Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "starszy inspektor wojewódzki", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

22 oferty pracy dla: starszy inspektor wojewódzki, lokalizacja: Warszawa
#

starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw kontroli w Wydziale Geodezji w Oddziale Kontroli Organów Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przewodniczy lub uczestniczy w charakterze kontrolera w kontrolach prow...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wydział Kontroli 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 115 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywcz...

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczyc...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i p...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw wydawania decyzji środowiskowych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Oddział Decyzji 00-015 Warszawa Sienkiewicza 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyz...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrek...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi sekretarskiej Departament Strategii i Studiów 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia sprawne funkcjonowanie sekretariatu Departamentu, w tym: prowadzi obsługę EZD, przyjmuje i rejestruje korespondencję ...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych 00-716 Warszawa Bartycka 110A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługuje punkt kancelaryjny, udziela podstawowy...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wo...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Referacie Ekonomicznym w Wydziale Łączności i Informatyki 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowuje projekt planu zamówień publicznych oraz dokonuje ich korek...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Planowania w Pionie Głównego Księgowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza plany rezerw celowych w okresie rocznym, Sporządza plany rzeczowo-fina...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG, pr...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

starszy inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw materiałów niejawnych w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje, rejestruje, przechowuje, udostępnia i wysyła dokumenty zawierające informacje niejawne oraz ...

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji p...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw strategii i kontroli Wydział Strategii i Kontroli 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole w zakresie stosowania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad za...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

starszy inspektor nadzoru budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w s...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw organizacyjnych i obsługi finansowej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Obrony Cywilnej 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizuje zadania w zakresie planowania i wykonania r...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Mostów, Departament Technologii Budowy Dróg, Zespół ds. Standaryzacji i Rozwoju 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizuje rozwiązania projektowe w zakresie obiektów inżynierskich w Studiach Techniczno-Ekonomi...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw relacji z mediami w Zespole ds. promocji i komunikacji w Biurze Dyrektora Generalnego 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizuje politykę informacyjno – promocyjną GIOŚ, w tym współpracuje ...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

Nauczyciel, Biblioteki pedagogiczne, praca- biblioteka pedagogiczna w grodzisku mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Warszawa, mazowieckie

Dane adresowe: Typ: Biblioteki pedagogiczne Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Miejscowość: Warszawa Ulica: Gocławska Nr domu: 4 Kod pocztowy: 03-810 Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: bibliotekarstwo Liczba godzin w tygodniu: 35 Wymiar zatrudnienia: Wakat Data dodania: 2023-03-16 Termin składania dokumentów: 2023-04-16 Opis oferty pr...

Dane adresowe: Typ: Biblioteki pedagogiczne Rodzaj placówki: publ...

Ostatnia aktualizacja 16s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "starszy inspektor wojewódzki", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!