Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Analizy Naukowe", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
 • Region
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
 • Branża / kategoria
  • (17)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (21)
  • (21)
  • (21)
  • (21)
  • (21)
  • Zobacz więcej »
  • (21)
  • (21)
  • (21)
  • (21)
  • (21)
  • (2)
  • (2)
 • Wymiar etatu
  • (21)
 • Okres publikacji
  • (2)
  • (16)
  • (20)
  • (21)
  • (21)
  • Zobacz więcej »
  • (21)

21 ofert pracy dla: Analizy Naukowe

Sortuj według:
 • Główne obowiązki: 1. udział w przygotowaniu i organizacji spotkań eksperckich z udziałem przedsiębiorców, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz spotkań z przedstawicielami instytucji regionalnych w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności; 2. kontrola merytoryczna opracowań/ekspertyz Wymagania konieczne: Wykształcenie: ukończone studia wyższe Doświadczenie zawodowe: • min. 3-letnie ...

 • OPIS: Broker Innowacji reprezentuje pracowników naukowych i doktorantów w kontaktach z partnerami biznesowymi spoza Instytutu. Jego zadaniem będzie komercjalizacja wyników badań, nawiązywanie kontaktów z sektorem pozaakademickim i transfer technologii. Charakterystyka stanowiska: pracownik Wymagane umiejętności: • znajomość źródeł finansowania badań, zasad aplikowania po krajowe i zagraniczne środki ...

 • W związku z sukcesem produktów własnych oraz realizacją projektów badawczo naukowych stanowiących nową gałąź zainteresowań firmy, poszerzamy nasz zespół. W zależności od Twojego doświadczenia, umiejętności i możliwości przydzielimy Ci zadania lub projekt. Gwarantujemy rozwój i dobrą zabawę #wymagania: Praktyczna znajomość języka Java Praktyczna znajomość JavaScript, HTML i CSS Znajomość SQL i relacyjnych ...

 • personalnych (programy rozwojowe, komunikacja, programy wspierające zdrowy tryb życia i wolontariat pracowniczy); Realizowanie procesów rekrutacyjnych na stanowiska operacyjne; Administrowanie procesem szkoleniowym; Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby analiz HR-owych; Zaangażowanie w projekty Requirements: Absolwent lub student kierunków typu: ZZL, Socjologia, Psychologia; Odbyte praktyki lub ...

 • Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach; - upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach; - analiza złożonych wniosków pod względem formalnym; - ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; - przedkładanie Dyrektorowi Oczekiwania wobec kandydatów: - co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych i społecznych ...

 • Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach; - upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach; - analiza złożonych wniosków pod względem formalnym; - ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; - przedkładanie Dyrektorowi Oczekiwania wobec kandydatów: - co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o życiu; - znajomość przepisów ...

 • Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy metrologul. Elektoralna 200-139 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych

 • celów.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweprzygotowanie naukowe zgodnie z profilem – stopień naukowy doktora,znajomość języka niemieckiego lub francuskiego w stopniu

 • Urząd Statystyczny w LublinieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Statystyczny w Lublinieul. St. Leszczyńskiego 4820-068 LublinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie kompleksowych, wieloaspektowych analiz danych statystycznych z zakresu

 • naukowych; wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracyStanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie

 • podatkowego.Opracowywanie standardów w zakresie prowadzenia przez jednostki KAS działalności analitycznej, prognostycznej, badawczej oraz analizy ryzyka, a także sprawowanie nadzoru nad ich właściwym wdrażaniem. Uczestniczenie w projektowaniu oraz wprowadzaniu narzędzi informatycznych wspomagających identyfikację

 • angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracąwiedza specjalistyczna z dziedziny analizy gazówznajomość zagadnień szacowania niepewności pomiarudobra znajomość zagadnień matematycznychznajomość podstaw ustawy „Prawo

 • finansowania wyrobów medycznych przez pryzmat ich klasyfikacji w różnych schematach refundacji;Współpraca z konsultantami krajowymi w różnych dziedzinach medycyny, towarzystwami naukowymi i organizacjami pacjentów w zakresie projektów farmakoterapii ze szczególny uwzględnieniem onkologii, z podziałem na różne

 • implementującego modele ekonomiczne, statystyczne i matematyczne, pozwalające na ocenę skutków interwencji publicznych oraz zrozumienie procesów społeczno-ekonomicznych;Dokonywanie oceny wybranych dokumentów (w tym projektów regulacyjnych) w zakresie wymagającym analizy ilościowej lub wykorzystania modeli

 • inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnymznajomość metod analiz statystycznychznajomość technik realizacji wywiadów

 • lub publikacji w celu realizacji zadań zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok,Prowadzenie analiz w zakresie zróżnicowania terytorialnego jednostek, klasyfikacje według różnych cech w celu zapewnienia odpowiedniej jakości prognoz,Współudział w poszukiwaniu oraz ocenie

 • lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.Informacja o metodach i technikach naboru:- sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów;- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy;- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze;- sprawdzenie kompetencji - wywiad

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Analizy Naukowe", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry