Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Katowice" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

13 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Katowice

Sortuj według:
 • stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych, stanu technicznego i utrzymania oraz eksploatacji bocznic, kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych;Udział w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach aktualnie występujących

 • organizacyjnych jej podległychWspółpraca przy sporządzaniu kosztorysów na roboty instalacyjne w oparciu o wykonane przedmiary lub też istniejącą dokumentację technicznąWspółpraca przy nadzorze i kontroli zaawansowania prac wraz z prowadzeniem niezbędnych rozliczeń przyznanych środków finansowychAnaliza

 • przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Teleinformatyki jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku

 • budynku bez wind i podjazdów , bariery architektoniczne wewnątrz budynku;praca poza siedzibą urzędu (w terenie podległym inspekcji) związana jest z kontrolą w nadzorowanych jednostkach, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w placówkach podlegających kontroli, praca z komputerem ...

 • kontroli nad terminowym ich rozliczaniem dokonywanie rejestracji, wyrejestrowań odbiorników radiowych i telewizyjnych, regulowanie należności z tym związanych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie dla Wyższego Urzędu Górniczego oraz jednostek podległychsporządzanie zbiorczych, imiennych wykazów

 • Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:- trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, - szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie), - narażenie na zagrożenia naturalne ...

 • na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Kadr jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu

 • KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu

 • i sztuką budowlaną; Analizowanie dokumentacji technicznej oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Prowadzenie dokumentacji budowy; Nadzór nad podległymi ekipami podwykonawczymi (organizacja pracy, kontrola jakości wykonywanych prac, zgodności tych prac z dokumentacją projektową i harmonogramem, Wykształcenie wyższe o profilu budowlanym Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w ...

 • Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Uczestniczenie w zorganizowanym kursie specjalistycznym, przygotowującym do wykonywania zadań inspektora transportu drogowego w zakresie elektronicznego poboru opłat;Odbycie praktyki

 • w zakresie posiadanej specjalności technicznej.Warunki pracyCharakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność ...

 • cywilnejOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu

 • obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Katowice" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry