Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Łódź" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

22 oferty pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Łódź

Sortuj według:
 • pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz w jednostkach podległych.Prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zaznajomienia pracowników, funkcjonariuszy, praktykantów i stażystów z przepisami i zasadami bhp oraz zasadami

 • ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W ŁODZI, ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 ŁódźZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie kontroli i sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej (w tym projektów decyzji w zakresie merytorycznym),Wykonywanie oceny jakości handlowej artykułów

 • ROLNO - SPOŻYCZYCH W ŁODZI, ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 ŁódźZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli ex-post na podstawie art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U z 2017 r. poz.2212 z późn. zm.).Wykonywanie

 • 16, 90-743 ŁódźZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji administracyjnych ustalających warunki korzystania ze środowiska przez podmioty korzystające ze środowiskaProwadzenie działań pokontrolnych (wydawanie zarządzeń, przygotowywanie

 • finansowej w celu bieżącego określenia wartości posiadanego majątku (analizy sprzętowe, bilans roczny),wystawianie dokumentów przyjęcia, wydania i przekazania na materiały, sprzęt łączności i informatyki dla garnizonu łódzkiego w celu dokonania odpowiednich zapisów w ewidencji, kontroli nad posiadanym

 • zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót zlecanych,współpraca z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich,udział w przygotowywaniu propozycji planów robót

 • Spraw Pracowniczych i Organizacyjnychul. Irysowa 291 - 857 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac, udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień ...

 • polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających

 • przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracykopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

 • kontroli podmiotów gospodarczych objętych nadzoremWarunki pracyNarzędzie pracy - komputer. Siedziba urzędu znajduje się na drugim wysokim piętrze. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku- utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak podjazdów

 • oraz posiadanych przez nie jednostkach broni,prowadzenie rejestrów, wykazów, ewidencji oraz kartoteki broni na kartach OB. 6 związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz zbywaniem i nabywaniem broni przez osoby fizyczne w celu zapewnienia kontroli nad ilością posiadaczy pozwoleń na broń

 • wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie szczegółowych przeglądów drogowych obiektów inżynierskich- opracowywanie raportów z tych przeglądów, sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad realizacją przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich wykonywanych przez Terenowych

 • do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenWymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia

 • obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenWymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie

 • obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać

 • polskiego obywatelstwaOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie

 • lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do ...

 • doskonalenia ich pracy,udział w organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych i realizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Kontrola zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży,udział w pracach komisji powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wyłonienia kandydata na stanowisko

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Łódź" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry