Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor pracy", w miejscowości "Radzymin" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

70 ofert pracy dla: inspektor pracy, lokalizacja: Radzymin
#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw nasiennych w Dziale Nadzoru Nasiennego 05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczy w ocenie polowej, kontrolach jakości materiału siewnego roślin rolni...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Ma...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony roślin i nawozów w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów 05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: współuczestniczy w nadzorowaniu, prowadzeniu spraw i kontrol...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Ma...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Warszawie 03-808 Warszawa ul. Mińska 25 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi sprawy z zakresu: nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestyc...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Administracyjno-Informatycznym, Departament Budżetowo-Organizacyjny 00-203 Warszawa Ul. Bonifraterska 17 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zapewnia dostępność działania wdrożonych systemów informatycznych, w tym administruj...

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszuku...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Warszawa, mazowieckie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym 00-544 Warszawa ul. Wilcza 21 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pobieranie korespondencji z Kancelarii Jawnej i od Dyżurnego KRP W-wa I wraz z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi przygotowywanie korespondencji i dokumentacji p...

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Komendant Rejonowy Policji posz...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

inspektor

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji wyrobów lotniczych...

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje ...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw orzecznictwa w Zespole Orzecznictwa w Departamencie Wyrobów Budowlanych 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatruje odwołania, zażalenia i wnioski składane w pierwszej instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie ...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw analiz w Departamencie Wyrobów Budowlanych 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: opracowuje analizy i zestawienia dotyczące przeprowadzanych kontroli oraz działań podjętych przez organy nadzoru budowlanego w sprawach wyr...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

starszy inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw kontroli w Departamencie Wyrobów Budowlanych 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ustala i dokumentuje stan faktyczny w trakcie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym (...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wydział Strategii i Kontroli 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole w zakresie stosowania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przygotowuje mater...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

starszy inspektor

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Sekcji Obsługi Hangarowej Wydziału Techniki Lotniczej Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji 02-624 Warszawa Ul. Puławska 148/150 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planuje i wykonuje obsługę techniczną statków powietrznych Lotnictwa Policji ...

Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszuku...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw obsługi archiwalnej w Wydziale Rynku Pracy w Oddziale Dokumentacji 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: koordynuje realizację zadań pracowników z zakresu rejestracji korespondencji wpływającej oraz obsługi kan...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi postępowania w obszarze prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, oraz badań przy o...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

Szkoła podstawowa, Nauczyciel języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 357

Warszawa, mazowieckie

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 357 Miejscowość: Warszawa Ulica: Zachodzącego Słońca Nr domu: 25 Kod pocztowy: 01-495 Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: język angielski Liczba godzin w tygodniu: 21 Wymiar zatrudnienia: Wakat Data dodania: 2022-06-30 Termin składania dokumentów: 2022-07-15 Opis oferty pracy: ...

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna ...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

Szkoła podstawowa, Nauczyciel języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 357

Warszawa, mazowieckie

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 357 Miejscowość: Warszawa Ulica: Zachodzącego Słońca Nr domu: 25 Kod pocztowy: 01-495 Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: język angielski Liczba godzin w tygodniu: 18 Wymiar zatrudnienia: Zastępstwo Data dodania: 2022-06-30 Termin składania dokumentów: 2022-07-15 Opis oferty pr...

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna ...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

Szkoła podstawowa, Nauczyciel historii w SP 357

Szkoła Podstawowa nr 357

Warszawa, mazowieckie

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 357 Miejscowość: Warszawa Ulica: Zachodzącego Słońca Nr domu: 25 Kod pocztowy: 01-495 Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: historia Liczba godzin w tygodniu: 20 Wymiar zatrudnienia: Wakat Data dodania: 2022-06-27 Termin składania dokumentów: 2022-07-15 Opis oferty pracy: Zatrud...

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna ...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

Szkoła podstawowa, Nauczyciel biologii

Szkoła Podstawowa nr 357

Warszawa, mazowieckie

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 357 Miejscowość: Warszawa Ulica: Zachodzącego Słońca Nr domu: 25 Kod pocztowy: 01-495 Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: biologia Liczba godzin w tygodniu: 18 Wymiar zatrudnienia: Wakat Data dodania: 2022-06-27 Termin składania dokumentów: 2022-07-15 Opis oferty pracy: Zatrud...

Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna ...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

Project Manager-Residential

Michael Page

Warszawa, mazowieckie

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie całym procesem inwestycyjnym.Informacje o kliencieNaszym Klientem jest międzynarodowy deweloper mieszkaniowy, który od wielu lat realizuje projekty mieszkaniowe na terenie Warszawy.Opis stanowiska Kompleksowe przygotowanie procesu inwestycyjnego (od fazy przed-inwestycyjnej, poprzez koordynowanie procesu projektowania, budowę, aż do m...

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie całym ...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor pracy", w miejscowości "Radzymin" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!