Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "opiekun osoby niepełnosprawnej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

71 ofert pracy dla: opiekun osoby niepełnosprawnej, lokalizacja: Warszawa

specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw utrzymania i rozwoju systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD PUW) w Wydziale Organizacji i Archiwum w Biurze Dyrektora Generalnego 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Udziela wyjaśnień i konsul...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja 5 dni temu

specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw unijnej współpracy w sektorze ropy i paliw w Wydziale Współpracy Międzynarodowej, Departament Ropy i Paliw Transportowych 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w zadaniach dotyczących międzynarodowej współ...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 2 dni temu

specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw systemów ciepłowniczych w Wydziale Kogeneracji i Ciepłownictwa, Departament Ciepłownictwa 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w przygotowywaniu propozycji rozwiązań systemowych, strategii i programów, op...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 4 dni temu

starszy specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw planowania i wykorzystania środków zagranicznych w Sekcji Obsługi Finansowej Wydziału Ekonomicznego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej 02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100 Zakres zadań wykonywanych na stanowisk...

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Główny Straż...

Ostatnia aktualizacja 7 dni temu

podreferendarz

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz do spraw Wydawania / wymiany dokumentów cudzoziemców w Wydziale Personalizacji Dokumentów Biuro Obsługi Klienta 00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu ...

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw koordynacji procesów zmian porejestracyjnych produktów leczniczych w Wydziale Zmian Porejestracyjnych Produktów Leczniczych w Procedurach Europejskich w Departamencie Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji...

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ...

Ostatnia aktualizacja 6 dni temu

radca

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca do spraw inwestycji i remontów w Wydziale Administracyjnym, Biuro Administracyjne 00-060 Warszawa Królewska 27 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy związane z realizacją inwestycji i remontów, w tym m.in.: planuje i zapewnia wykonawstwo oraz koordynuje realizacj...

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ka...

Ostatnia aktualizacja 2 dni temu

starszy specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych w Wydziale Płac Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej 02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Koordynuje zadania związane z planowaniem środków finansowych ...

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Komendant Główny Straż...

Ostatnia aktualizacja 7 dni temu

inspektor ruchu drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ruchu drogowego do spraw służby nadzoru nad ruchem drogowym Wydział Nadzoru i Organizacji, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizuje kontrole ruchu drogowego w zwi...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Genera...

Ostatnia aktualizacja 5 dni temu

specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Inspektoracie Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym 02-247 Warszawa Ul. Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi procesy certyfikac...

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ...

Ostatnia aktualizacja 5 dni temu

starszy specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw inspektor ds. wytwarzania w Wydziale ds. Nadzoru nad Wytwarzaniem Produktów Sterylnych w Departamencie Inspekcji 00-082 Warszawa ul. Senatorska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Będzie brała udział w inspekcjach u przedsiębiorców zajmujący...

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 8 dni temu

główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Sekretarskiej, Biuro Budżetowo-Finansowe 00-060 Warszawa Królewska 27 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi obsługę sekretarsko - asystencką Biura, w tym prowadzi harmonogram spotkań, koordynuje terminarzem spot...

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ka...

Ostatnia aktualizacja 5 dni temu

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Referacie Rozliczeń Osób Zagranicznych 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych. Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w ...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 5 dni temu

starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Oddziale Nieruchomości Warszawskich, Reformy Rolnej i Mienia Zabużańskiego 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawach potwierd...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 4 dni temu

referendarz

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych Biuro Dyrektora Generalnego 00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pra...

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 4 dni temu

specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw obsługi finansowo-księgowej Wydział Finansowo-Księgowy, Biuro Budżetowo-Finansowe 00-060 Warszawa Królewska 27 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową (tj. weryfikuje pod kątem formalno-rachunkowym dowody księgowe, prz...

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ka...

Ostatnia aktualizacja 7 dni temu

inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Wydziale Nadzoru Prawnego w Oddziale Obsługi Prawnej i Koordynacji 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Ewidencjonuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą w wydziale Dokonuje korekty r...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 6 dni temu

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Trzecim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających 01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wa...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja 8 dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "opiekun osoby niepełnosprawnej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!