Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Opole" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

7 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Opole

Sortuj według:
  • służbowych z przebytych kilometrów, zużytego paliwa i MpiS, wymiana książek kontroli pracy sprzętu transportowego;Prowadzenie i ewidencja dokumentacji związanej z zaświadczeniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, opracowywanie decyzji w tym zakresie;Sporządzanie okresowych sprawozdań wykorzystania

  • obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów ...

  • Dystrybucyjnej.Sprawowanie nadzoru nad jakością i kontrolą warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.Kontrolowanie obrotu produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1.Przyjmowanie i opracowywanie pod względem merytorycznym wniosków

  • właściwego obiegu dokumentów w Inspktoracie,Prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami prawa oraz wynikających z realizacji zadań przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz prowadzenie sprawozdawczości Wojewódzkiego Inspektora i Inspekoratu, w szczególności: przygotowywanie

  • Wprowadzanie do systemów informatycznych oraz analiza sprawozdań finansowych,Analiza ryzyka wewnętrznego, w tym m.in. analiza mierników, tworzenie rejestrów ryzyka oraz planu działalności urzędu, kontrola funkcjonalna.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań ...

  • Wprowadzanie do stystemów informatycznych oraz analiza sprawozdań finansowych, Analiza ryzyka wewnętrznego, w tym m. in analiza mierników, tworzenie rejestrów ryzyka oraz planu działalności urzędu, kontrola funkcjonalana. Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania

  • w szczególności okresowa( co najmnie raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających.Udział w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego organizowanych

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Opole" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry