Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Opole" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (15)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (14)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • Zobacz więcej »
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
 • Wymiar etatu
  • (16)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)

16 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Opole

Sortuj według:
 • inspektor

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Opole, opolskie

  dotyczących BHP w celu zapewnienia ich właściwej treści merytorycznej.Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy przez pracodawcę.Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz

 • inspektor

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Opole, opolskie

  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie

 • starszy inspektor

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Opole, opolskie

  do systemu informatycznego MS2014+, weryfikowanie poprawności wystawienia Certyfikatów kontroli pierwszego stopnia przez kontrolerów pozostałych partnerów projektu;opiniowanie zmian w umowach o dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania;opracowywanie właściwemu ministrowi ds. rozwoju informacji

 • starszy inspektor

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Opole, opolskie

  do systemu informatycznego MS2014+, weryfikowanie poprawności wystawienia Certyfikatów kontroli pierwszego stopnia przez kontrolerów pozostałych partnerów projektu;opiniowanie zmian w umowach o dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania;opracowywanie właściwemu ministrowi ds. rozwoju informacji

 • inspektor wojewódzki

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Opole, opolskie

  realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w tym przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej;Monitorowanie zjawiska przemocy

 • starszy inspektor

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Opole, opolskie

  pracy:Dokonywanie kontroli wydatków poniesionych przez beneficjentów programów rządowych w tym Funduszu Dróg Samorządowych;Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów, opiniowanie zmian w realizowanych projektach i monitorowanie ich realizacji;Uczestnictwo w kontrolach na miejscu realizacji projektów

 • inspektor wojewódzki

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Opole, opolskie

  działalności domów i planów pracy na każdy rok;Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonych protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych, a także sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.Warunki pracy ...

 • starszy inspektor

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Opole, opolskie

  przygotowywanie danych do decyzji wprowadzających zmiany w planie finansowym;Monitorowanie w rejestrze delegacji rozliczania się pracowników z wyjazdów służbowych i przeprowadzanie kontroli tych rozliczeń;Obsługiwanie pod względem finansowo-księgowym działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • starszy inspektor

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Opole, opolskie

  melioracyjnych, opracowywanie projektów umów dotacyjnych w tym zakresie oraz w rozliczaniu spółek wodnych z wykorzystania tych dotacji, łącznie z ich kontrolą;Uczestniczenie w pracach Komisji wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w mieniu komunalnym, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i sporządzanie protokołów

 • starszy inspektor

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Opole, opolskie

  przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających

 • referent

  Izba Administracji Skarbowej w Opolu

  Opole, opolskie

  wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie audytu w ramach upoważnienia, w zakresie określonym w upoważnieniu wydanym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, w oparciu o analizę zgromadzonych dokumentów i ewidencji podmiotów audytowanych, w celu oceny w szczególności oszczędności, skuteczności

 • główny księgowy

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

  Opole, opolskie

  przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w OpoluOpracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem oraz sporządzanie niezbędnych korekt planu rocznegoProwadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem realizacji oraz sprawozdawczością w układzie

 • referent

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

  Opole, opolskie

  w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań ustawowych przez WIOŚ w OpoluWsparcie prac komisji powoływanych przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu (m.in. dyscyplinarnej, socjalnej oraz oceniającej i inwentaryzacyjnej

 • referent prawny

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

  Opole, opolskie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowywanie opinii, udzielanie informacji i wyjaśnień z obowiązujących przepisów prawa w celu prawidłowego funkcjonowania WIORiN Opole.Sporządzanie standardowych pism dla Wojewódzkiego Inspektora.Przygotowywanie projektów zarządzeń, decyzji

 • starszy legalizator

  Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

  Opole, opolskie

  wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu

 • inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim

  Opole Lubelskie, lubelskie

  zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych Nadzór nad przemieszczaniem i dobrostanem zwierzątKontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Opole" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry