Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Opole" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

9 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Opole

Sortuj według:
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  • o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa

  • w oparciu o dokonane ustalenia i zgromadzone w toku kontroli dowody: notatek służbowych, kart przebiegu kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych do kierowników jednostek kontrolowanych, zawierających wyniki kontroli oraz zalecenia .Przygotowywanie zawiadomień o kontroli

  • nadzoru nad jakością i kontrolą warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznychKontrolowanie obrotu produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1Przyjmowanie i opracowywanie pod względem merytorycznym wniosków

  • wyjazdy służbowe.Zagrożenie korupcją.Przeprowadzenie kontroli w innych urzędach.Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz z prowadzeniem szkoleń z zakresu zespołu.Narzędzia i materiały pracy - komputer ...

  • Numer oferty: StPr/19/0499Obowiązki:Przygotowywanie uchwał, realizowanie planów gospodarczych, podległych ws pólnot, prowadzenie zebrań ze wspólnotą, kontrola nad jakościa świadczonych usług, prowadzenie korespondencji w zakresie zleconych zadań, praca w godz.7-15, wynagrodzenie

  • przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających

  • wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego (projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty umów) ;bezpośrednia współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim ...

  • potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Opole" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry