Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Asystentka Prezesa Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (65)
  • (9)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • Zobacz więcej »
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (75)
  • (12)
  • (10)
  • (7)
  • (6)
  • Zobacz więcej »
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (91)
  • (22)
  • (9)
  • (4)
  • (4)
  • Zobacz więcej »
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (144)
  • (143)
  • (142)
  • (142)
  • (142)
  • Zobacz więcej »
  • (142)
  • (116)
  • (116)
  • (116)
  • (116)
  • (1)
  • (1)
 • Wymiar etatu
  • (143)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (15)
  • (100)
  • (130)
  • (138)
  • (142)
  • Zobacz więcej »
  • (144)

144 oferty pracy dla: Asystentka Prezesa Zakres Obowiązków

Sortuj według:
 • gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, przez podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego oraz operatorów systemów gazowych obowiązków związanych z przywozem gazu ziemnego do Polski,prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nakładania kar pieniężnych na podmioty działające na rynku

 • Urząd Morski w GdyniDyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Chrzanowskiego 10, 81-338 GdyniaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:organizowanie procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań w zakresie robót ogólnobudowlanych ...

 • ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych z ewentualnym wykonywaniem obowiązków inspektora nadzorumonitorowanie przebiegu realizacji robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych sporządzanie opinii w zakresie

 • ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1750 zł. netto + dodatek za wysługę lat,- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,- oferty otrzymane po terminie nie będą

 • Komenda Powiatowa Policji w WolsztynieKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 1Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizowanie polityki kadrowej Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie przez wdrażanie decyzji

 • Izba Administracji Skarbowej w PoznaniuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowejul. Dolna Wilda 80A61-501 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:zapewnienie obsługi i wsparcie podatnika i płatnika, w tym udzielanie informacji

 • pracy w administracji publicznej w komórkach finansowychpozostałe wymagania niezbędne:Uprawnienia pozwalające na pełnienie obowiązków głównego księgowego - określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)Znajomość przepisów z zakresu finansów

 • (zniesieniem) klauzul tajności na dokumentach oraz udziela informacji podmiotom zewnętrznych (osobom fizycznym i prawnym). Przygotowuje nadto kserokopie materiałów niejawnych -stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Do obowiązków pracownika należy także obsługa elektronicznej ewidencji przepisów

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy kontroler skarbowyIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych w celu

 • telekomunikacyjnych i pocztowych;uczestnictwo w prowadzeniu działań w zakresie edukacji konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych;udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie nakładania kar za niewypełnianie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków przewidzianych w ustawie

 • obowiązków podatkowych.Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.Bieżące ewidencjonowanie prowadzonych spraw (wezwania

 • motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie

 • dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyzaświadczenie o odbytym kursie

 • i zapewnienia spójności z innymi przepisami prawa.Opiniuje akty prawne w trakcie uzgodnień międzyresortowych i rządowych, analizuje wpływające do Departamentu projekty dokumentów europejskich; przygotowuje projekty odpowiedzi na pytania, interpelacje, interwencje i skargi w swoim zakresie obowiązków w celu

 • zwrotu podatku VAT,prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT, w tym w zakresie realizacji obowiązków zintensyfikowanych po 1 stycznia 2018 r. w obszarze JPK_VAT,prowadzenie postępowań wyjaśniających i czynności sprawdzających w zakresie informacji zewnętrznych, skarg,prowadzenie

 • motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniakopia prawa jazdy kat. B;Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • organizacyjnych oraz innym zainteresowanym osobom w zakresie postępowania z dokumentacją celem zapewnienia właściwej realizacji ustawowych obowiązków oraz wykonywania zaleceń pokontrolnychWspółuczestniczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ustalania stanu prawnego jednostek organizacyjnych (zwłaszcza jednostek ...

 • pracy, zaświadczenie o odbytym stażu wraz z zakresem obowiązków, zaświadczenie uzyskane od pracodawcy wraz z zakresem obowiązków.Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl.Oferty odrzucone zostaną

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Asystentka Prezesa Zakres Obowiązków", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry