Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (82)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • (73)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (82)
  • (82)
  • (82)
  • (82)
  • (82)
  • Zobacz więcej »
  • (82)
  • (81)
  • (81)
  • (81)
  • (81)
 • Wymiar etatu
  • (78)
  • (4)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (36)
  • (76)
  • (82)
  • (82)
  • Zobacz więcej »
  • (82)

82 oferty pracy dla: Inspektor Kontroli Skarbowej lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • na stanowisku pracy:Prowadzenie kontroli prawidłowości transakcji finansowych realizowanych w ramach WPR tzw. kontroli ex-postNadzór nad jakością handlową produktów rolnictwa ekologicznegoWprowadzanie danych do baz danych i rejestrów Warunki pracy- praca biurowa-- wyjazdy w teren celem przeprowadzenia

 • Sienkiewicza 300-015 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli zgodnie z ustaloną tematyką i zasadami określonymi w odpowiednich przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej w zakresie pobierania próbek paliw stałych zgodnie z obowiązującymi

 • na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych opracowywanie materiałów pokontrolnychprzeprowadzanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczychwprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu InformatycznegoWarunki pracy-

 • cechami probierczymi.Wykonuje kontrolę końcową wyrobów oraz dokumentów, w celu wykrycia ewentualnych błędów lub pomyłek.Warunki pracypraca z komputerem, bariery architektoniczneInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie ...

 • w Warszawieul. Żółkiewskiego 1705-075 Warszawa Wesołatel. 22 773 59 08Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie granicznej kontroli fitosanitarnej Warunki pracyPraca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych

 • prowadzenie bieżącej kontroli sposobu wytwarzania oraz oznaczania materiałów niejawnych przez wykonawców w celu zapewnienia właściwej ochrony tych materiałów, rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych KGSG obsługiwanych przez Kancelarię Tajną w przypadku rozwiązania stosunku służby

 • kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór

 • skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania

 • o ochronie informacji niejawnych, Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających

 • o ochronie informacji niejawnych,Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Kopie dokumentów potwierdzających

 • z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa

 • oraz kontroli pozaplanowychWarunki pracy- praca biurowa- praca poza siedzibą urzędu, w terenie (w szczególności kontrole)- praca w siedzibie urzędu- zagrożenie korupcją- praca związana z obsługą klienta- praca na parterze, pokój "open space" ze schodami- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie-

 • o wyrobach budowlanych,analiza wpływających do Urzędu, w tym od Prezesa UOKiK, informacji o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku, analiza i podsumowywanie przeprowadzonych kontroli lub przekazywanie wyników przeprowadzonych kontroli

 • zatrudnionych na stanowiskach kolejowych;Udział w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego; Opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzonych kontroli

 • na stanowisku pracy:Planowanie, opracowywanie dokumentacji i prowadzenie kontroli w jednostkach wykonujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczegoProwadzenie nadzoru w odniesieniu do jednostek wykonujących zadania z zakresu świadczeń

 • wykonywanych na stanowisku pracy:kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi nadzór nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznychsporządzanie protokołów z kontroli przygotowanie projektów decyzji zawierających zalecenia pokontrolneprowadzenie dokumentacji

 • cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się

 • GranicznejBIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJAl. Niepodległości 10002-514 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli warunków służby – pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby – pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Inspektor Kontroli Skarbowej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry