Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Dyrektor Ds. Administracyjnych", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

8 ofert pracy dla: Dyrektor Ds. Administracyjnych lokalizacja: Gdańsk

Sortuj według:
  • z właściwością o której mowa w art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony

  • na stanowisku pracy:rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów powiatów w sprawach dotyczących uprawnień i świadczeń z tytułu bezrobocia;prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem ostatecznych decyzji Wojewody Pomorskiego do sądów administracyjnych;prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków

  • Okopowa 21/2780-810 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sprawdzanie poprawności wypełnienia i kompletności wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych;prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, realizowanych w związku

  • prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania i uchylania zezwoleń na przyjęcie kolejnego dziecka do placówki

  • przepisów;realizowanie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń oraz prowadzenia rejestrów domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymierzania kar

  • w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;rozpatrywanie skarg na działalność administracji geodezyjnej i kartograficznej;prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej oraz wydawanie dzienników praktyki

  • przemocy w rodzinie oraz kodeks postępowania administracyjnego.szczególne uprawnienia: specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznejPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  • egzekucyjnym w administracji oraz kodeksu postępowania administracyjnego;znajomość rozporządzeń: Rozporządzenie(WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Dyrektor Ds. Administracyjnych", w miejscowości "Gdańsk" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry