Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Dyrektor Operacyjny", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (17)
 • Branża / kategoria
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • Zobacz więcej »
  • (17)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
 • Wymiar etatu
  • (17)
 • Okres publikacji
  • (9)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)

17 ofert pracy dla: Dyrektor Operacyjny lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Dyrektor Serwisu

  HRK S.A.

  Warszawa, mazowieckie

  ... klientów w zakresie urządzeń elektrycznych. Wdrożenie i zarządzanie procesami serwisowymi w dążeniu do najwyższej jakości operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem BHP. Zarządzanie aftermarketowymi wskaźnikami KPI - praca nad poprawą produktywności i wydajności pracy pracowników ...

 • Channel Director TT - FMCG

  HAYS Sales & Marketing

  Warszawa, mazowieckie

  ... Channel Director, z odpowiedzialnością za zarządzanie działaniami komercyjnymi na rynku polskim w kanale tradycyjnym. Channel Director będzie odpowiadać za definiowanie i implementację strategii rozwoju poszczególnych kategorii oraz określanie celów, w bieżącej współpracy z zespołami sprzedażowymi

 • specjalista

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... 202-247 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Branie udziału w procesie certyfikacji lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zawartych w procedurach operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Prowadzenie procesu bieżącego nadzoru lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... transzy dofinansowania w celu realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Monitoruje postęp rzeczowy i finansowy projektów w ramach PO WER, w celu zapewnienia zgodności wdrażanych projektów z prawem wspólnotowym

 • specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... pracy:Monitorowanie stanu przygotowania i procesu realizacji projektów realizowanych w Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego w realizacji projektów (w tym: weryfikowanie wniosków o płatność)rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie zmian

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:­koordynacja zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w części dotyczącej modernizacji publicznych służb zatrudnienia na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie właściwości Departamentu ...

 • inspektor

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... na pokładach statków powietrznych posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym, w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych.Analizowanie dokumentacji operacyjnej podmiotów gospodarczych w celu oceny zgodności

 • specjalista

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... konfiguracji i rozwiązywania problemów systemów operacyjnych Microsoft Windows.Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.Znajomość języka angielskiego na poziomie

 • specjalista

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... powietrznych posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym, w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych.Analizowanie i opiniowanie dokumentacji operacyjnej podmiotów prowadzących lotniczą działalność

 • młodszy specjalista

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ALEJE JEROZOLIMSKIE 181 C 02-222 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonywanie analiz w zakresie dochodów budżetowych na podstawie danych otrzymanych z pomocniczych rejestrów operacyjnych oraz analizowanie stanu należności z tytułu

 • główny specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... wytycznych, instrukcji, podręczników)prowadzenie analiz danych gromadzonych w systemach teleinformatycznychzarządzanie projektami - członek Zespołu projektowego w ramach projektu dot. rozwoju i utrzymania systemów informatycznych Ministerstwa Rozwoju wspierających realizację programów operacyjnych

 • główny specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... pracy:realizacja Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW), w tym opiniowanie, zatwierdzanie dokumentów wdrożeniowych w zakresie I osi priorytetowejudział w procesie programowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności w zakresie Polski Wschodniej, formułowanie zapisów

 • główny specjalista

  Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... wywiady, odpowiedzi na pytania, wydawnictwa okazjonalne itp.)Zadanie 2: Budowanie strategii działań informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, w tym: • konsultowanie dokumentów strategicznych w zakresie informacji, promocji i edukacji • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów operacyjnych w zakresie

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Klimatu w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości w tym nadużyć finansowychznajomość wytycznych systemowych regulujących funkcjonowanie programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie: sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych, kwalifikowania wydatków, kontroli realizacji Programu umiejętność

 • główny specjalista

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw analiz międzynarodowych standardów technicznych i operacyjnych dla lotnisk w Wydziale Analiz i Standardów Lotniskowych w Departamencie LotniskUrząd Lotnictwa

 • referent prawny

  Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... Operacyjnego Pomoc Techniczna. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do UZP – w przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Urzędu Zamówień Publicznych).Przewidziany mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości

 • starszy inspektor

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  ... w zakresie bezpieczeństwa operacji lotniczychBranie udziału w procesie zatwierdzania instrukcji operacyjnych lotnisk oraz planu działania w sytuacji zagrożenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku.Branie udziału w procesie wydawania zezwoleń na dokonanie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Dyrektor Operacyjny", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry