Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Olsztyn" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

7 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Olsztyn

Sortuj według:
  • interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk w celu zapewnienia właściwego obiegu korespondencji oraz bieżącej pracy UrzęduProwadzenie rejestrów: upoważnień do kontroli, wydawanych aktów wewnętrznych WKZ, wyjazdów służbowych w celu zapewnienia aktualnej informacjiProwadzenie spraw organizacyjnych

  • w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”nabór na stanowisko inspektora w Zespole Księgowości".- Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data dostarczenia lub wpływu do kuratorium) nie będą rozpatrywane. - Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym

  • za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

  • w tym zakresie, w celu określenia sposobu przyznania, wydatkowania i rozliczenia przyznanych dotacji oraz oceny stopnia zrealizowanego zadania i prawidłowości wydatkowania przyznanych środków; przeprowadzanie kontroli w gminach w zakresie prawidłowej realizacji zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Pracy ...

  • Sądu Administracyjnego w celu weryfikacji prawnej decyzji Wojewody przez Sąd oraz rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej skierowanych do Wojewody, w celu załatwienia spraw;rozpatrywanie odwołań do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji

  • projektów protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli

  • Izba Administracji Skarbowej w OlsztynieDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw ds. analizy ryzyka i wymiany informacji międzynarodowej w Dziale Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Międzynarodowej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Olsztyn" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry