Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "opiekun osoby niepełnosprawnej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

98 ofert pracy dla: opiekun osoby niepełnosprawnej, lokalizacja: Warszawa
#

Liceum ogólnokształcące, Nauczyciel przedmioty praktyczne na kierunku asystent osoby

NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Warszawa, mazowieckie

Dane adresowe: Typ: Liceum ogólnokształcące Rodzaj placówki: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Nazwa szkoły/placówki: NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Miejscowość: Warszawa Ulica: Widok Nr domu: 8 Kod pocztowy: 00-023 Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: pomocy społecznej Liczba godzin w tygodniu: 10 Wymiar zatrudnienia: Wakat Data dodania: 2023-09-0...

Dane adresowe: Typ: Liceum ogólnokształcące Rodzaj placówki: niep...

Ostatnia aktualizacja 17 dni temu

#

starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw planowania w Wydziale Planowania Resortu w Departamencie Budżetu 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje plany rzeczowo-finansowe zadań, projekt budżetu państwa w częściach budżetowych, kt...

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Gen...

Ostatnia aktualizacja 2 dni temu

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytkowej zieleni w Wydziale Zabytkowych Zespołów Zieleni 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi inspekcje zabytkowych cmentarzy, parków i ogrodów, w celu stwierdzenia ...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

radca prawny

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny do spraw obsługi prawnej i zastępstwa procesowego w Wydziale Prawnym, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy administracyjne w przedmiocie odwołań od decyzji marszałk...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw obsługi Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Wydziale Inwestycji Systemowych w Departamencie Oceny Inwestycji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji wielomilionowych naborów na ob...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja 3 dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw obsługi Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Wydziale Inwestycji Systemowych w Departamencie Oceny Inwestycji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji wielomilionowych naboró...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja 3 dni temu

#

asystent

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: asystent do spraw ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego w Wydziale Obsługi Klientów 02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizuje i rozpatruje wnioski o przyznanie prawa do świadczenia emerytalno-rentowego dla byłych funkcjonariuszy Przygot...

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie Dyrektor poszukuje kand...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Nieruchomych 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania w obszarze prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budo...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Wydziale Inwestycji Systemowych w Departamencie Oceny Inwestycji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji wielomilionowych nabor...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja 3 dni temu

#

podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz do spraw obsługi administracyjnej, Wydział Administracyjny, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego 00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje i rozdziela korespondencję, pomiędzy właściwe rzeczowo Wydziały Biur...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Genera...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw koordynacji procesów zmian porejestracyjnych produktów leczniczych Wydziale Zmian Porejestracyjnych Produktów Leczniczych w Procedurach Europejskich w Departamencie Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji P...

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

specjalista

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw kontroli w Wydziale Kontroli w Departamencie Kontroli 00-082 Warszawa ul. Senatorska 14 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Programuje i przeprowadza czynności kontrolne oraz dokumentuje wyniki kontroli, w tym w szczególności: wszechstronnie, za pomocą...

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 9 dni temu

#

inspektor

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Prezydialnym w Biurze Komendanta Głównego 00-463 Warszawa Podchorążych 38 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje i rejestruje pisma, kieruje obiegiem pism adresowanych do dyrektora biura oraz jego zastępców. Seg...

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Komendant Głó...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Teledetekcji, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej 00-926 Warszawa Żurawia 6/12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja kontroli jakości w zakresi...

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny ...

Ostatnia aktualizacja 4 dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw kontroli w Wydziale Kontroli w Departamencie Kontroli 00-082 Warszawa ul. Senatorska 14 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Programuje i przeprowadza czynności kontrolne oraz dokumentuje wyniki kontroli, w tym w szczególności: wszechstronnie, za...

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 9 dni temu

#

główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 00-869 Warszawa ul. Towarowa 25a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia i zmian taryf ...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw analiz rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego w Departamencie Monitorowania Rynku 00-869 Warszawa ul. Towarowa 25a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi zadania związane z badaniem realizacji zobowiązań do publicznej sprzedaży paliw gazowyc...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

wizytator

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 32 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, udziela odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków, opiniuje akty prawnie, prowadzi dokumentację spraw zgod...

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów...

Ostatnia aktualizacja 4 dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "opiekun osoby niepełnosprawnej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!