Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

63 oferty pracy dla: inspektor kontroli skarbowej, lokalizacja: Warszawa
#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wydział Kontroli 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 115 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych opr...

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczyc...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor farmaceutyczny Dział Inspektorów Farmaceutycznych 03-707 Warszawa ul. Floriańska 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kontroluje podmioty prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi, nadzoruje jakość produktów leczniczych...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Mazowiecki Wojewó...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw bhp w Dziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 01-513 Warszawa ul. A.Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrolę warunków pracy i pełnienia służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w celu przekazania ...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego Zespole d/s bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji 00-753 Warszawa Gagarina 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych zajmujących si...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie Powiatowy Lekarz Wete...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej Kancelaria Jawna Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej 02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizuje...

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Główny Straż...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Kuratorium Oświaty w Warszawie 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 32 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonuje zadania inspektora ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych ...

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikaj...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw nadzoru importu i tranzytu w Biurze Granic 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy dotyczące przemieszczania zwierząt domowych w celach handlowych i niehandlowych w tym związane ze współpracą z Komisją Euro...

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Dyrektor Generalny poszu...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Zespole do spraw Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi rejestry korespondencji przychodzącej do Kancelarii GDOŚ i rejestry korespondencji wychodzącej z Kancelari...

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw udostępniania centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej 00-926 Warszawa Wspólna 2 Zakres zadań wykonywan...

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny ...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Projektów Systemowych, Departament Współpracy 01-171 Warszawa ul. Młynarska 46 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje projekty wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie działania systemowego, inicjatywy ustawodawczej bądź o...

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw nadzoru w Wydziale Geodezji w Oddziale Nadzoru nad Organami Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatruje interwencje na działanie przedsiębiorców, jednostek organ...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Kuratorium Oświaty w Warszawie 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 32 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługuje sekretariat Mazowieckiego Kuratora Oświaty, prowadzi kalendarz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, koordynuje wsparcie logistyczne i administracyjne działań Mazowieckieg...

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Warszawa, mazowieckie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Komendant Rejonowy Policji Warszawa II poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą 02-617 Warszawa ul.Malczewskiego 3/5/7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: -prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z wydziału, odbiór oraz nadawanie korespondencji e-poczty zwykłej, polec...

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Komendant Rejonowy Policji War...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Oddziale Inwestycji Liniowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi obsługę kancelaryjną oddziału wysyła korespondencję, dołącza zwrotne potwierdz...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Oddziale Zwrotu Nieruchomości i Odszkodowań 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wydaje zaświadczenia o toczących się postępowaniach ad...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Departamencie Zarządzania Siecią Dróg w Punkcie Informacji Drogowej 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udziela zainteresowanym użytkownikom dróg informacje o warunkach przejezdności na sieciach dróg krajowych zarządzanych przez GD...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw dokumentacji środków trwałych i wyceny szkód w Wydziale Teleinformatyki 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów i wyposażenia informatyki, rozchodową sprzętu teleinf...

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji p...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!