Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

10 ofert pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Gdańsk

Sortuj według:
  • lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów

  • publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2019-02-19Decyduje

  • wykonywanych na stanowisku pracy: nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,  weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola oznakowania

  • nachyleniach i nierównych powierzchniach,- przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,- częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się

  • i nierównych powierzchniach,- przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,- częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób

  • za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty

  • o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających

  • polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie

  • nieobecności.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3086,27 zł brutto.List motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce ogłoszenia/ nabór/wzory oświadczeń.Oferty

  • ewidencji: parkingów administracyjnych oraz firm uprawnionych do usuwania pojazdów, punktów kontroli, w tym stanowisk do ważenia pojazdów;prowadzenie ewidencji zatrzymanych podczas kontroli dowodów rejestracyjnych;sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej Wydziału Inspekcji (sprawozdania miesięczne ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry