Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Biurowy Wymagania", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (209)
  • (43)
  • (28)
  • (21)
  • (18)
  • Zobacz więcej »
  • (15)
  • (12)
  • (11)
  • (11)
  • (10)
  • (8)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
 • Region
  • (246)
  • (59)
  • (49)
  • (47)
  • (38)
  • Zobacz więcej »
  • (27)
  • (26)
  • (25)
  • (24)
  • (22)
  • (20)
  • (16)
  • (15)
  • (13)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
 • Kraj
  • (2)
 • Branża / kategoria
  • (403)
  • (72)
  • (55)
  • (43)
  • (30)
  • Zobacz więcej »
  • (27)
  • (24)
  • (23)
  • (23)
  • (18)
  • (17)
  • (15)
  • (13)
  • (11)
  • (11)
  • (10)
  • (9)
  • (8)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (641)
  • (627)
  • (623)
  • (623)
  • (623)
  • Zobacz więcej »
  • (623)
  • (551)
  • (551)
  • (551)
  • (551)
 • Wymiar etatu
  • (637)
  • (2)
  • (2)
 • Okres publikacji
  • (46)
  • (458)
  • (588)
  • (633)
  • (637)
  • Zobacz więcej »
  • (640)

641 ofert pracy dla: Biurowy Wymagania

Sortuj według:
 • przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy6 miesięcy doświadczenia zawodowegow obszarze ochrony

 • na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.Wymagania związane

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiDo udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans

 • wynosi co najmniej 6%. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą

 • niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiDo udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Metody/techniki, które będą stosowane

 • Kandydaci/Kandydatki którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika KRP Warszawa I ds. Ochrony Informacji

 • dyplomu,­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,­- spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty

 • publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe profilowane- profil budowlany lub pokrewnydoświadczenie zawodowe/staż

 • związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegona stanowisku o podobnym zakresie zadańpozostałe wymagania

 • ruchowo.Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

 • wymagania niezbędne:Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji SanitarnejZnajomość ustawy Kodeks Postępowania AdministracyjnegoZnajomość przepisów krajowych i unijnych z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywieniaWiedza z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywieniaZnajomość języka angielskiego na poziomie

 • oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiDo udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy ...

 • z orzecznictwempozostałe wymagania niezbędne:Bardzo dobra znajomość procedury administracyjnejZnajomość aktów prawnych: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ww. ustawyZnajomość ustawy o działalności leczniczejZnajomość ustawy o świadczeniach opieki

 • ,• zagrożenie korupcją,• permanentna obsługa klienta zewnętrznego.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, • pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone

 • oraz praca w terenie,• przeprowadzanie kontroli,• zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,• pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd

 • przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego

 • www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie ...

 • wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Biurowy Wymagania", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry