Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Dolnośląskie Inspektor Ochrony", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (57)
  • (12)
  • (11)
  • (11)
  • (8)
  • Zobacz więcej »
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
 • Region
  • (96)
  • (37)
  • (27)
  • (24)
  • (22)
  • Zobacz więcej »
  • (20)
  • (15)
  • (15)
  • (13)
  • (12)
  • (11)
  • (11)
  • (11)
  • (11)
  • (7)
  • (6)
  • (4)
 • Kraj
  • (4)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (123)
  • (62)
  • (59)
  • (39)
  • (18)
  • Zobacz więcej »
  • (13)
  • (12)
  • (11)
  • (10)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (342)
  • (333)
  • (328)
  • (328)
  • (328)
  • Zobacz więcej »
  • (328)
  • (309)
  • (309)
  • (309)
  • (309)
  • (9)
  • (9)
 • Wymiar etatu
  • (293)
  • (48)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (15)
  • (212)
  • (292)
  • (324)
  • (332)
  • Zobacz więcej »
  • (340)

342 oferty pracy dla: Dolnośląskie Inspektor Ochrony

Sortuj według:
 • z czynnikami alergizującymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób.Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku, jest podjazd dla niepełnosprawnych, pomieszczenia biurowe znajdują się na jednym poziomie, poruszanie się samochodem służbowym ...

 • częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym. Budynek ma podjazd i windę. Praca na parterze budynku.Inne informacje:W miesiącu

 • funkcji, znajomość krajowych i europejskich przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w szczególności RODO, znajomość polskich przepisów wykonawczych i ustawy o ochronie danych osobowych, wiedza i praktyka w dziedzinie ochrony danych, znajomość procedur Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (cv), kserokopie świadectw pracy /zaświadczeń o zatrudnieniu ...

 • ich waloryzacji.Opiniuje projekty, w szczególności programy opieki nad zabytkami i gminne ewidencje zabytków, w celu ustanowienia prawnej ochrony zabytków.Gromadzi i analizuje materiały, w celu włączenia obiektów do wojewódzkiej ewidencji zabytków.Warunki pracy• praca w siedzibie wydziału i w terenie,• permanentna obsługa

 • i ruchomych, w celu zapewnienia zgodność działań podejmowanych przy zabytkach z ustawowymi formami ochrony.Przygotowuje materiały i dokumenty związane z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi, w szczególności protokoły z przeprowadzonych kontroli, zawiadomienia, protokoły z oględzin, decyzje, zalecenia

 • zagrożeń, w celu udokumentowania i przygotowania protokołów.Przygotowuje opinie i zalecenia konserwatorskie w celu dostarczenia materiałów do projektowania na obszarach stanowisk archeologicznych na wniosek inwestorów lub z urzędu.Przygotowuje i dostarcza danych w celu ustalenia zakresu ochrony i zgłaszania

 • ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska orz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;Obsługa komputera w środowisku Windows - pakiet Office;Posiadanie obywatelstwa

 • na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,sporządzanie projektów dokumentów pokontrolnych celem zobowiązania do usunięcia stwierdzonych naruszeń,przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań

 • stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń prawa ochrony środowiska przez skontrolowane podmiotysprawdzanie realizacji zarządzeń i zaleceń pokontrolnych przez skontrolowane podmioty w celu wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościprzygotowywanie materiału do raportowania

 • są do trzech miesięcy od zakończenia naboru. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.htmlWymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średnie w zakresie spraw należących

 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w WIOŚ dostępne są na stronie: https://www.gdansk.wios.gov.pl/administracja/regulamin-ochrona-danych-osobowych.html Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średnie z zakresu spraw należących do właściwości WIOŚdoświadczenie zawodowe/staż

 • archeologicznych Opiniuje formy ochrony zabytków archeologicznychProwadzi i przygotowuje korespondencję i sprawozdawczość w zakresie spraw objętych zakresem czynności Upowszechnia wiedzę o zabytkachWarunki pracypraca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren, działania pod presją czasu ...

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w LublinieLubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytków20-113 Lublin ul. Archidiakońska 4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie działań administracyjnych w zakresie oceny stanu

 • wyższe archeologicznedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegow obszarze ochrony zabytkówpozostałe wymagania niezbędne:Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: ustaw: - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, - Prawo budowlane, - o planowaniu

 • dotyczących wpisu do rejestru zabytków.Przygotowywanie wniosków dotyczących problematyki ochrony zabytków, w celu uwzględnienia ich w studiach uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.Współuczestnictwo w tworzeniu opracowań i raportów, w celu monitorowania obiektów nieruchomych

 • Zakres obowiązków osoby zatrudnianej : • realizacja obowiązków służby BHP wynikających z rozporządzenia, • kontrola warunków pracy i dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, • pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej w zakresie BHP, • kontrolowanie i eliminowanie zagrożeń, • prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników, • prowadzenie dokumentacji BHP, • przygotowywanie analiz i raportów z zakresu BHP, • ścisła współpraca z innymi ...

 • eliminacji uchybień mogących mieć miejsce podczas wykonywania wyżej wymienionej działalności gospodarczej.Kontroluje podmioty wykonujące działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w celu stwierdzenia spełnienia warunków określonych

 • laboratoryjnej i oceny tożsamości odmianowejUczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych wprowadzania, przemieszczania, przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym pobieranie prób Uczestniczenie w kontrolach z zakresu wprowadzania do obrotu, stosowania środków ochrony roślin, badań sprzętu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Dolnośląskie Inspektor Ochrony", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry