Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Dolnośląskie Inspektor Ochrony", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (20)
  • (10)
  • (10)
  • (6)
  • (5)
  • Zobacz więcej »
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (27)
  • (23)
  • (14)
  • (11)
  • (9)
  • Zobacz więcej »
  • (9)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
 • Branża / kategoria
  • (87)
  • (22)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • Zobacz więcej »
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (132)
  • (132)
  • (129)
  • (129)
  • (129)
  • Zobacz więcej »
  • (129)
  • (119)
  • (119)
  • (119)
  • (119)
  • (3)
  • (3)
 • Wymiar etatu
  • (128)
  • (3)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (4)
  • (89)
  • (125)
  • (127)
  • (130)
  • Zobacz więcej »
  • (131)

132 oferty pracy dla: Dolnośląskie Inspektor Ochrony

Sortuj według:
 • informacji i sprawozdań z zakresu organizmów szkodliwychWarunki pracyPraca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób.Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i piętrze budynku ...

 • objęcia zabytku ochroną.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno - biurowa,- praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 metrów,- stres związany z obsługą petentów,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Miejsce

 • osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: obsługa klientów firmy w zakresie nadzoru inspektora ochrony radiologicznej opracowywanie dokumentacji celem wydania zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z promieniowaniem jonizującym przez PAA oraz WSSE projektowanie osłon stałych wykształcenie minimum średnie aktualne zaświadczenia o nadaniu uprawnień Inspektora Ochrony ...

 • o Inspekcji Ochrony Środowiskaznajomość prawa ochrony środowiskaznajomość postępowania administracyjnegoumiejętność działania w sytuacjach stresowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

 • zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:umiejętność analitycznego myślenia, formułowania i wyciągania wniosków,dobra znajomość systemów Windows, umiejętność obsługi aplikacji MS Office,podstawowa znajomość ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo Ochrony Środowiska,znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy

 • niezbędne:Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.2187 tj.)Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2017.1257 tj.)Znajomość rozporządzeń z zakresu ochrony zabytkówUmiejętność biegłej obsługi

 • pracy6 miesięcy doświadczenia zawodowegow administracji publicznejpozostałe wymagania niezbędne:Znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnejUmiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS

 • na stronie www.mwkz.pl w zakładce „Praca.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższe architektura, historia sztuki, budownictwo, gospodarka przestrzenna, ochrona zabytków ...

 • oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 05 marca 2018r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 619, VI piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy - inspektor ochrony

 • kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Wszystkim, którzy prześlą do nas swoje oferty pracy, zapewniamy całkowitą dyskrecję i poufność, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 ...

 • na potrzeby ich udostępniania w trybie ustawy o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Warunki pracyPraca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym

 • i stosowania środków ochrony roślin,prowadzanie kontroli podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin.Warunki pracy- praca biurowa

 • niezbędne:znajomość ustawy o ochronie roślin i ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych,umiejętność biegłej obsługi komputera,prawo jazdy kat. BPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania

 • inspektor

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskie

  niezbędne:znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiskaznajomość prawa ochrony środowiskaznajomość ustawy o odpadachznajomość postępowania administracyjnegoumiejętność działania w sytuacjach stresowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne

 • lub pokrewnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawyznajomość ustawy o ochronie roslin oraz aktów wykonawczychznajomość ustawy o środkach ochrony roślinznajomość kodeksu postępowania administracyjnegoprawo

 • lub pokrewnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawyznajomość ustawy o ochronie roslin oraz aktów wykonawczychznajomość ustawy o środkach ochrony roślinznajomość kodeksu postępowania administracyjnegoprawo

 • ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ...

 • Dyrektora Ochrony Środowiska z dni 3 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska (Dz. Urz. GDOŚ z 2018 r., poz. 1 i 2) dostępnego na stronie internetowej pod adresem ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Dolnośląskie Inspektor Ochrony", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry