Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Dyrektor Organizacja", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (49)
  • (10)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (51)
  • (11)
  • (7)
  • (6)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Kraj
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (39)
  • (14)
  • (10)
  • (8)
  • (6)
  • Zobacz więcej »
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (91)
  • (80)
  • (80)
  • (80)
  • (80)
  • Zobacz więcej »
  • (80)
  • (70)
  • (70)
  • (70)
  • (70)
  • (2)
  • (2)
 • Wymiar etatu
  • (87)
  • (3)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (6)
  • (71)
  • (81)
  • (86)
  • (88)
  • Zobacz więcej »
  • (91)

91 ofert pracy dla: Dyrektor Organizacja

Sortuj według:
 • Nauczyciel, Zespół szkół i placówek oświatowych, bibliotekarstwo

  Zespół Szkół Specjalnych nr 90

  Warszawa, mazowieckie

  ... Specjalnych nr 90 w Warszawie, reprezentowany przez Dyrektora. 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych, Dawidem Gołębskim , możliwy jest pod adresem email: mbfo.iod@um.warszawa.pl należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych

 • specjalista

  Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... zapewnienia zasobów ludzkich.Przygotowywanie optymalizacji wykorzystania zleceń w ramach umów na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich.Współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w obszarze rekrutacji zasobów do świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich.Przygotowywanie

 • starszy specjalista

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... szkoleniowychumiejętności: obsługi elektronicznego generatora wniosków płatniczychkompetencje miękkie: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw

 • kierownik referatu

  Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

  Łódź, łódzkie

  ... Skarbowego,kontrolowanie zaangażowania wydatkowanych kwot w ramach naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie miesięcznej informacji o stopniu realizacji budżetu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w celu przedstawienia ich Dyrektorowi Urzędu (potwierdzanie wykonania realizacji budżetu w ramach paragrafów dot ...

 • główny specjalista

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... na ocenę gospodarki finansowej instytucji w celu rekomendacji ww. dokumentów od strony finansowej.Sporządzanie na potrzeby dyrektora lub zastępcy dyrektora Departamentu pism i analiz w zakresie sytuacji finansowej narodowych i współprowadzonych instytucji kultury, w celu dostarczenia rzetelnych

 • specjalista

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie nadzoru nad fundacjami, poprzez m.in. prowadzenie i aktualizowanie rejestru fundacji (zgodnie z ustawą o fundacjach) oraz przygotowywanie korespondencji w tym zakresie. Analizowanie i opiniowanie wniosków o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego SZ na dodatkowe

 • naczelnik wydziału

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... dokumenty i oświadczenia”. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35810/wzoroswiadczenia.docx Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru ...

 • starszy specjalista

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Poznań, wielkopolskie

  ... Państwową Inspekcją Pracy, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami oraz innymi organizacjami zaangażowanymi w proces integracji cudzoziemcówwprowadzanie i sprawdzanie danych w systemach i narzędziach informatycznych związanych w prowadzonymi postępowaniami

 • starszy specjalista

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Poznań, wielkopolskie

  ... rządowej i samorządowej, Państwową Inspekcją Pracy, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami oraz innymi organizacjami zaangażowanymi w proces integracji cudzoziemcówwprowadzanie i sprawdzanie danych w systemach i narzędziach informatycznych związanych

 • specjalista

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... w zakresie harmonizacji technicznejWspieranie realizacji bieżących spraw finansowo-administracyjnych Wydziału, w celu usprawnienia pracy wydziału w kwestiach organizacyjnych, w tym: wspieranie organizacji oficjalnych spotkań i wydarzeń inicjowanych przez Wydział; wspieranie pracowników Wydziału w organizacji

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... oraz przygotowanie projektów opinii do zewnętrznych projektów aktów normatywnych, w tym projektów założeń ustaw, dokumentów organizacji międzynarodowych (np. OECD) bądź innych postulatów mian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zakresu właściwości wydziału.Udział w pracach komitetów i grup

 • główny specjalista

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych.Opiniowanie dokumentacji bezpieczeństwa w systemach informatycznych resortu finansów.Publikowanie i aktualizacja w Intranet MF dokumentów dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań wydziału.Udział w organizacji i prowadzeniu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... organizacji pracy własnejUmiejętność analitycznego myśleniaUmiejętność współpracy w zespoleZorientowanie na osiągnięcie celówPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... teleinformatycznychUmiejętność skutecznego komunikowania sięUmiejętność organizacji pracy własnejUmiejętność analitycznego myśleniaUmiejętność współpracy w zespoleZorientowanie na osiągnięcie celówPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

 • radca prawny

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... niezbędne:Uprawnienia radcy prawnegoZnajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań.Znajomość zagadnień dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuZnajomość organizacji

 • radca ministra

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... w zakresie otwierania danych w celu realizacji zobowiązań MKIDN w tym zakresie.Śledzenie trendów w komunikacji instytucji państwowych i rynkowych i opracowywanie rekomendacji w tym zakresie dla dyrektora Centrum w celu pełnego wykorzystania przez CI dostępnych narzędzi komunikacji. Warunki pracyPracownikom

 • specjalista

  Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; opiniowanie i weryfikowanie pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami Kodeksu cywilnego oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego PAA (wniosków zakupowych, projektów ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotów

 • główny specjalista

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... technologii, bardzo dobra znajomość zakresu działania UOKiK oraz organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji.Znajomość języka angielskiego na poziomie B2Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Dyrektor Organizacja", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry