Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Śląskie Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (22)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (23)
  • (8)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (50)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (57)
  • (57)
  • (57)
  • (57)
  • (57)
  • Zobacz więcej »
  • (57)
  • (55)
  • (55)
  • (55)
  • (55)
 • Wymiar etatu
  • (57)
 • Okres publikacji
  • (3)
  • (55)
  • (57)
  • (57)
  • (57)
  • Zobacz więcej »
  • (57)

57 ofert pracy dla: Śląskie Zamówienia Publiczne

Sortuj według:
 • Osoba na tym stanowisku powinna wykazać się: doświadczeniem w sprzedaży, znajomością zasad przygotowywania ofert handlowych, umiejętnościami negocjacyjnymi, umiejętnością analityczną, znajomością podstawowych elementów z prawa handlowego i ustawy o zamówieniach publicznych, znajomością Microsoft Oferujemy: samodzielność planowania i organizacji zadań, możliwość wdrażania własnych pomysłów i kreowania ...

 • Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku informuje o naborze na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych Miejsce pracy: Gdańsk I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk II. Stanowisko: VI. Wymagane dokumenty: CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ...

 • dokumentacji z przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych w uzgodnieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych, współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi PMAB, udział w szkoleniach i konferencjach, wykonywanie innych poleceń przełożonych dotyczących funkcjonowania PMAB. wymagania

 • polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu

 • drogownictwa,pozostałe wymagania niezbędne:wiedza z zakresu ustaw: o drogach publicznych oraz prawo o ruchu drogowym, wiedza z zakresu rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków

 • ds finansówpozostałe wymagania niezbędne:umiejetność argumentowaniaumiejętność stosowania odpowiednich przepisów i podejmowania decyzjiorganizacja pracy i rzetelnośćPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

 • ofertę przy spełnieniu następujących wymogów: posiada obywatelstwo polskie, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo VIII. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV), oryginał kwestionariusza osobowego, kserokopie ...

 • Siedziba firmy znajduje się w Wodzisławiu Śląskim. Osoba zatrudniona na stanowisku Doradcy techniczno - handlowego będzie odpowiedzialna za obsługę kontrahentów na terenie NiemiecZadania:utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z aktualnymi klientami i rozwijanie u nich współpracy nawiązywanie

 • projektów umów w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia, szacowanie wartości zamówienia (sporządzanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót), sporządzanie innych niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień oraz uczestniczenie w organizacji

 • realizacji przedmiotu zamówienia;Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych w zakresie ITWspółpraca z komórkami organizacyjnymi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w celu określenia potrzeb i warunków realizacji przedmiotu zamówienia;Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa

 • dokumentów z obszaru zakupów oraz w opracowywaniu projektów zmian wewnętrznych procedur obowiązujących w Spółce współpraca z komórkami organizacyjnymi PKP S.A. obsługa elektronicznych narzędzi zakupowych Wymagania: wykształcenie wyższe znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych

 • Firma Awima jest firmą rodzinną od 1998 roku realizująca dostawy usług i materiałów na potrzeby nieruchomości. Działamy na rynku zamówień publicznych oraz rynku komercyjnym na terenie województwa mazowieckiego. Współpracujemy min. z bankami, zakładami produkcyjnymi, urzędami rangi ministerstw ...

 • dotyczącej postępowań o zamówienia publiczne, w ramach właściwości Wydziału pod względem zgodności prawnej z obowiązującymi przepisami, formalnej w zakresie podpisanych porozumień/umów i innych aspektów formalnych i prawnych;Wsparcie współpracowników Wydziału w zakresie formalno – prawnym prowadzonych zadań

 • organizacyjne KWP wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej, w szczególności powyżej „progów unijnych”.Opracowywanie i przedstawianie do akceptacji przełożonego wniosku o wszczęcie procedury przetargowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności powyżej „progów

 • WINB.Stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.Kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym w zakresie zawartych umów.Obsługa poczty w systemie e-PUAP.Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów regulujących bieżące funkcjonowanie

 • na poziomie średnio zaawansowanym, gotowości do podróży służbowych. Dodatkowo /wymagania pożądane/: wykształcenia wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin, doświadczenia w pracy w administracji publicznej; minimum 3 letniego doświadczenia

 • o zamówienie publiczne, opracowywanie treści rozstrzygnięć , odwołań oraz udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami , udział w przygotowywaniu treści umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, prowadzenie

 • poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Śląskie Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry