Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

81 ofert pracy dla: inspektor kontroli skarbowej, lokalizacja: Warszawa
#

inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Dział Inspektorów Farmaceutycznych 03-707 Warszawa ul. Floriańska 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi, nadzoruje jakość produktów leczniczych...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Mazowiecki Wojewó...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony środowiska w zakresie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w Wydziale Inspekcji 00-716 Warszawa Bartycka 110A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania ...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wo...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi administracyjno-merytorycznej zadań rozwoju baz danych wydziału Wydział Fotogrametrii i Teledetekcji, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej 00-926 Warszawa Wspólna 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowu...

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny ...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw prowadzenia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA w Warszawie 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wstępne weryf...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor

Główny Urząd Miar w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Wydziale Księgowości i Finansów w Biurze Dyrektora Generalnego 00-139 Warszawa Elektoralna 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi bieżącą kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i zgodności z planem finans...

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydat...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Pierwszym Dziale Personalnym 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rekrutuje oraz wspomaga adaptację pracowników/ funkcjonariuszy w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy/służby i jak najszybszego włączenia nowoprzyjętych p...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor nadzoru budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w s...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Kadr i Administracji Personalnej 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy/służby oraz rozlicza czas pracy pracowników i czas pełnionej służby funkcjonariuszy, w celu zapewnienia właśc...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi sekretarskiej Departament Strategii i Studiów 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia sprawne funkcjonowanie sekretariatu Departamentu, w tym: prowadzi obsługę EZD, przyjmuje i rejestruje korespondencję ...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i p...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw funkcjonowania Wojewódzkiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Utrzymania Systemów 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizuje zadania związan...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Warszawa, mazowieckie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kancelaryjnych Zespole Prezydialnym Wydziału Ogólnego Komendy Rejonowej Policji W-wa IV 01-198 Warszawa Ul. Żytnia 36 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje przesyłki z poczty specjalnej, urzędów pocztowych, sądów, prokuratury oraz od interesantów...

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Komendant Rejonowy Policji pos...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

starszy inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw orzecznictwa w Departamencie Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatruje odwołania, zażalenia, wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, doty...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Planowania w Pionie Głównego Księgowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza plany rezerw celowych w okresie rocznym, Sporządza plany rzeczowo-fina...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Warszawie 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 134 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w kolejnictwie w tym podsystemów...

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG, pr...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie Komendant Nadwiś...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Warszawa, mazowieckie

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych do spraw budowlanych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 31 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa wykonywania robót budowalnych i stanu technicznego o...

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kan...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw obsługi składów orzekających i postępowań odwoławczych w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oddziale ds. Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sp...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!