 • niezbędnego przeszkoleniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Wrocław" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry