Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (185)
 • Branża / kategoria
  • Zobacz więcej »
 • Min. poziom wykształcenia
  • (185)
  • (185)
  • (185)
  • (185)
  • (185)
  • Zobacz więcej »
  • (185)
  • (184)
  • (184)
  • (184)
  • (184)
 • Wymiar etatu
  • (185)
 • Okres publikacji
  • (10)
  • (119)
  • (178)
  • (185)
  • (185)
  • Zobacz więcej »
  • (185)

185 ofert pracy dla: Administracja Publiczna lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • starszy specjalista

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w Wydziale Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania I, Departament Kluczowych Podmiotów (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania podatkowe w przypadku ...

 • główny specjalista

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw audytu i prawnych w Wydziale Audytu IX , Departament Audytu Środków Publicznych (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Projektuje założenia, plany, strategie i programy oraz wykonuje lub koordynuje audyty w ramach ...

 • główny specjalista

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw oceny realizacji programów naprawczych, nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej oraz finansowania świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych w Wydziale Nadzoru w Departamencie Zdrowia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy ...

 • referent

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw wierzycielskich w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania i orzeka w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzi postępowania w sprawach odraczania terminów ...

 • referent

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Dziale Wsparcia Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sekretariat w celu wsparcia bieżącej pracy Naczelnika, Zastępców Naczelnika i pracowników urzędu. Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty w celu zapewnienia właściwego ich ...

 • referent

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw wierzycielskich w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania i orzeka w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzi postępowania w sprawach odraczania terminów ...

 • główny specjalista

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przygotowaniem oraz reagowaniem na zagrożenia terrorystyczne w Wydziale ds. Terroryzmu, Przestępczości Zorganizowanej i Organizacji Służby Ochrony Państwa w Departamencie Porządku Publicznego Zakres zadań ...

 • główny specjalista

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Wspierania Podmiotów i Pomocy Publicznej w Departamencie Budżetu Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdza poprawność planów finansowych Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego TDT ...

 • główny specjalista

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Transportu Morskiego w Departamencie Gospodarki Morskiej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy z zakresu morskiego prawa cywilnego oraz ubezpieczeń morskich, z wyłączeniem spraw dotyczących rejestracji i ubezpieczeń jachtów morskich, a także ...

 • główny specjalista

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpracuje z rzeczoznawcami powołanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przygotowuje i wydaje pozwolenia na prowadzenie ...

 • młodszy specjalista

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista w Wydziale Zmian Porejestracyjnych i Rejestracji Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Departamentu Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy ...

 • główny specjalista

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Informacji o Produktach Biobójczych Departamentu Informacji o Produktach Biobójczych oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie i ...

 • inspektor ochrony zabytków

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków archeologicznych W Wydziale Archeologii Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje projekty postanowień i decyzji w zakresie nadzorów konserwatorskich nad badaniami archeologicznymi oraz w zakresie ...

 • specjalista

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw rozliczeń wynagrodzeń osobowych w Wydziale Finansowo-Księgowym w Biurze Finansowo-Księgowym Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów pieniężnych i innych dodatków dla pracowników ...

 • inspektor

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kontroli Wydział strategii i kontroli Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole w zakresie stosowania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w oparciu o przygotowane plany i harmonogramy oraz sporządza ...

 • specjalista

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw prawno - administracyjnych w Wydziale Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów w Komisji Ochrony Praw Pasażerów Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji mające na celu ochronę praw pasażerów w transporcie lotniczym w ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry