Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Poznań" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

 • Miejsce pracy
 • Region
  • (46)
 • Odległość
 • Branża / kategoria
  • Zobacz więcej »
 • Min. poziom wykształcenia
  • (46)
  • (46)
  • (46)
  • (46)
  • (46)
  • Zobacz więcej »
  • (46)
  • (46)
  • (46)
  • (46)
  • (46)
 • Wymiar etatu
  • (46)
 • Okres publikacji
  • (6)
  • (44)
  • (45)
  • (46)
  • (46)
  • Zobacz więcej »
  • (46)

46 ofert pracy dla: Administracja Publiczna lokalizacja: Poznań

Sortuj według:
 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawno-administracyjnyal. Niepodległości 16/1861-713 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego wydawanych w postępowaniach ...

 • Urząd Statystyczny w PoznaniuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:statystykUrząd Statystyczny w Poznaniuul. Wojska Polskiego 27/2960-624 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizacja badań statystycznych, kontrola pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań statystycznych z zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstw, cen producentów wyrobów i usług lub ...

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówpl. Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie badań laboratoryjnych (m.in. metody tradycyjne i instrumentalne, ocena organoleptyczna) próbek artykułów żywnościowych oraz ocena wyników w ...

 • Komenda Wojewódzka Policji w PoznaniuKomendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie i monitorowanie ewidencji wydatków finansowych w poszczególnych rozdziałach, grupach, paragrafach i pozycjach klasyfikacji budżetowejSprawdzanie i ...

 • Izba Administracji Skarbowej w PoznaniuDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniuul. Dolna Wilda 80A61 - 501 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw socjalnych, w tym opracowywanie corocznego preleminarza wydatków z ZFŚS, współpraca w tym zakresie z komórką ds. rachunkowości oraz ...

 • Komenda Wojewódzka Policji w PoznaniuKomendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Identyfikowanie potrzeb w zakresie wystawiania skierowań policjantów i pracowników Policji na badania profilaktyczne policjantów i badania okresowe ...

 • Izba Administracji Skarbowej w PoznaniuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniuul. Dolna Wilda 80 A61-501 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów pism i postanowień organu egzekucyjnego w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającegoProwadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych ...

 • Kuratorium Oświaty w PoznaniuWielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Kościuszki 9361-716 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświatyprowadzenie spraw w ...

 • Kuratorium Oświaty w PoznaniuWielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorul. Kościuszki 9361-716 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej i kancelaryjnej sekretariatu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w szczególności kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu, redagowanie ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaAl. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli wykonywania przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających w szczególności z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorAl. Niepodległości 16/1861-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu paszportowego oraz wydawanie paszportówpotwierdzanie tożsamości wnioskodawców na podstawie przedłożonych dokumentów oraz ocena ich autentyczności, weryfikowanie ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniuul. Czarna Rola 461-625 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie powietrza, poważnych awarii, REACH, substancji ...

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu PoznańskiegoPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawno-administracyjnyul. Zielona 861-851 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań w sprawach naruszenia prawa, w celu wydania rozstrzygnięciaprowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach ...

 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego zatrudni Referenta 1. Zakres wykonywanych zadań: prowadzenie prawidłowej i rzetelnej dokumentacji przebiegu studiów na podstawie obowiązujących przepisów prawa profesjonalna obsługa studentów i wykładowców, klientów zewnętrznych przekazywanie informacji telefonicznie i mailowo przygotowanie i edycja dokumentów kontrola obiegu korespondencji ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaAl. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kontrolowanie prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczegowspółdziałanie z samorządem gminnym w zakresie realizacji świadczenia ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaAl. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analiza wniosków przekazywanych przez organy właściwe w celu ustalenia zasadności zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z ustaleniem koordynacji oraz ...

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaAl. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania świadczeń rodzinnych i wychowawczego oraz związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami udział w postępowaniach odwoławczych ...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w PoznaniuWielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniuul. Czarna Rola 461-625 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:bieżąca realizacja zadań wynikająca z przepisów ustawy o podatku VAT w zakresie jednostek finansów publicznych ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "Administracja Publiczna", w miejscowości "Poznań" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry