Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (20)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • (18)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • Zobacz więcej »
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
 • Wymiar etatu
  • (20)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (15)
  • (20)
  • (20)
  • (20)
  • Zobacz więcej »
  • (20)

20 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Gdańsk

Sortuj według:
 • w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego

 • mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem (zasiadanie w komisjach i zespołach);przeprowadzanie kontroli problemowych w organizacjach pozarządowych.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań ...

 • lub utrudnienia wykonania czynności służbowych w zakresie nadzoru i kontroli;prowadzenie cyklicznych i jednorazowych sprawozdawczości z działalności nadzorowanych jednostek.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:• praca administracyjno-biurowa,• zagrożenie

 • i administracji rządowej w województwie, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeks postępowania administracyjnego, o kontroli w administracji rządowej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych.Posiadanie obywatelstwa

 • opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:• praca administracyjno-biurowa,• zagrożenie korupcją,• przeprowadzanie kontroli,• permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce

 • oraz praca w terenie,• przeprowadzanie kontroli,• zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,• pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd

 • PrawnyWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki odpadami w zakresie "szarej strefy", tj ...

 • dowodowego oraz sporządza protokoły kontroli w związku z prowadzonymi kontrolami w celu zapewnienia właściwego przebiegu kontroli wyrobów budowlanych oraz realizacji zadań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych.Opracowuje pod względem formalno – prawnym propozycje rozstrzygnięć administracyjnych

 • administracyjnych dotyczących uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego3. przeprowadzanie kontroli i oględzin terenowych zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń oraz dokonywanie

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,- częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ...

 • z wykonanych przeglądów,Opracowywanie rocznego planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych,. Wnioskowanie i rozliczanie środków finansowych na bieżące utrzymanie mostów. Ustalanie zakresu zadań do wykonania w zakresie bieżącego utrzymania, kontrola ich realizacja pod względem jakościowym i terminowym ...

 • za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaDokumenty należy złożyć do: 2019-06-04Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • interpersonalne, gotowość do wyjazdów w teren, samodzielność, dokładność, komunikatywność i wysoka kultura osobista, preferowane aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. Oferujemy: ciekawą, odpowiedzialną i samodzielną pracę pakiet benefitów pracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami

 • o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających

 • niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania

 • motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego

 • przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2019-05-25Decyduje

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry