Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Śląskie Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
  • (22)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • Zobacz więcej »
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Region
  • (23)
  • (11)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Branża / kategoria
  • (46)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • Zobacz więcej »
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
 • Min. poziom wykształcenia
  • (55)
  • (55)
  • (55)
  • (55)
  • (55)
  • Zobacz więcej »
  • (55)
  • (55)
  • (55)
  • (55)
  • (55)
  • (2)
  • (2)
 • Wymiar etatu
  • (51)
  • (4)
 • Okres publikacji
  • (7)
  • (31)
  • (51)
  • (55)
  • (55)
  • Zobacz więcej »
  • (55)

55 ofert pracy dla: Śląskie Zamówienia Publiczne

Sortuj według:
 • Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku informuje o naborze na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych Miejsce pracy: Gdańsk I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk II. Stanowisko: VI. Wymagane dokumenty: CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ...

 • polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu

 • polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu

 • weterynariikopia prawa jazdy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe LEKARZ LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Specjalizacja: Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy w Filiach

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe LEKARZ LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia, Medycyna ratunkowa Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza konkurs na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 • w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w celu zabezpieczenia środowiska w sąsiedztwie inwestycji drogowej,przygotowywanie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej

 • Dane adresowe: Typ: PrzedszkoleRodzaj placówki: publicznaNazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 319Miejscowość: WarszawaUlica: Powstańców ŚląskichNr domu: 14Kod pocztowy: 01-381Telefon: 226642100Email: p319@edu.um.warszawa.pl Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: język angielskiLiczba godzin

 • Dane adresowe: Typ: PrzedszkoleRodzaj placówki: publicznaNazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 319Miejscowość: WarszawaUlica: Powstańców ŚląskichNr domu: 14Kod pocztowy: 01-381Telefon: 226642100Email: p319@edu.um.warszawa.pl Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: wychowanie

 • publicznego, w tym w sprawach związanych z realizacją projektów ze środków pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w celu umożliwienia Ministerstwu zakupu potrzebnych towarów i usług oraz realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami o zamówieniach

 • do archiwizacji;analizuje i opiniuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi przepisami regulującymi udzielanie zamówień w RDOŚ;prowadzi procedury rozeznania rynku dla zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień

 • oraz zapewnienie obsługi technicznej w tym zakresie, w tym uczestniczenie w otwarciu ofert, ich badaniu i ocenie, udział w negocjacjach z wykonawcamiZapewnienie obsługi proceduralnej i formalno – prawnej wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlanePublikacja

 • opracowywanie/weryfikowanie umów, konsultowanie i uzgadnianie planów, weryfikowanie wniosków o wypłaty ze środków funduszu, monitorowanie wykonania planuudział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie żeglugi śródlądowej i transportu wodnego śródlądowego, w tym ...

 • publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży elektrycznej, weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych. Warunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego

 • ofertowe, zamówienia, umowy, harmonogramy płatności), sporządzanie pism handlowych, listów intencyjnych oraz kompletowanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych dla celów akwizycji i ofertacji, przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji dotyczących składanych ofert i działalności oddziału

 • zgodnych z treścią wybranych ofert oraz SIWZ wraz z załącznikami i przedkładanie do podpisu zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów. 4. Przesyłanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wymaganych przepisami ogłoszeń w celu ich publikacji oraz zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 1. Wykształcenie: wyższe. 2. Staż pracy: min. 1 rok w pracy na ...

 • obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność prowadzenia i czytania dokumentacji technicznejzdolność analitycznego myśleniabiegłe kosztorysowanie robót budowlanych w programie

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Śląskie Zamówienia Publiczne", na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry