Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Poznań" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (13)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • (12)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (13)
  • (13)
  • (13)
  • (13)
  • (13)
  • Zobacz więcej »
  • (13)
  • (13)
  • (13)
  • (13)
  • (13)
 • Wymiar etatu
  • (13)
 • Okres publikacji
  • (7)
  • (12)
  • (13)
  • (13)
  • (13)

13 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Poznań

Sortuj według:
 • i udokumentowaniem prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowychPrzeprowadzanie wzorcowania przyrządów pomiarowychPrzeprowadzanie ekspertyzy metrologicznej przyrządów pomiarowychUdzielanie wyjaśnień interesantom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarachWarunki pracyPraca wykonywana

 • obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do ...

 • przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie

 • przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie

 • zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, zaliczanych do kategorii II oraz kontrole warunków przetrzymywania zwierząt tych gatunków,Prowadzi kontrole spełnienia warunków określonych w decyzjach zezwalających na odstępstwa od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej, gatunków obcych

 • przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Oświadczenie kandydata/kandydatki, że z chwilą podjęcia zatrudnieniania nie będzie prowadził/prowadziła działalności gospodarczej podlegającej nadzorowi inspekcji farmaceutycznej.Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08Decyduje

 • dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Skarbowej w Poznaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.Przygotowanie danych oraz opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie właściwości komórkiMonitorowanie i koordynowanie zamówień wspólnych prowadzonych przez jednostki KAS w zakresie wymaganym przez Ministerstwo Finansów.Weryfikacja

 • oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ...

 • KonsumenckichWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zapewnienie praworządności działania Inspektoratu poprzez bieżącą weryfikację akt z kontroli dla właściwego wykorzystania ustaleń, kontrole wewnętrzne. Inne działania

 • zawartych umów dotyczących bieżącej działalności jednostki (rodz. 92121) i przekazywaniee niezbędnych informacji do Wydziału ds. pracowniczych organizacji i kontroliWystawianie not księgowych, związanych z rozliczaniem faktur, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniamiWarunki pracyPraca przed monitorem

 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia

 • prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Poznań" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry