Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Analizy Naukowe", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
 • Region
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • Zobacz więcej »
  • (18)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (1)
  • (1)
 • Wymiar etatu
  • (18)
 • Okres publikacji
  • (1)
  • (14)
  • (18)
  • (18)
  • (18)
  • Zobacz więcej »
  • (18)

18 ofert pracy dla: Analizy Naukowe

Sortuj według:
 • powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach; • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach; • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym; • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Oczekiwania wobec kandydatów: • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk ścisłych i ...

 • Komunikatywność w kontaktach z klientami • Znajomość języka angielskiego Dodatkowy atut: • Znajomość języka C++, Java • Znajomość oprogramowania IBS SPSS i narzędzi i systemów analizy danych • Znajomość zagadnień bazodanowych MS SQL, MySQL • Znajomość zagadnień systemowych, sieciowych i bezpieczeństwa Klient

 • • Komunikatywność w kontaktach z klientami • Znajomość języka angielskiego Dodatkowy atut: • Znajomość języka C++, Java • Znajomość oprogramowania IBS SPSS i narzędzi i systemów analizy danych • Znajomość zagadnień bazodanowych MS SQL, MySQL • Znajomość zagadnień systemowych, sieciowych

 • a developerami; dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca czytanie dokumentacji; dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności tworzenia makiet oraz znajomość narzędzia UXPin lub podobnego; mile widziane doświadczenie w pracy w placówce naukowo-badawczej lub szkole wyższej. Oferujemy: stabilne

 • modelowania systemu i procesów biznesowych (UML, BPMN); zdolność do rozumienia potrzeb strony biznesowej oraz umiejętność dopasowywania rozwiązań w celu ich zaspokajania; dobra znajomość języka angielskiego; mile widziane doświadczenie w pracy w placówce naukowo-badawczej lub szkole wyższej. Oferujemy ...

 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY • analiza polityki kadrowej i diagnoza potrzeb w kontekście przyjętej przez Uczelnię Strategii Rozwoju; • wartościowanie stanowisk pracy; • opracowanie wzorcowych opisów stanowisk i modeli kompetencyjnych na poszczególne stanowiska pracy; • opracowanie NIEZBĘDNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI - wykształcenie wyższe (preferowane: Psychologia, Socjologia ...

 • na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą, wiedza specjalistyczna z dziedziny analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej,znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,znajomość normy PN-EN/ISO

 • organizacja pracy i skrupulatność w realizacji zadań łatwość uczenia się, chęć zdobywania nowej wiedzy umiejętność poszukiwań nowych rozwiązań / zainteresowanie nowinkami naukowymi plusem będzie komunikatywna bądź choćby podstawowa znajomość języka angielskiego komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów

 • zagranicznych materiałów naukowych m.in. ze stron internetowych Komisji EuropejskiejWarunki pracySiedziba WIW w Bydgoszczy znajduje się w budynku 3-piętrowym z windą osobową, możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku; pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób

 • budżetowych i pozabudżetowych przez Wydział w celu przeprowadzenia właściwych procedur przetargowych.Prowadzenie obserwacji, wykonywanie analiz oraz dokonywanie ocen w zakresie wartości użytkowych przedmiotów umundurowania w celu ich ulepszania, wykrycia i usunięcia wad oraz poprawienie

 • materiałów odniesienia, opracowywanie i analiza wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności oraz świadectw.Prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń

 • leczniczymi lub substancjami czynnymi lub prowadzącymi badania naukowe w tym zakresieOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie

 • niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak

 • komunikatywnymumiejętność sporządzania ocen, analiz i prognozumiejętność przygotowania prezentacji, referatów, wystąpieńznajomość normy PN-EN ISO 17025Dokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie

 • do dokumentów). Praca wewnątrz pomieszczenia; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą; udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych; wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracyStanowisko pracy znajduje się w 2-piętrowym budynku administracyjnym przy Al ...

 • przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie

 • odpowiadającej zadaniom Wydziału.Współudział w programach i projektach dotyczących problematyki migracji, w których realizacji uczestniczy Departament.Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (organizacjami międzynarodowymi, placówkami dyplomatycznymi i naukowo-badawczymi) w zakresie problematyki

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw analiz prawnych, wdrażania programów krajowych i międzynarodowych oraz analizy zobowiązań międzynarodowych w zakresie równego traktowania w Wydziale Obsługi

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Analizy Naukowe", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry