Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (216)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • Zobacz więcej »
 • Min. poziom wykształcenia
  • (216)
  • (216)
  • (216)
  • (216)
  • (216)
  • Zobacz więcej »
  • (216)
  • (214)
  • (214)
  • (214)
  • (214)
 • Wymiar etatu
  • (216)
 • Okres publikacji
  • (4)
  • (147)
  • (207)
  • (215)
  • (216)
  • Zobacz więcej »
  • (216)

216 ofert pracy dla: Administracja Publiczna lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawnyMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Obsługa prawna KNA w zakresie nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, samorządem biegłych rewidentów i działalnością firm audytorskich. Prowadzenie postępowań ...

 • Państwowa Agencja Atomistyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorPaństwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Współdziałanie z kierownikiem obiektu, zarządcą, ochroną obiektu oraz innymi użytkownikami obiektu w sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem technicznym wynajmowanych ...

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych w WarszawieDyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Spraw ZagranicznychAl. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzi sprawy z zakresu organizacji, koordynacji oraz techniczno-ekonomicznej kontroli projektów związanych z inwestycją, modernizacją, rozbudową ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kierownik oddziałuMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizacja zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi nadzorowanie oraz organizowanie pracy podległych pracownikównadzorowanie i monitorowanie procesu ...

 • Urząd Transportu Kolejowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania, zmiany lub cofnięcia dokumentacji systemu utrzymania i świadectwa bezpieczeństwa oraz dotyczących ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rozpatrywanie wniosków gmin o zwrot podatku akcyzowego rozpatrywanie merytorycznie wniosków w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynowanie spraw związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych Prowadzenie spraw z zakresu ...

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Lotnictwa Cywilnegoul. Marcina Flisa 202-257 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zarządzanie stacjami klienckimi w środowisku domenowym w oparciu o Domenę Microsoft Serwer;Udział w zarządzaniu zasobami sieci teleinformatycznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w celu ...

 • Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Nowolipie 2, 00-150 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:uczestniczenie w opracowaniu programu inwestycji przedsięwzięcia wraz z koncepcją funkcjonalno-użytkową, ustaleniem wartości kosztowej inwestycji na podstawie uzgodnień z właściwą komórką ...

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWarszawa, ul. Wspólna 2/4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej w ramach programów Polska-Saksonia 2014-2020 oraz Południowy Bałtyk 2014-2020 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych w systemie finansowo-księgowym w ...

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaGłówny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie działań związanych z zachowaniem trwałości projektu POIiŚ 2007-2013;Prowadzenie działań nakierowanych na pozyskiwanie środków i zapewnienie ...

 • Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Nowolipie 2, 00-150 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie Programu inwestycji przedsięwzięcia wraz z koncepcją funkcjonalno-użytkową oraz ustaleniem wartości kosztowej inwestycji na podstawie uzgodnień z właściwą komórką organizacyjną ...

 • Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Nowolipie 2, 00-150 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:uczestniczenie w pracach komisji przetargowej i wykonywanie czynności, za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie ...

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaUrząd Patentowy Rzeczypospolitej PolskiejAl. Niepodległości 188/19200-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie dokumentów księgowychdekretowanie dokumentówksięgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych dokumentów ...

 • Ministerstwo Energii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzMinisterstwo Energii ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie narzędzi do oceny potencjału wytwórczego energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym, w kontekście jego zdolności do średnio i długoterminowego pokrycia ...

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-OchotaKomendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorWojskowa Komenda UzupełnieńWarszawa - Ochotaul. Sękocińska 8;02-313 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wprowadzanie i prowadzenie w systemie SI SPIRALA - ZINT ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy;kontakt osobisty z interesantem;sporządzanie zaświadczeń w związku z prowadzoną ...

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Edukacji Narodowejal. J.Ch. Szucha 2500-918 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzi sprawy kształcenia zawodowego młodocianych pracowników w celu uzyskania przez nich kwalifikacji zawodowych; inicjuje, projektuje i przygotowuje propozycje ...

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzUrząd Patentowy Rzeczypospolitej PolskiejAl. Niepodległości 188/19200-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:ewidencja i odwzorowanie cyfrowe korespondencji wpływającej do Urzędu Patentowego RP oraz przygotowanie do dystrybucji korespondencji ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry