Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "opiekun osoby niepełnosprawnej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

85 ofert pracy dla: opiekun osoby niepełnosprawnej, lokalizacja: Warszawa

młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw koordynacji procesu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego z Polską jako krajem referencyjnym (RMS) oraz zainteresowanym (CMS) w Wydziale Rejestracji Produktów Leczniczych w Procedurach Europejskich ...

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ...

Ostatnia aktualizacja 3 dni temu

starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw ochrony przyrody oraz zielonej i niebieskiej infrastruktury w Wydziale do spraw Środowiska, Departament Ochrony Przyrody 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Analizuje możliwości tworzenia i rozwoju zielonej i ...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 2 dni temu

starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw oceny i monitorowania działań merytorycznych w zakresie projektów dotyczących e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia Wydziale Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Departamencie Innowacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wykonywanych na ...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja 4 dni temu

referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw administrowania bazą danych o jakości powietrza i wspomagania ocen jakości powietrza w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, Departament Monitoringu Środowiska 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Zakres zadań wykonywanych na sta...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja 2 dni temu

główny specjalista

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw organizacji uroczystości w Wydziale Organizacji Uroczystości w Departamencie Uroczystości 00-926 Warszawa Wspólna 2/4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Organizowanie i współudział w organizowaniu uroczystości związanych z wa...

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Dyre...

Ostatnia aktualizacja 4 dni temu

starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw krajowego planu na rzecz energii i klimatu w Wydziale Polityki Energetycznej, Departament Strategii i Analiz 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje i uzgadniania dokumenty strategiczne dotyczące sekt...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 4 dni temu

młodszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw zapewniania środków finansowych i rozliczania wniosków o płatność w Wydziale Planowania, Rozliczania i Pomocy Technicznej, Departament Funduszy Europejskich 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współuczestniczy...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 4 dni temu

specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Zespole ds. kontroli w Departamencie Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością 00-082 Warszawa ul. Senatorska 12 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywuje odpowiedzi na skierowane do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wnioski lub wystąpienia w ...

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 2 dni temu

młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną w Wydziale Oceny Dokumentacji Dotyczącej Bezpieczeństwa Stosowania Produktów Leczniczych w Departamencie Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 02-222 Warszawa Al...

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ...

Ostatnia aktualizacja 3 dni temu

naczelnik wydziału

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału w Wydziale Systemów Teleinformatycznych MRiPS i Obsługi Informatycznej w Departamencie Informatyki 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­Kieruje pracą Wydziału, w tym: organizuje pracę podległych pracowników...

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Gen...

Ostatnia aktualizacja 9 dni temu

starszy informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk do spraw utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyki 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­Administruje infrastrukturą teleinformatyczną systemów ...

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Gen...

Ostatnia aktualizacja 9 dni temu

główny informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny informatyk do spraw bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w systemach teleinformatycznych w Wydziale Przetwarzania Danych w Departamencie Informatyki 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­Opracowuje propozycje aktual...

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Gen...

Ostatnia aktualizacja 9 dni temu

starszy inspektor

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi sekretariatu w Departamencie Ochrony Zabytków 00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi elektroniczną ewidencję i obieg korespondencji, dba o przepływ informacji (przekazuje z...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor ...

Ostatnia aktualizacja 9 dni temu

radca prawny

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny w Departamencie Finansowym - 1/2 etatu 00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w tworzeniu rozwiązań w zakresie zatrudnienia i płac instytucji kultury oraz prowadzi sprawy związane z zasadam...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor ...

Ostatnia aktualizacja 9 dni temu

starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw zawodu muzealnika i nadzoru nad fundacjami w Wydziale ds. Strategii Rozwoju Muzeów w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego 00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługuje Komisję Kwalifi...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor ...

Ostatnia aktualizacja 10 dni temu

główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw programowania, oceny i monitorowania działań merytorycznych w zakresie projektów dotyczących e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia Wydziale Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Departamencie Innowacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 Zakres zadań wy...

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandy...

Ostatnia aktualizacja 6 dni temu

starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi kadrowej w Biurze Dyrektora Generalnego 00-869 Warszawa ul. Towarowa 25a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi sprawy związane z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy, w tym sprawy z zakresu dyscypliny czasu pracy realizuje za...

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje...

Ostatnia aktualizacja 8 dni temu

specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw monitoringu przyrody w Departamencie Monitoringu Środowiska 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonuje pod nadzorem przełożonego prace związane z organizacją i nadzorem nad badaniami i ocenami stanu...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja 2 dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "opiekun osoby niepełnosprawnej", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!