Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Otwock" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwania

Zobacz więcej »
Zobacz więcej »
Zobacz więcej »

Dołącz do nas!

74 oferty pracy dla: inspektor kontroli skarbowej, lokalizacja: Otwock
#

starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Wydział Kontroli 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 115 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywcz...

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczyc...

Ostatnia aktualizacja 7s dni temu

#

inspektor

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów, w Wydziale ds. Nawozów 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: bierze udział w opracowywaniu wytycznych w zakresie prowadzenia nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środ...

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Dyrekt...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw strategii i kontroli Wydział Strategii i Kontroli 00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przeprowadza kontrole w zakresie stosowania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad za...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw kontroli w Wydziale Geodezji w Oddziale Kontroli Organów Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przewodniczy lub uczestniczy w charakterze kontrolera w kontrolach prow...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

inspektor

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi administracyjno-merytorycznej zadań rozwoju baz danych wydziału Wydział Fotogrametrii i Teledetekcji, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej 00-926 Warszawa Wspólna 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowu...

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny ...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw opiniowania i uzgadniania w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Oddział Opinii i Uzgodnień 00-015 Warszawa Sienkiewicza 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestni...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrek...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw analiz chemicznych stopów metali szlachetnych w Laboratorium Analiz Chemicznych 00-139 Warszawa ul. Elektoralna 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bada zawartość metali szlachetnych w wyrobach i stopach jubilerskich metodami analizy chemicznej. Wykonuje analizy stopów...

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Warszawa, mazowieckie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kadrowej i prowadzenia akt osobowych Zespół Kadr i Szkolenia 01-887 Warszawa ul. Żeromskiego 7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zakładanie i prowadzenie akt osobowych policjantów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tj.: kompletowanie do...

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V Komendant Rejonowy Policji pos...

Ostatnia aktualizacja 2s dni temu

#

inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw metrologii w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie Laboratorium Masy i Długości 00-139 Warszawa ul. Elektoralna 4/6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wzorcuje przyrządy pomiarowe z zakresu pomiarów siły i twardości - maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze i wgłębniki diame...

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandy...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych 00-716 Warszawa Bartycka 110A Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługuje punkt kancelaryjny, udziela podstawowy...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowiecki Wo...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw wydawania decyzji środowiskowych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Oddział Decyzji 00-015 Warszawa Sienkiewicza 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyz...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrek...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw systemów trankingowych i radioliniowych w Wydziale Teleinformatyki 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdza działanie eksploatowanych systemów łączności trankingowej, systemu radioliniowego oraz rejestracji koresponde...

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji p...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy inspektor nadzoru budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w s...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

inspektor

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Kuratorium Oświaty w Warszawie 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 32 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przejmuje dokumentację z komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty, w tym dokumentację elektroniczną oraz dokumentację przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół i placówek ...

Kuratorium Oświaty w Warszawie Kurator Oświaty poszukuje kandydatów...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

główny inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny inspektor mostowy Departament Technologii Budowy Dróg 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje harmonogram i pełni rolę wiodącą w przeprowadzaniu z poziomu centrali, na terenie całego kraju, corocznej inspekcji w celu dostarczenia...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 3s dni temu

#

starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa, mazowieckie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi sekretarskiej Departament Strategii i Studiów 00-874 Warszawa ul. Wronia 53 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zapewnia sprawne funkcjonowanie sekretariatu Departamentu, w tym: prowadzi obsługę EZD, przyjmuje i rejestruje korespondencję ...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Dyrektor Generalny po...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

#

inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi sekretarskiej Kierownictwa Urzędu w Biurze Organizacyjnym 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmuje korespondencję kierowaną do właściwego członka Kierownictwa Urzędu, przedkłada ją do dekretacji, a następnie przek...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja 4s dni temu

#

starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Pobytów Czasowych 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje administracyjne i p...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuj...

Ostatnia aktualizacja 8s dni temu

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy - "inspektor kontroli skarbowej", w miejscowości "Otwock" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Dołącz do nas!