Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Katowice" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (20)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • (17)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • Zobacz więcej »
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
 • Wymiar etatu
  • (20)
 • Okres publikacji
  • (1)
  • (17)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • Zobacz więcej »
  • (20)

20 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Katowice

Sortuj według:
 • wykonywania pracy przez cudzoziemców i prowadzonych postępowań, udostępniania akt sprawy z postępowań administracyjnych lub złożenia i odbioru dokumentów, pracownikami innych instytucji (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, prokuratury, placówek dyplomatyczno-konsularnych, sądów, ZUS, urzędów skarbowych

 • architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na IV piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie - przeprowadzanie kontroli w starostwach i miastach

 • podmiotów w celu dokonania ustaleń związanych z realizowaną kontrolą. Praca w terenie: przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stowarzyszeniach i fundacjach oraz kontrole powiatowych komisji lekarskich w czasie kwalifikacji wojskowej. Zagrożenie korupcją.Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem

 • prawidłowości i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych (np. kontrola finansowa i rzeczowa umów, porozumień, aneksów, sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzji, dokumentacji dotyczącej wypłaty dotacji, dowodów księgowych itp.) oraz zgodności operacji z planem finansowym

 • informatycznych QNT, TREZOR wydanych decyzji Wojewody Śląskiego oraz wnioskowanie w systemie TREZOR o wydanie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w planie wydatków województwa śląskiego w celu zobrazowania planu po zmianach budżetu części 85/24 – województwo śląskie w danym roku.Kontrola planów finansowych

 • polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego

 • polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów ...

 • przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówoświadczenie o wyrażeniu zgody

 • polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego

 • obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu

 • skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania

 • niszczarka dokumentów),- permanentne kontakty z pracownikami Izby Administracji Skarbowej.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, tylko na parterze jednego z trzech budynków, innym niż będzie

 • wykonywanych na stanowisku pracy:sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrola dokumentów w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych,prowadzenie ksiąg rachunkowych w celu zapewnienia terminowego przekazywania rzetelnych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów,prowadzenie

 • Inspektora Nadzoru Budowlanego,obsługiwanie elektronicznych rejestrów spraw poprzez wprowadzanie i porządkowanie danych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w Inspektoracie,kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych

 • i wniosków dotyczących działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, analizowanie stanu bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w zakresie dotyczącym stosowania maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego

 • od wymagań określonych przepisów, przyznawaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz rozpatrywanie, w zakresie merytorycznym, skarg i wniosków dotyczących działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru

 • w zakresie posiadanej specjalności technicznej.Warunki pracyCharakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Katowice" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry