Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Słupsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

5 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Słupsk

Sortuj według:
  • zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udział w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących stosowania Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, tj.: udział w przeprowadzaniu

  • zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udział w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki odpadami w zakresie "szarej strefy", tj.: udział w przeprowadzaniu kontroli planowych i pozaplanowych przestrzegania przepisów o ochronie

  • bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z proceduramiProwadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateliWspółdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami

  • przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego w celu ustalenia stanu faktycznego przestrzegania przepisów prawa przez szkoły i placówki w zakresie tematyki wynikającej z planu nadzoru pedagogicznego; Kontrole doraźne nieujęte w planie

  • polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Słupsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry