Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "dyrektor ds. finansów i controllingu", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

42 oferty pracy dla: dyrektor ds. finansów i controllingu, lokalizacja: Warszawa
#

specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw finansowych w Wydziale Finansowym dysponenta III stopnia części 19 , Departament Finansów i Księgowości 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dekretuje i księguje na kontach pozabilansowych w systemie finansowo-księgowym zaangażo...

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kand...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw księgowości w Wydziale Księgowości części 19, Departament Finansów i Księgowości 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza formalno-rachunkową kontrolę dowodów księgowych przekazywanych do płatności w ramach Krajowego Fu...

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kand...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw tworzenia rozwiązań systemowych w zakresie operacji finansowych w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Rozwiązań Systemowych Dotyczących Operacji Finansowych, Departament Długu Publicznego 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy...

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kand...

Ostatnia aktualizacja 9s dni temu

#

specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw obsługi sekretarskiej i administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym Biura Dyrektora Generalnego 02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2D Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy związane z obsługą sekretariatu Zastępcy Naczelnego Dyrektora Arch...

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie Dyrektor General...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

Financing & Treasury - nieruchomości

Michael Page

Warszawa, mazowieckie

Dla naszego Klienta, firmy z sektora nieruchomości, w związku z ciągłą rozbudową portfela inwestycji poszukujemy Kandydatów, którzy dołączą do działu finansowego, będą wspierać Dyrektora Finansowego w pozyskiwaniu finansowania dla nowych i istniejących inwestycji. Kandydat który dołączy na to stanowisko będzie pracował w zespole 2 osobowym - dział pozyskiwania finansowaniaClient DetailsDla nasz...

Dla naszego Klienta, firmy z sektora nieruchomości, w związku z cią...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw rozliczeń i kontroli w Departamencie Monitorowania Rynku 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: gromadzi i analizuje dane zawarte w raporcie z wykonania obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw planowania i budżetu w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Wydziale Planowania i Budżetu w Biurze Dyrektora Generalnego 00-139 Warszawa Elektoralna 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynuje prace związane ze sporządzeniem oraz ...

Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydat...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw prowadzenia księgowości w zakresie dochodów urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitoruje stany zadłużenia, weryfikuje terminowość i prawidłowość obliczania corocznych opłat w...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

referendarz

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw współpracy z samorządem terytorialnym w Wydziale Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonuje analizy i weryfikacji wniosków jedno...

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja 6s dni temu

#

główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw międzynarodowych postępowań w sprawach rodzinnych w Wydziale Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich 00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ma następujące zadania: Udziela w...

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszuku...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw rachunkowości w Wydziale Przepływów i Rachunkowości, Departament Budżetu 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi ewidencję księgową Ministra jako dysponenta części budżetowych 41 – Środowisko, 47 – Energi...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

naczelnik wydziału

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Finansowym w Departamencie Ochrony Zabytków 00-071 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kieruje pracą wydziału, w szczególności planuje i organizuje pracę, przydziela zadania, udziela wskazów...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor ...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

podreferendarz

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz do spraw przyjmowania, segregowania i wysyłania korespondencji w Wydziale Kancelarii Głównej w Biurze Dyrektora Generalnego 00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ma następujące zadania: Obsługa korespondencji Ministerstwa Sprawied...

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszuku...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

naczelnik wydziału

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, Departament Elektroenergetyki i Gazu 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pra...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

główny księgowy

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny księgowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców 00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prawidłowo prowadzi rachunkowość Urzędu poprzez ustalenie i nadzór właściwego wykonywania wprowadzonych zasad rachunkowości, prawidłowego stosowania planu kont, inwe...

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw międzynarodowych postępowań w sprawach rodzinnych w Wydziale Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich 00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ma następujące zadania: Udziela w...

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszuku...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

główny specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw księgowości i sprawozdawczości w Biurze Budżetowo-Rachunkowym 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi księgi rachunkowe GIJHARS w zakresie wydatków budżetowych i wynagrod...

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

#

starszy specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw księgowości i sprawozdawczości w Biurze Budżetowo-Rachunkowym 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi księgi rachunkowe GIJHARS w zakresie wydatków budżetowych i wynagro...

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ...

Ostatnia aktualizacja 5s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "dyrektor ds. finansów i controllingu", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!