Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Analizy Naukowe", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (13)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • (17)
  • Zobacz więcej »
  • (17)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
  • (16)
 • Wymiar etatu
  • (17)
 • Okres publikacji
  • (12)
  • (16)
  • (17)
  • (17)
  • (17)

17 ofert pracy dla: Analizy Naukowe

Sortuj według:
 • Główne obowiązki: 1. udział w przygotowaniu i organizacji spotkań eksperckich z udziałem przedsiębiorców, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz spotkań z przedstawicielami instytucji regionalnych w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności; 2. kontrola merytoryczna opracowań/ekspertyz Wymagania konieczne: Wykształcenie: ukończone studia wyższe Doświadczenie zawodowe: • min. 3-letnie ...

 • personalnych (programy rozwojowe, komunikacja, programy wspierające zdrowy tryb życia i wolontariat pracowniczy); Realizowanie procesów rekrutacyjnych na stanowiska operacyjne; Administrowanie procesem szkoleniowym; Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby analiz HR-owych; Zaangażowanie w projekty Requirements: Absolwent lub student kierunków typu: ZZL, Socjologia, Psychologia; Odbyte praktyki lub ...

 • Dla naszego Klienta – międzynarodowej firmy świadczącej usługi finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe, zlokalizowanej w Bielsku-Białej, poszukujemy osób na stanowisko: Master Data Specialist Obowiązki: procesowanie wniosków o utworzenie kodów dostawców oraz edycja już istniejących tworzenie raportów wspierających czynności w ramach działu PTP obliczanie i analiza wskaźników KPI i SLA wsparcie techniczne ...

 • lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweprzygotowanie naukowe zgodnie z profilem – stopień naukowy doktora,wiedza specjalistyczna w dziedzinie akustyki,komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub francuskiego,umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień,umiejętność prowadzenia

 • pomiaru,wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej,podstawowa znajomość ustawy ‘Prawo o miarach” i aktów wykonawczych,znajomość normy PN-EN/ISO 17025 lub 17065,umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji,umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów

 • naukowych; wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracyStanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie

 • naukowych; wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracyStanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie

 • podatkowego. Współpracowanie z jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie oceny skuteczności działania systemu oceny ryzyka podatkowego oraz w procesach oceny realizowanych projektów. Współpraca badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa ze środowiskiem naukowym, udział w programach

 • rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,wiedza specjalistyczna z dziedziny jonometrii (pehametrii), konduktometrii i analiz substancji nieorganicznych,znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru, dobra znajomość zagadnień matematycznych, znajomość

 • naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktoraznajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz,umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień,znajomość normy PN-EN ISO 17025.Dokumenty i oświadczenia

 • polityki regionalnej.współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi ministerstwami, organizacjami samorządowymi, partnerami gospodarczymi, społecznymi i naukowymi, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz partnerami zagranicznymi w zakresie polityki regionalnej.Warunki

 • dokumentów, materiałów i innych informacji w celu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z funkcjonowaniem Oddziału w zakresie niezbędnym do opracowania rocznego planu audytu,uczestniczenie w sporzadzaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego w celu przekazania informacji

 • lub publikacji w celu realizacji zadań zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok,Prowadzenie analiz w zakresie zróżnicowania terytorialnego jednostek, klasyfikacje według różnych cech w celu zapewnienia odpowiedniej jakości prognoz,Współudział w poszukiwaniu oraz ocenie

 • przepisów Kodeksu postępowania administracyjnegoZnajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznychKomunikatywnośćUmiejętność analizy i syntezy informacjiUmiejętność współpracyUmiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celówUmiejętność obsługi komputera: MS

 • lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. 9. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji

 • niepewności, Udział w porównaniach międzynarodowych i krajowych dotyczących wzorców i przyrządów pomiarowych stosowanych w dziedzinie akustyki,Transfer wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności publikowanie wyników prac badawczo-rozwojowych w czasopismach naukowych, przygotowywanie referatów na seminaria

 • praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość innego języka UE na poziomie B1, umiejętność wykorzystania różnych źródeł danych oraz prowadzenia analiz,znajomość i umiejętność obsługi przynajmniej jednego z pakietów

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Analizy Naukowe", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry