Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor ds. ochrony środowiska", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

46 ofert pracy dla: inspektor ds. ochrony środowiska, lokalizacja: Warszawa
#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do reje...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy inspektor

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw administracyjnych w Wydziale Organizacyjno- Prawnym 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia wsparcie w prowadzeniu spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów; Organizuje prace zw...

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrekt...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw przetwarzania materiałów niejawnych w Komendzie Stołecznej Policji 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła materiały niejawne oraz prowadzi urządzenia ewidencyjne dla ty...

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji p...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

inspektor

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw systemów zabezpieczenia technicznego (sprawy instalatorskie w zakresie zabezpieczeń elektronicznych SZT oraz LAN i urządzeń inspekcyjno-ochronnych) Biuro Inwestycji (BI 8/2023) 00-580 Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Re...

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi sekretarskiej oraz kancelaryjno -administracyjnej w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej Wydziału Organizacji i Techniki Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej 02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100 Zakres zadań wykonywanych...

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Główny Straż...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 00-679 Warszawa ul. Wilcza 46 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa wykonywania robót budowalnych i stanu technicznego obiektów budowalnych w zakładach górniczych, a razie konieczności ...

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\k...

Ostatnia aktualizacja 9s dni temu

#

starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego 00-679 Warszawa ul. Wilcza 46 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, prze...

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\k...

Ostatnia aktualizacja 9s dni temu

#

specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw BHP i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej na Samodzielnym Stanowisku Pracy 05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadza kontrole warunków pracy or...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Ma...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw ochrony różnorodności biologicznej i ochrony przyrody w Wydziale do spraw Ochrony Środowiska, Departament Ochrony Przyrody 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje projekty stanowisk i interpretacji prawnych, ro...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: analizuje i weryfikuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych przygotowy...

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Organizacji i Archiwum, w Biurze Dyrektora Generalnego 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje plany działalności i półroczne plany pracy GIOŚ oraz okresowe sprawozdania z ich realizac...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw obserwacji hydromorfologicznych wód w Wydziale Planowania Sieci i Programów Monitoringu Wód, Departament Monitoringu Środowiska 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonuje prace kameralne i t...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw zaopatrzenia w Wydziale Administracyjnym w Departamencie Administracyjno – Finansowym 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi rejestr zapotrzebowania na usługi i zakupy, proceduje i przesyła zgod...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje wytyczne w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; Koordynuje badaniami l...

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrekt...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Małego Powstańca

Warszawa, mazowieckie

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Małego Powstańca Miejscowość: Warszawa Ulica: Dow Bera Meiselsa Nr domu: 1 Kod pocztowy: 00-190 Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Liczba godzin w tygodniu: 26 Wymiar zatrudnienia: Wakat Data dodania: 2023-01...

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna ...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw ochrony środowiska Stanowisko ds. Ochrony Środowiska w Departamencie Spraw Międzynarodowych 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dba o zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów pomiędzy Urzędem a podmiotami krajowym...

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ...

Ostatnia aktualizacja 9s dni temu

#

MŁODSZY SPECJALISTA/SPECJALISTA DS. PROGRAMU UTRZYMANIA WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Warszawa, ul. Żelazna 59A, mazowieckie

Termin składania CV: 22 lutego 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:  posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, hydrologia, geografia lub pokrewne, zna ustawy: prawo wodne, prawo ochrony środowiska, kodeks postępowania administracyjnego,  sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office, jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole, dobrz...

Termin składania CV: 22 lutego 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

referendarz

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Orzecznictwa I, Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami 00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania administracyjne w obszarze gospodarki wodnej, pierwszej instancji w sprawach dotyczących:...

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor ds. ochrony środowiska", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!