Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Badań Marketingowych Test", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (8)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (12)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (36)
  • (33)
  • (33)
  • (33)
  • (33)
  • Zobacz więcej »
  • (33)
  • (30)
  • (30)
  • (30)
  • (30)
  • (2)
  • (2)
 • Wymiar etatu
  • (33)
  • (2)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (28)
  • (30)
  • (32)
  • (34)
  • Zobacz więcej »
  • (34)

36 ofert pracy dla: Badań Marketingowych Test

Sortuj według:
 • zdefiniowanych planów (rozmowy, spotkania, inne czynności), które zawsze muszą być zgodne z planami marketingowymi/promocyjnymi; przestrzeganie wysokich standardów etycznych oraz zapewnienie efektywności pracy (np. ustalanie kolejności działań) Prace administracyjne Terminowe wykonywanie prac administracyjnych ...

 • przez Spółkę katalogami technicznymi i innymi materiałami marketingowymi, stała współpraca z ITB i innymi jednostkami badawczymi i certyfikującymi w kraju i zagranicą, wykonywanie niezbędnych badań i analiz dotyczących rynku, asortymentu, konkurencji, nowych trendów i produktów. Wymagania: wykształcenie

 • przez Spółkę katalogami technicznymi i innymi materiałami marketingowymi, stała współpraca z ITB i innymi jednostkami badawczymi i certyfikującymi w kraju i zagranicą, wykonywanie niezbędnych badań i analiz dotyczących rynku, asortymentu, konkurencji, nowych trendów i produktów. Wymagania: wykształcenie

 • przez Spółkę katalogami technicznymi i innymi materiałami marketingowymi, stała współpraca z ITB i innymi jednostkami badawczymi i certyfikującymi w kraju i zagranicą, wykonywanie niezbędnych badań i analiz dotyczących rynku, asortymentu, konkurencji, nowych trendów i produktów. Wymagania: wykształcenie

 • oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru: - sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;- test wiedzy;- test znajomości języka;- test kompetencyjny;- rozmowa

 • w rynku. • Koordynacja przygotowania danych do przeglądu budżetu z Retail Marketing (SOM / SOV, ceny, dystrybucja, schematy promocyjne). • Współpraca z zespołem ds. analiz i badań (tworzenie zaleceń), analitykiem biznesowym (przygotowywania wykresów według kraju (np. SOM, ceny itp.). • Udział w miarę

 • których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego, - metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów ...

 • wiarygodnych wyników.Opracowywanie i dokumentowanie wyników badań.Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.Warunki pracy- praca w laboratorium,- praca z aparaturą i sprzętem analitycznym,- praca z odczynnikami chemicznymi,- wyjazdy służbowe,- stały duży dopływ informacji i gotowość

 • i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;• przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;• udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków

 • zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek ...

 • „Oferta na stanowisko Inspektora ”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie - 29.05.2018r. do godz.15:30.Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.Informację o terminie testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej

 • na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie. Metody i techniki naboru: etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych, etap III: rozmowa kwalifikacyjna. Próg zaliczenia poszczególnych części

 • składa się z następujących etapów: I etap - test wiedzy i/lub sprawdzian umiejętności; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata w I etapie minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres

 • prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych; zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań; badań i nadzorów archeologicznych oraz monitorowania realizacji postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań,Współpraca z właściwymi

 • zmian, zamówień dodatkowych i uzupełniających, roszczeń, itp.) oraz przygotowywanie wniosków o zamówienia dodatkowe lub uzupełniające, współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: badań i nadzorów archeologicznych, wykonywania postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań ...

 • lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa ważnym w Policji wydanym przez uprawniony podmiot; Techniki i metody naboru:- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Badań Marketingowych Test", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry