Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (234)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • Zobacz więcej »
 • Min. poziom wykształcenia
  • (234)
  • (234)
  • (234)
  • (234)
  • (234)
  • Zobacz więcej »
  • (234)
  • (232)
  • (232)
  • (232)
  • (232)
 • Wymiar etatu
  • (234)
 • Okres publikacji
  • (17)
  • (234)
  • (234)
  • (234)
  • (234)
  • Zobacz więcej »
  • (234)

234 oferty pracy dla: Administracja Publiczna lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:­opracowywanie, w zakresie właściwości Wydziału, projektów stanowisk i opinii do projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, przedkładanych w ramach uzgodnień ...

 • Urząd Transportu Kolejowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaUrząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administrowanie infrastrukturą serwerową, sieciami WAN, LAN oraz usługą katalogową Active Directory;Archiwizowanie danych użytkowników i dokonywanie backupu systemów oraz ...

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGłówny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie i koordynowanie spraw formalno – administracyjnych w zakresie Wydziału, w tym administracja: wszelkich dokumentacji związanych z ...

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:podreferendarzMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsiul. Wspólna 3000-930 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:współuczestnictwo w prowadzeniu ewidencji finansowo-księgowej i analitycznej operacji dokonywanych na rachunkach bankowych budżetu resortu Ministerstwa Rolnictwa i ...

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaGłówny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analiza rozwiązań związanych z konfiguracją infrastruktury przydrożnej w Krajowym Systemie Poboru OpłatUczestnictwo w procesach związanych z ...

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsiul. Wspólna 3000-930 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw w zakresie wnioskowania o środki z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie mechanizmów objętych Wspólną Polityką Rolną ...

 • Urząd Regulacji Energetyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Regulacji Energetyki w WarszawieAleje Jerozolimskie 18102-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie czynności związanych z zastępstwem procesowym, w tym samodzielne przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, pozwy, skargi i wnioski,przygotowywanie ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:zastępca kierownika oddziałuMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizowanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkiminadzorowanie zadań realizowanych przez podległych pracownikównadzorowanie postępowań ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:ekspert skarbowyIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych.Sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu ...

 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:asystentul. Pawińskiego 17/21Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizacja zajęć komorniczych i decyzji Urzędów Skarbowychprzygotowywanie korespondencji do świadczeniobiorców, komorników, Urzędów Skarbowych w sprawach dotyczących realizacji potrąceń i egzekucji prowadzenie i uzupełnianie ...

 • Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Nadzór, na podstawie dokumentów źródłowych otrzymanych z wydziałów merytorycznych, nad przygotowywaniem planu rzeczowo-finansowego departamentu (w układzie tradycyjnym i zadaniowym ...

 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:asystentul. Pawińskiego 17/21Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizacja zajęć komorniczych i decyzji Urzędów Skarbowychprzygotowywanie korespondencji do świadczeniobiorców, komorników, Urzędów Skarbowych w sprawach dotyczących realizacji potrąceń i egzekucji prowadzenie i uzupełnianie ...

 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:asystentul. Pawińskiego 17/21Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie wprowadzanie i przetwarzanie danych w komputerowej bazie informatycznej bezpośrednia obsługa interesantów w celu ...

 • Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Koszykowa 16; 00-564 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów planu budżetowego oraz projektów korekt w planie finansowym Urzędu,Analiza dochodów i wydatków budżetowych Urzędu oraz sporządzanie okresowych analiz,Sporządzanie, zgodnie z ...

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówpl. Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonywanie analizy zawiadomień i sygnałów wpływających do Centrali Urzędu pod kątem identyfikacji zagrożeń dla konkurencji uzasadniających podjęcie ...

 • Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGłówny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:współuczestniczenie w opracowywaniu uproszczonych tablic podaży i wykorzystania oraz przeprowadzanie analizy błędów i odchyleń w stosunku do przyjętych wartości ...

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w WarszawieWojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawnyWarszawa, ul. Czereśniowa 98Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie wszelkich spraw pozostających we właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym spraw dla których wojewódzki inspektor nadzoru ...

 • Główne zadania: Udział w realizacji projektów o charakterze międzynarodowym, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z obszaru rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, zasobów ludzkich, internacjonalizacji, współpracy transgranicznej i bliźniaczej itp., w tym: poszukiwanie źródeł finansowania projektów; udział w tworzeniu konsorcjów projektowych, bieżąca współpraca z partnerami oraz ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry