Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (240)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • Zobacz więcej »
 • Min. poziom wykształcenia
  • (240)
  • (237)
  • (237)
  • (237)
  • (237)
  • Zobacz więcej »
  • (237)
  • (235)
  • (235)
  • (235)
  • (235)
 • Wymiar etatu
  • (239)
  • (1)
 • Okres publikacji
  • (25)
  • (161)
  • (233)
  • (240)
  • (240)
  • Zobacz więcej »
  • (240)

240 ofert pracy dla: Administracja Publiczna lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Główne zadania: przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, w tym kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz formułowanie propozycji zaleceń pokontrolnych; sporządzanie dokumentacji (raportów) z kontroli projektów; prowadzenie działań pokontrolnych; przeprowadzanie analizy ryzyka i opracowywanie metodyki doboru próby projektów do kontroli; opracowywanie planów kontroli ...

 • Główne zadania: merytoryczny nadzór nad Regionalnymi Instytucjami Finansującymi oraz innymi wykonawcami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli trwałości projektów w imieniu PARP, w tym weryfikacja poprawności działań kontrolnych, realizacja procesu wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, w tym sporządzanie aneksów, pism do beneficjentów, wykonawców i innych podmiotów w zakresie wdrażania ...

 • Zakres zadań: Obsługa i ocena wniosków o dofinansowanie. Obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów. Udział w rozpatrywaniu środków odwoławczych. Współpraca z ekspertami zaangażowanymi w proces oceny wniosków o dofinansowanie. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych. Przygotowywanie informacji w zakresie planów i sprawozdań z zadań sekcji. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów ...

 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” - zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk. - zarządza trzema portami lotniczymi - w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze. - posiada udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling), kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych oraz wykonujących usługi pozalotnicze. Obecnie poszukujemy ...

 • Opis stanowiska: Główne zadania: Przygotowywanie dokumentacji konkursowej Przygotowywanie procedur Udział w konsultacjach z podmiotami zewnętrznymi Obsługa i ocena złożonych wniosków o dofinansowanie; Obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów Udział w rozpatrywaniu środków odwoławczych Przygotowanie planów, analiz i sprawozdań Wymagania: Oczekiwania /wymagania konieczne/: Wykształcenie ...

 • Główne zadania: Udział w realizacji projektów o charakterze międzynarodowym, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z obszaru rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, zasobów ludzkich, internacjonalizacji, współpracy transgranicznej i bliźniaczej itp., w tym: poszukiwanie źródeł finansowania projektów; udział w tworzeniu konsorcjów projektowych, bieżąca współpraca z partnerami oraz ...

 • Okręgowy Urząd Górniczy w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy statystykul. Wilcza 4600-679 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Gromadzi i przetwarza dane dotyczące działalności Urzędu, w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi, analizuje otrzymane informacje oraz oblicza odpowiednie wskaźniki, w celu sporządzania ...

 • Ministerstwo Infrastruktury w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzul. Chałubińskiego 4/6Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizowanie zadań w ramach kształtowania polityki opłat za przejazd po drogach krajowych, w tym opłat za przejazd do pojazdów ciężkich, poprzez: udział w pracach związanych z obsługą funkcjonującego systemu poboru opłat ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz wprowadzanie do systemów informatycznych danych ze zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych, zgłoszeń ...

 • Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaGłówny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opiniowanie i udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów wewnętrznych;sporządzanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Dyrektora Biura;współdziałanie z komórkami organizacyjnymi ...

 • Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaGłówny Urząd Miar ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opiniowanie i współuczestniczenie w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez ministra właściwego ds. gospodarki, należących do właściwości Prezesa Głównego Urzędu ...

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologiipl. Trzech Krzyży 3/500-507 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1. Prowadzenie obsługi udziału Kierownictwa Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych: • obsługa logistyczna ...

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaul. Młynarska 4601-171 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analiza prawna przepisów w celu ich właściwego interpretowania i stosowania przez pracowników Wydziału. Czuwanie nad prawidłowością przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji ...

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 00-071 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonuje zadania wynikające z uczestnictwa Polski w Programie Kreatywna Europa, Programie Europa dla Obywateli, inicjatywie ...

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGłówny Inspektorat Ochrony Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Nadzór nad prowadzeniem kontroli określonych grup zakładów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza, w tym: a) ustawy z dnia 27 ...

 • Urząd Regulacji Energetyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Regulacji Energetyki w WarszawieAleje Jerozolimskie 18102-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:­udział w procesie rozliczania obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, ­przygotowywanie w sprawach ...

 • Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:konsultantGłówny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:planowanie pod względem merytorycznym i finansowym oraz realizowanie bieżącego zarządzania projektem w celu zapewnienia jego prawidłowego i terminowego wykonaniakoordynowanie ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry