Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Szczecin" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (21)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • (17)
  • (3)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (21)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • Zobacz więcej »
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
 • Wymiar etatu
  • (21)
 • Okres publikacji
  • (12)
  • (20)
  • (21)
  • (21)
  • (21)

21 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Szczecin

Sortuj według:
 • dotyczących BHP w celu zapewnienia ich właściwej treści merytorycznej.Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy przez pracodawcę.Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz

 • inspektor

  Urząd Morski w Szczecinie

  Szczecin, zachodniopomorskie

  polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia

 • SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w zakresie ochrony zdrowia publicznego, opracowywanie zaleceń

 • wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie prawidłowości sprawowanego przez nich nadzoru nad paszami i utylizacją,przeprowadzanie kontroli z zakresu wytwarzania i wprowadzania do obrotu pasz leczniczych w wytwórniach pasz leczniczych,sporządzanie

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,• większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,• prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego ...

 • przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowejPrzeprowadzanie kontroli dotyczących sposobu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia wychowawczego ...

 • 70-502 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Sprawowanie kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny

 • rozstrzygnięć w sprawach zezwoleń na pracę. Sporządzanie pod nadzorem kierownika zawiadomień, wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania właściwych organów, instytucji oraz osób fizycznych.Współudział w przeprowadzaniu kontroli w Powiatowych Urzędach Pracy w zakresie stosowania przepisów dotyczących wydawania

 • w Szczecinieul. Wały Chrobrego 4 70-502 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji przez starostów i opracowywanie projektów decyzji administracyjnych.Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w wojewódzkim i powiatowych urzędach

 • wykonywanych na stanowisku pracy:Sporządzanie sprawozdań, analiz, statystyk z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz monitorowanie realizacji zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej według zasad wynikających z kontroli zarządczej.Opracowywanie materiałów planistycznych

 • publicznego.Przygotowywanie projektów pism i dokumentów w celu przedłożenia Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Szczecinie w obszarze bezpieczeństwa żywności.Przygotowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli w obszarze bezpieczeństwa żywności w celu przedłożenia Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i wykonywanie pod nadzorem kontroli podmiotów korzystających ze środowiska Sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i wykonywanie pod nadzorem kontroli podmiotów korzystających ze środowiska Sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji

 • pracyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjiOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia

 • Numer oferty: StPr/19/2617Obowiązki:KONTROLA WARUNKÓW PRACY. PRESTRZEGANIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP. INFORMOWANIE PRACODAWCY O STWIERDZONYCH ZAGROŻENIACH ZAWODOWYCH. SPORZĄDZANIE ANALIZY STANU BHP. UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU PLANÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU ZAKŁADU. UDZIAŁ W USTALANIU OKOLICZNOŚCI

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Szczecin" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry